Postovi iz kategorije 'Ekonomija'Три про­фе­си­је Ђор­ђа Вај­фер­та


Три про­фе­си­је Ђор­ђа Вај­фер­та

(Фото Викимедија) На­кон за­вр­шет­ка шко­ло­ва­ња у Пан­че­ву, ди­пло­ми­ра­ња на Тр­го­вач­кој ака­де­ми­ји (еко­ном­ски фа­кул­тет) у Бу­дим­пе­шти и сти­ца­ња пи­вар­ског зна­ња на По­љо­при­вред­ном ин­сти­ту­ту у Вајн­ште­фа­ну код Мин­хе­на, Ђор­ђе Вај­ферт је 1872. го­ди­не до­шао у Бе­о­град, где је од оца Иг­ња­та до­био но­во­са­гра­ђе­ну пи­ва­ру (са­да­шњи БИП) на Топ­чи­дер­ском бр­ду. На са­мом по­чет­ку, Ђор­ђе се опре­де­лио да за […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 01.05.2019
Svrstano u: Ekonomija | Nema komentara
Bez oznaka.

IV2 у епизоди „Графичко приказивање података“


IV2 у епизоди „Графичко приказивање података“
Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 24.01.2018
Svrstano u: Ekonomija | Nema komentara
Bez oznaka.

Хуманитарни турнир „За Барбару“


Хуманитарни турнир „За Барбару“

УЧЕНИЦИ „МОГ“ ОДЕЉЕЊА ОРГАНИЗОВАЛИ СУ ХУМАНИТАРНИ ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ ЗА УЧЕНИКЕ СВИХ СРЕДЊИХ ШКОЛА.


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 24.01.2018
Svrstano u: Ekonomija | Nema komentara
Bez oznaka.

НА ПОРТАЛУ DATADIDAKTA (ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ DATASTATUS) РАДОВИ МОЈИХ УЧЕНИКА


НА ПОРТАЛУ DATADIDAKTA (ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ DATASTATUS) РАДОВИ МОЈИХ УЧЕНИКА

Сузана Васић и Ана Новаковић Марта Мркушић Милица Јовановић


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 13.11.2017
Svrstano u: Ekonomija | Nema komentara
Bez oznaka.

MOJ КАНАЛ НА YT


MOJ КАНАЛ НА YT

https://www.youtube.com/channel/UC3MfrbkmVnehH47xnEyRcvg?view_as=subscriber
 


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 09.11.2017
Svrstano u: Ekonomija | Nema komentara
Bez oznaka.

СТАТИСТИКА ЗА ПОЧЕТНИКЕ – III3


СТАТИСТИКА ЗА ПОЧЕТНИКЕ – III3

Упознала сам једно дивно одељенце: вредни, заинтересовани, благи и весели… Филмић за почетак нашег дружења…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 09.11.2017
Svrstano u: Ekonomija | Nema komentara
Bez oznaka.

БЕРЗА ПОЛОВНИХ УЏБЕНИКА – ТРАДИЦИОНАЛНО


БЕРЗА ПОЛОВНИХ УЏБЕНИКА – ТРАДИЦИОНАЛНО
Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 09.09.2017
Svrstano u: Ekonomija | Nema komentara
Bez oznaka.

Tri zablude o preduzetničkoj radnji


Tri zablude o preduzetničkoj radnji

1. zabluda – „Imam preduzetničku radnju“ „Ja sam vlasnik preduzetničke radnje“. „Da li u nazivu moje radnje mora da stoji SZR ili SR?“ „Da li kao preduzetnik moram da zaključim ugovor o radu sa mojom radnjom?“ „Da li treba da imam ugovor sa svojom radnjom o zakupu svog automobila da bih ga koristio u poslovne […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 22.08.2017
Svrstano u: Ekonomija | Nema komentara
Bez oznaka.

НОВАЦ КАО ДУГ – КАКО БАНКЕ ФУНКЦИОНИШУ?


НОВАЦ КАО ДУГ – КАКО БАНКЕ ФУНКЦИОНИШУ?
Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 31.07.2017
Svrstano u: Ekonomija | Nema komentara
Bez oznaka.

BANKARSKI SISTEM – ISTINA?


BANKARSKI SISTEM – ISTINA?
Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 31.07.2017
Svrstano u: Ekonomija | Nema komentara
Bez oznaka.