Postovi iz kategorije 'Biologija'Hromatin


Hromatin

Hromatin je dispergovan hromozomski materijal interfaznog jedra. Prvi put ga je opisao Valter Fleming (1843-1905) 1882. godine prilikom istraživanja deobe ćelija. Pakovanje DNK Na osnovu molekulske mase DNK i podatka da jedan puni zavoj ima dužinu od 3,4 nm, lako se može izračunati ukupna dužina ispružene dvolančane zavojnice DNK u nekoj ćeliji. Tako, ukupna dužina […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 16.03.2009
Svrstano u: Biologija | Nema komentara
Bez oznaka.

Priča se o Ćelijski ciklus


Priča se o Ćelijski ciklus

Ćelijski ciklus je život ćelije između dve deobe, pri čemu je jedna deoba uključena u ciklus. Prema tome ćelijski ciklus se sastoji od dve faze: 1. faze deobe (D-faza) i 2. interfaze.   Interfaza obuhvata period u toku koga se ćelija priprema…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 10.03.2009
Svrstano u: Biologija | Nema komentara
Bez oznaka.