Varičela – Ovčije boginje

Varičela – Ovčije boginje

Varičela je primarno prenosiva kapljična zarazna bolest iz grupe osipnih groznica izazvana jako infektivnim varičela zoster virusom. Etiologija Prouzrokovač varičele je virus herpes zostera ili varičela virus, poznat i kao varicela-zoster virus (varicella-zoster virus). Virus je iz grupe humanih herpesvirusa i potfamilije alfaherpesvirinea (аlphaherpesvirinae) i kao i svi virusi herpesa, je DNK virus. On je […]

Pročitaj ceo tekst »
Objavio: | 16.11.2018
Svrstano u: Medicina | Nema komentara

Šta je INR

Šta je INR

Protrombinsko vreme (PT) i njegove izvedene veličine: Protrombinski odnos (prothrombin ratio – PR) i Internacionalni normalizovani odnos (international normalized ratio – INR) su mere spoljašnjeg puta koagulacije. Protrombinsko vreme predstavlja vreme potrebno da se stvori ugrušak u uzorku krvi. U normalnim situacijama kada dođe do povrede , aktiviraju se faktori koagulacije. Kao posledica nastaje mreža […]

Pročitaj ceo tekst »
Objavio: | 16.11.2018
Svrstano u: Medicina | Nema komentara

Дигитална учионица за петаке

Дигитална учионица за петаке

Јединствена образовна платформа e-учионица нуди персонализовано учење, прилагођено сваком ученику. Кроз интерактивне тестове и задатке у е-уџбенику, ученици могу да провере колико су успешно савладали градиво, а прегледом статистике наставник одмах сти…

Pročitaj ceo tekst »
Objavio: | 16.11.2018
Svrstano u: Srpski jezik i književnost | Nema komentara

Корисни савети за родитеље

Корисни савети за родитеље

Kome se obratiti za pomoć-digitalno nasilje
10 SAVETA KAKO MOTIVISATI DETE ZA UČENJE

Pročitaj ceo tekst »
Objavio: | 16.11.2018
Svrstano u: Razredna nastava | Nema komentara

Информисање родитеља о новом Правилнику

Информисање родитеља о новом Правилнику

Поштовани родитељи, Од шк.2018/2019.год. примењује се Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминативног понашања и вређања угледа, части и достојансва личности („Сл.гласник РС“, br. 65/2018) (. Правилник је обавезујући за све учеснике образовања: запослене, ученике и родитеље. Читањем Правилника упознаћете се са: превентивним и интервентним мерама и активностима, правима, обавезама и одговорностима […]

Pročitaj ceo tekst »
Objavio: | 16.11.2018
Svrstano u: Razredna nastava | Nema komentara

Ученик-предавач

Ученик-предавач

Уживали смо у предавању и презентацији наше  Петре „Упознајмо биљни и животињски свет ливада и пашњака! Браво,Петра!

Pročitaj ceo tekst »
Objavio: | 16.11.2018
Svrstano u: Razredna nastava | Nema komentara

Ученик-предавач

Ученик-предавач

Наша Нађа нам је одлично припремила и презентовала лекцију „Упознајмо биљни и животињски свет-воде“. Браво,Нађа!

Pročitaj ceo tekst »
Objavio: | 16.11.2018
Svrstano u: Razredna nastava | Nema komentara

Структура програмског система

Структура програмског система

Било би непрактично понављати прототипове функција и декларације глобалних променљивих датог програмског модула у свакој датотеци програмског система у којима се они користе. Уместо тога, уз сваки програмски модул прави се и једна специјална датотека, …

Pročitaj ceo tekst »
Objavio: | 15.11.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara

Рад са пројектима у развојном окружењу CodeBlocks

Рад са пројектима у развојном окружењу CodeBlocks

Када се пишу програмски системи састављени од већег броја програмских модула (датотека и заглавља) неопходно је креирати тзв. пројекат, јер ће на тај начин програм преводилац знати да све те датотеке и заглавља треба заједно да обрађује. Наравно, датот…

Pročitaj ceo tekst »
Objavio: | 15.11.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara

Дефиниција и декларација података и функција

Дефиниција и декларација података и функција

Идентификатори података, типова, симболичких константи итд, који су дефинисани на почетку тела функције (главног програма или потпрограма), локални су за ту функцију. То значи да они могу да се користе само унутар те функције. Поред локалних идентифика…

Pročitaj ceo tekst »
Objavio: | 15.11.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara