Arhiva postova meseca 'April, 2017'Рутер


Рутер

Размена података између рачунара који се налазе у одвојеним мрежама, а да се при томе не наруши независан рад сваке појединачне мреже, обавља се помоћу мрежних уређаја који се називају рутери. Рутер обавља задатке у доња три слоја OSI модела (физички слој, слој везе и слој мреже), при чему је посебно активан у слоју мреже. […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 30.04.2017
Svrstano u: Programiranje | 0 komentara
Bez oznaka.

Мост


Мост

Број рачунара у локалној мрежи је ограничен, а када се формира нека локална мрежа обично постоји тенденција да се временом повећава број умрежених рачунара. Ако би се даљим повећањем броја умрежених станица поквариле перформансе мреже, једино решење је да се формира нова локална мрежа. Да би се омогућила комуникација између станица које се налазе у […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 30.04.2017
Svrstano u: Programiranje | 0 komentara
Bez oznaka.

Звездаста спојница – хаб


Звездаста спојница – хаб

Хаб је вишепортни хардверски уређај. Када оквир стигне на један порт хаба, хаб га копира и поново емитује по свим својим портовима. Постоје две врсте звездастих спојница: пасивне и активне. Пасивна спојница једноставно електромагнетно спаја линкове тако да се сигнал који долази физички преноси на све излазне линкове. Активна спојница функционише као регенератор – битови […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 30.04.2017
Svrstano u: Programiranje | 0 komentara
Bez oznaka.

Регенератор


Регенератор

Сваки сигнал током простирања губи енергију, односно слаби. Због тога је ограничено максимално могуће растојање између две директно повезане станице. Да би се домет сигнала повећао, користе се у случају аналогних сигнала појачавачи, а у случају дигиталних сигнала регенератори, односно репетитори. Регенератор је хардверски уређај који обнавља приспели дигитални сигнал и прослеђује га даље. Регенератор […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 30.04.2017
Svrstano u: Programiranje | 0 komentara
Bez oznaka.

Средства локалних мрежа


Средства локалних мрежа

У дифузним мрежама, поред станица, срећу се хардверски уређаји: регенератор, хаб (звездаста спојница) и мост. Повезивање две мреже или више мрежа, при чему се задржава независан рад сваке мреже, као и повезивање станица у комутираним мрежама, реализује се преко рутера и вратница (gateways). Комутирана рачунарска мрежа се генерално састоји од станица (корисничких рачунара) и подмреже. […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 30.04.2017
Svrstano u: Programiranje | 0 komentara
Bez oznaka.

Васкрсење Христово


Васкрсење Христово

Асоцијација – велика недеља Презентација Васкрсење Христово (погледати на http://www.vjeronauka)


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 30.04.2017
Svrstano u: Verska nastava | 0 komentara
Bez oznaka.

Страдање Христово


Страдање Христово

Икона распећа Христовог Презентација Велики петак (погледати на http://www.vjeronauka.net)


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 30.04.2017
Svrstano u: Verska nastava | 0 komentara
Bez oznaka.

Тајна вечера – прва Литургија


Тајна вечера – прва Литургија

Икона Тајне вечере Презентација Велики четвртак (погледати на http://www.vjeronauka.net)


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 30.04.2017
Svrstano u: Verska nastava | 0 komentara
Bez oznaka.

Заштита података на мрежи


Заштита података на мрежи

Системи за безбедност на Интернету (ISS – Internet Security Systems) су уређаји и софтвер који су развијени како би се заштитили интереси корисника рачунарских мрежа од разних видова злоупотребе путем Интернета. Термин ISS сервер може да означава било безбедоносни софтвер, било рачунар у коме се реализује овај софтвер. Проблеми са којима се сусрећу корисници на […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 30.04.2017
Svrstano u: Programiranje | 0 komentara
Bez oznaka.

Mali Sloveni – rad učenika II razreda


Mali Sloveni – rad učenika II razreda

https://www.spiderscribe.net/app/index_embed.php?board=8cb664381ea2db44fa448e729774ba88&scroll=0.49812734082397003,0.5&point=60,-113&zoom=0.75


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 30.04.2017
Svrstano u: Razredna nastava | 0 komentara
Bez oznaka.