Arhiva postova meseca 'November, 2014'Домаћа лектира: Мали Пират,А.Станичић


Домаћа лектира: Мали Пират,А.Станичић

Најлепши часове домаће лектире у мом разреду укључују обавезни драмски пројекат. Овога пута ученици су по групама драматизовали роман ,,Мали Пират“,А.Станичића. Свака група спремила је за извођење по један део … Наставите са читањем


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 11.11.2014
Svrstano u: Razredna nastava | 0 komentara
Bez oznaka.

Kako ubrzati rad računara


Kako ubrzati rad računara

  Najveći broj računara radi na operativnom sistemu „windows”, koji, nažalost, kod mnogih vremenom postaje sve sporiji. Ipak, postoji nekoliko …

Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 10.11.2014
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | 0 komentara
Bez oznaka.

Екатарина Велика


Екатарина Велика

“Имам утисак да се Милан само окренуо да се одмори…и знам…истог тренутка се негде поново родио…“ Зоран Костић Цане (Партибрејкерс) Читам ових дана Монографију Милана Младеновића “Дечак из воде’‘, аутор је Флавио Ригонат, и немогуће је остати равнодушан. Помислила сам зашто тај осећај не поделити са вама. Не желим да се сећам тих година, само […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 10.11.2014
Svrstano u: Muzika | 0 komentara
Bez oznaka.

Присвојни придеви од личних имена


Присвојни придеви од личних имена

Треба Вам лектор или професор српског језика 

и књижевности? www.pitajtelektora.com

https://www.facebook.com/pages/Pitajte-lektora/487407561320184

I
Славичин (: Славица)
У облику присвојног придева на -ин, нпр. Славичин, који је настао од имена Славица, врши се палатализација. Облик Славицин јe неприхватљив.

II
Грујин (: Груја/Грујо)
Од хипокористика Груја/Грујо присвојни придев настаје уз помоћ суфикса -ин: Грујин. Будући да је ј део творбене основе датог хипокористика, обавезно се пише и у облику присвојног придева. 

III
Андреин (: Андреа)
Женско лично име Андреа је страног порекла, те се сугласник ј не умеће између е-а. Облик присвојног придева од наведеног имена гласи Андреин, без сугласника ј између два  вокала.

IV
Павлов (: Павле)
Властита именица  Павле се мења по I врсти: Павле, Павла, Павлу итд. Присвојни придев од личног именa Павле је добијен додавањем суфикса    -ов на творбену основу имена и гласи Павлов.

V
Мирослављев (: Мирослав)
Присвојни придев од мушког имена Мирослав гласи Мирослављев. Наиме, аломорф суфикса -ев, -евљев, јавља се, по правилу, код присвојних придева насталих од имена  која се завршавају на в.  

VI
Бокијев (: Боки)
Хипокористик Боки се мења по I врсти, и то на следећи начин: Боки, Бокија, Бокију итд. Присвојни придев je Бокијев.

VII

Милошев (: Милош)
Од властите именице Милош присвојни придев настаје  додавањем суфикса -ев на творбену основу имена: Милошев.Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 09.11.2014
Svrstano u: Srpski jezik i književnost, Tehnika | 0 komentara
Bez oznaka.

Primena Able2Extract u CAM tehnologiji


Primena Able2Extract u CAM tehnologiji

Na veb adresi www.investintech.com može se doći do vrlo interesantnih softvera za konverziju slika i PDF fajlova u prirodni, izvorni oblik podataka. Oblik koji nam omogućava editovanje i doradu željenih podataka. Programski paket koji smo ovom prilikom na KUMA sekciju uspešno testirali, omogućava konverziju gotovih PDF AutoCad crteža u izvorni AutoCad oblik. Takozvanim OCR-ovanjem vrši se prepoznavanje teksta […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 08.11.2014
Svrstano u: Mašinstvo | 0 komentara
Bez oznaka.

О ПРИНЦИПИМА И ФАКТОРИМА КОМУНИКАЦИЈЕ


О ПРИНЦИПИМА И ФАКТОРИМА КОМУНИКАЦИЈЕ

ПРИНЦИПИ И ФАКТОРИ КОМИНИКАЦИЈЕ


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 08.11.2014
Svrstano u: Ekonomija | 0 komentara
Bez oznaka.

О МОДЕЛИМА КОМУНИКАЦИЈЕ…


О МОДЕЛИМА КОМУНИКАЦИЈЕ…

МОДЕЛИ КОМУНИКАЦИЈЕ


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 08.11.2014
Svrstano u: Ekonomija | 0 komentara
Bez oznaka.

Zabava za raspust :-)


Zabava za raspust :-)

http://teen.prva.rs/zabava/1376/matematika-cini-cuda.html


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 07.11.2014
Svrstano u: Matematika | 0 komentara
Bez oznaka.

Jovan Cvijić – O pedagoškoj književnosti i V. P. Školi


Jovan Cvijić – O pedagoškoj književnosti i V. P. Školi

Veliko mi je zadovoljstvo kada mogu da imam u rukama dobru, staru i retku knjigu. Danas sam bio u prilici da prelistam jednu takvu i iz nje sam izdvojio za vas:


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 07.11.2014
Svrstano u: Pedagogija | 0 komentara
Bez oznaka.

СМЕР СТРУЈЕ


СМЕР СТРУЈЕ

Постоји физички (смер који је тачан) и усвојени смер (није тачан). Усвојени смер се задржао у ПРВОМ и ДРУГОМ КИРХОФОВОМ закону а то је од ПЛУСА КА МИНУСУ.Написано под: ДРУГА ГОДИНА 10, ДРУГА ГОДИНА 5, ДРУГА ГОДИНА 6, ДРУГА ГОДИНА 7, ДРУГА ГОДИНА 9, МАШИНЦИ, САОБРАЋАЈ, ТРЕЋА ГОДИНА 3, ФАРМАЦЕУТИ


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 06.11.2014
Svrstano u: Elektrotehnika | 0 komentara
Bez oznaka.