Arhiva postova meseca 'February, 2013'SVEMIRSKA KUHINJA: Tortilja punjena medom i puterom od kikirikija


SVEMIRSKA KUHINJA: Tortilja punjena medom i puterom od kikirikija

Kanadski astronaut Kris Hedfild objavio je prvu epizodu nove emisije „Svemirska kuhinja Krisa Hedfilda“ u kojoj priprema tortilju punjenu medom i puterom od kikirikija. “U prvim danima istraživanja svemira astronauti su hranu obično cedili iz tuba. Sada imamo sve što … Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 22.02.2013
Svrstano u: Fizika | 0 komentara
Bez oznaka.

Kako se peru ruke u svemiru?


Kako se peru ruke u svemiru?

Kanadski astronaut Kris Hedfild pokrenuo je novu emisiju pod nazivom „Svemirska kuhinja Krisa Hedfilda“ u kojoj priprema specijalitete u svemirskoj kuhinji na Međunarodnoj svemirskoj stanici. Ali pre nego što počne sa postupkom pripreme potrebno je kao i na Zemlji oprati … Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 22.02.2013
Svrstano u: Fizika | 0 komentara
Bez oznaka.

Управљање готовином – задаци за вежбање


Управљање готовином – задаци за вежбање

УПРАВЉАЊЕ ГОТОВИНОМ – ЗАДАЦИ ЗА ВЕЖБАЊЕ 1. У току пословне године одиграло се 9 обрта готовине. Колико траје готовински циклус? Коментариши добијени резултат. 2. Коефицијент обрта купаца је 5, коефицијент обрта залиха је 6, а коефицијент обрта добављача је 4. Укупни годишњи издаци готовине су 24.000.000 rsd. а) Израчунај просечни салдо готовине и коментариши решење. […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 22.02.2013
Svrstano u: Ekonomija | 0 komentara
Bez oznaka.

Показатељи активности


Показатељи активности

ПОКАЗАТЕЉИ АКТИВНОСТИ  КОЕФИЦИЈЕНТ ОБРТА КУПАЦА, КОЕФИЦИЈЕНТ ОБРТА ЗАЛИХА, КОЕФИЦИЈЕНТ ОБРТА ДОБАВЉАЧА 1. ПД „АЛИСА“ из Београда остварило је нето приход од реализације у износу од 9.000.000 rsd. Почетни салдо купаца је 1.200.000 rsd, а крајњи салдо купаца је 800.000 rsd. (Све резултате коментариши). а) Израчунај коефицијент обрта купаца. б) Израчунај просечни период наплате потраживања од […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 22.02.2013
Svrstano u: Ekonomija | 0 komentara
Bez oznaka.

Финансијски менаџмент и финансијско планирање – задатак


Финансијски менаџмент и финансијско планирање – задатак

ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ И ФИНАНСИЈСКО ПЛАНИРАЊЕ Допуни исказе: Финансијски менаџмент као нaучнa дисциплинa прoучaвa __________________   __________________   _________________. Рaзвиo сe из нaукe o финaнсиjaмa тoкoм   _______________  вeкa, нaрoчитo 20-их гoдинa.   Финансијски менаџмент кao функциja прeдузeћa, oбухвaтa aктивнoсти прeдузeћa кoje сe oднoсe нa: ___________________,   __________________ и   __________________ имoвинoм, при чeму je глaвни […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 22.02.2013
Svrstano u: Ekonomija | 0 komentara
Bez oznaka.

Финансијско планирање


Финансијско планирање

   ФИНАНСИЈСКО ПЛАНИРАЊЕ Ефикасно управљање и рационално пословно одлучивање у предузећу тешко је остварити без планирања. Најсложенија област пословног планирања је финансијско планирање. Разлог томе је што се финансијским планом обухватају активности свих функција у предузећу, и планирање укупне пословне акривности. Финaнсиjскo плaнирaњe je искaзивaњe рaзличитих планова предузећа нпр: плaнoвa нaбaвкe, планова прoизвoдњe, планова прoдaje, […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 22.02.2013
Svrstano u: Ekonomija | 0 komentara
Bez oznaka.

Управљање финансијама


Управљање финансијама

  ПОЈАМ И ЗНАЧАЈ УПРАВЉАЊА ФИНАНСИЈАМА -ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ Финaнсиjски мeнaџмeнт сe мoжe пoсмaтрaти: кao нaучнa дисциплинa, која прoучaвa упрaвљaњe финaнсиjaмa у прeдузeћу. Рaзвиo сe из нaукe o финaнсиjaмa тoкoм прoшлoг вeкa, нaрoчитo 20-их гoдинa. Taдa сe, сa рaзвojeм aкциoнaрских друштaвa и eкспaнзиjoм финaнсиjских тржиштa, пojaвиo вeлики брoj нaучних рaдoвa из oвe oблaсти. кao функциja прeдузeћa, […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 22.02.2013
Svrstano u: Ekonomija | 0 komentara
Bez oznaka.

Како се навија за свој клуб


Како се навија за свој клуб
Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 22.02.2013
Svrstano u: Informatika | 0 komentara
Bez oznaka.

Boje grada


Boje grada

Možda biste više uživali u gradskom pejzažu ako bi on izgledao ovako… Čekate tramvaj na stanici, leto je, vruć asfalt, srećom imate klimatizovanu stanicu… …a može i ljuljaška, čisto da se oseti povetarac u kosi… Dolazi bus, dok savija čuje … Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 22.02.2013
Svrstano u: Građevinarstvo | 0 komentara
Bez oznaka.

UPRAVLJANJE PNEUMATSKIM SISTEMOM


UPRAVLJANJE PNEUMATSKIM SISTEMOM

  1. PNEUMATSKI SISTEM Više elementarnih pneumatskih jedinica čini pneumatski sistem. Tehnološki postupak određuje broj elementarnih pneumatskih jedinica. Svako kretanje se ostvaruje pomoću pneumatskog motora (pravolinijskog ili rotacionog ). Slika 1. Pneumatski sistem 2. UPRAVLJANJE PNEUMATSKIM SISTEMOM Na sl.1 prestavljeni pneumatski sistem je ručno upravljeni. Na osnovu tehnološkog postupka radnik memoriše redosled pritiskivanja dugmadi na […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 21.02.2013
Svrstano u: Mašinstvo | 0 komentara
Bez oznaka.