Arhiva postova meseca 'June, 2010'Jedan zapis o Fjodoru Šaljapinu (Isidora Sekulić: ”Problem slave”, 1936)


Jedan zapis o Fjodoru Šaljapinu (Isidora Sekulić: ”Problem slave”, 1936)

(…)
Veliki život je u Šaljapinu. Velik i jak, sa jedinstvenim operativnim moćima za stvaranje svih formi egzistencija, svih slučajeva tragedija. Veliki taj život ima u sebi od one originalne kapi krvi iz koje je niklo sve ljudstvo i sve drame ljudske. Šaljapin, stoga, glumi ne u analogijama nego u uzorcima. On igra čoveka iz svih funkcija svojih.
Sada, Šaljapin hoda po svetu sa manjim životom. Star je. Glas pevanja je usahnuo. Dovoljan je još samo za vrstu pevanog rečitativa. Ali glumac je još neizmeran: karakterološki mozak Šaljapinov još ima koncepata. Ostarelost suši, stvrdnjava, steže, kruni, lomi glas pevanja. Veliki glumac glumi sad i pevača, i komedija je opet veličanstvena. Ponekad se slušaocu učini da onaj rečitativ nije nevolja i nužda, nego nova kreacija. Takvo pevanje kanda je i prikladnije grčevima Borisove savesti nego široka brujna arija koja sve pokriva. Silni psiholog triumfuje i za pevača. Ono rečitativno pripevanje donosi jednu jezovitu savršenost dikcije; glasovi i slogovi izlaze sa čistotom violinskih tonova, a akcenti istine su tako moćni da se sve pozorište sliva u jedno biće. Parter postaje jedinstven, kao njiva.
Nedavno, kada je Šaljapin opet igrao Borisa Godunova kod nas, ta se njiva raspukla. Jedan deo slušalaca nije razaznavao prisutne i odsutne elemente pevača i glumaca, a drugi jeste. Raskomadanim svojim glasom Šaljapin je pevao kako je mogao; ali glumac je igrao savršeno, potresao duše i tresao tela. U sitnim pauzama, dok se stari Šaljapin zakašljavao i iskašljavao, nastajalo je neobično motrenje. Parter je merio Šaljapina, slava je merila parter, Šaljapin je merio slavu.
A kad ta sitna pauza prođe, odahnu sve. Boris Godunov je, hvala Bogu, savršen bar u rukama glumca i psihologa savesti. Šaljapin glumac je tako kompletan, silan i strašan, kao veliki ubojni brod. Ljudi pljeskaju histerično; buči ime Šaljapina. Šaljapin nije umoran, nije ugašen! Struji u njemu Boris kao njegova rođena krv. Slava velikom Šaljapinu!
Veliki? Šaljapin je doista veći no obično. Onako kao što je zalazeće sunce veće no obično; i kao što je veći no obično brod koji se bori sa onim što je jače od njega, bori se da ne propadne, ali ga mračna dubina guta. Šaljapin izlazi na scenu dozivan od sveta i slave. On prilazi blizu publici, čak i govori. Ali sa svim tim on se ipak fatalno udaljuje. Sa scene piri hladno. Buka na galerijama još traje. Parter se međutim naglo roni u velikim blokovima, i ostaju crna šuplja mesta. Ima se jezivo osećanje broda koji tone. Nikada više!


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 25.06.2010
Svrstano u: Muzika | 0 komentara
Bez oznaka.

Dobro došli!


Dobro došli!

Dobro došli na moj upravo reanimirani blog… Za potrebe kursa BTF u nastavi… 🙂 Ovaj blog može služiti mojim kao dodatni servis mojim učenicima. Oni ovde mogu pronaći dodatne informacije i materijale u vezi s predmetom. Cilj je veća dostupnost materijala i dobijanje fidbeka o partijama koje prelazimo, ali i o samim materijalima. Nemanja


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 25.06.2010
Svrstano u: Nemački jezik | 0 komentara
Bez oznaka.