Arhiva postova meseca 'April, 2012'Правила финансирања


Правила финансирања

ПРАВИЛА ФИНАНСИРАЊА           У теорији и пракси пословних финансија постоје правила финансирања, која се сврставају у две групе: –       хоризонтална правила финансирања и –       вертикална правила финансирања. Хоризонтална правила финансирања разматрају делове имовине (средства у активи биланса стања) и капитала (пасива биланса стања). Ова правила теже да кроз односе појединих делова уложених средстава  посматраних по […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 01.04.2012
Svrstano u: Ekonomija | 0 komentara
Bez oznaka.

Вредност акција


Вредност акција

ВРEДНOСT И ЦEНA  AКЦИJA Aнaлизa врeднoсти aкциja прeдстaвљa jeдaн oд нajoстeљивиjих прoблeмa вeзaних зa изучaвaњe aкциja. Кoд oбичних aкциja мoгу пoстojaти три врстe врeднoсти, a тo су нoминaлнa, књигoвoдствeнa и тржишнa врeднoст. Нoминaлнa врeднoст aкциja je врeднoст пo кojoj aкциoнaрскo друштвo oдлучи дa eмитуje свoje aкциje и oнa сe углaвнo oдрeђуje oдлукaмa упрaвнoг oдбoрa. Нoминaлнa […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 01.04.2012
Svrstano u: Ekonomija | 0 komentara
Bez oznaka.

Заштита на раду


Заштита на раду

Име и презиме__________________________________________________разред_______ 1.У ком року је запослени дужан да обавести послодавца о привременој спречености за рад? а) чим се разболи б) кад оде код лекара в) кад му лекар да потврду о привременој спречености за рад г) најкасније у … Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 01.04.2012
Svrstano u: Pravo | 0 komentara
Bez oznaka.

ZAUZDAJ JEZIK, ALI ISTINU KAŽI…


ZAUZDAJ JEZIK, ALI ISTINU KAŽI…

ZAUZDAJ JEZIK, ALI ISTINU KAŽI….


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 01.04.2012
Svrstano u: Srpski jezik i književnost | 0 komentara
Bez oznaka.

KLARINETSKA LITERATURA 2012-04-01 08:05:35


KLARINETSKA LITERATURA 2012-04-01 08:05:35

42. Međunarodno takmičenje
Muzičke omladine Beograd/klarinet

NAGRAĐENI TAKMIČARI:

Prva nagrada – Krkuleski Stojan, SRB

Druga nagrada – Ito Yumi, JAP
Treća nagrada – Punzi Giovanni, ITA

——————&#821…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 01.04.2012
Svrstano u: Muzika | 0 komentara
Bez oznaka.