Postovi iz kategorije 'Ekonomija'Teme za odeljensku zajednicu


Teme za odeljensku zajednicu

1. Upoznavanje sa planom i programom predmeta u trećem razredu.
2. Način pravdanja izostanaka.
3. Kodeks ponašanja i oblačenja.
4. Priprema za ekskurziju.
5. Organizovanje posete  pozoristima.
6. Droga i ostali poroci.


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 18.10.2011
Svrstano u: Ekonomija | Nema komentara
Bez oznaka.

Evidencija materijala


Evidencija materijala

Zalihe se evidentiraju u kalasi 1. Postoje dve vrste evidencija:
-po stvarnim nabavnim cenama (SNV)  i
-po planskim nabavnim cenama  (PNV).
Primer:Kontrolna vežba


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 18.10.2011
Svrstano u: Ekonomija | Nema komentara
Bez oznaka.

Biznis plan


Biznis plan

  Biznis plan je dokument kojim se definiše biznis, ono što preduzetnik želi da radi i način kojim to misli da postigne. Trebalo bi da sadrži sve što je bitno za konkretan posao – strukturu posla, opis proizvoda ili usluga, potencijalne korisnike, potencijale razvoja i finansije. Biznis plan je stavljanje na papir svega što je […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 16.10.2011
Svrstano u: Ekonomija | Nema komentara
Bez oznaka.

Materijal za učenike


Materijal za učenike

Primer testa iz marketinga:
Test marketing


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 15.10.2011
Svrstano u: Ekonomija | Nema komentara
Bez oznaka.

PRIMERI ZA VEŽBU IZ RAČUNOVODSTVA


PRIMERI ZA VEŽBU IZ RAČUNOVODSTVA

Priprema za drugi pismeni zadatak Priprema za prvi pismeni zadatak Ovde ću objavljivati pripreme za pismene zadatke. U toku ove školske godine ovi primeri za knjiženje namenjeni su finansijskim tehničarima.


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 13.10.2011
Svrstano u: Ekonomija | Nema komentara
Bez oznaka.

Nastava marketinga


Nastava marketinga

Ovaj naziv bloga sam odabrala iz razloga što želim da na ovaj način olakšam sebi rad sa učenicima lakše i bolje praćenje nastave vezano za ovaj predmet. Uz pomoć ovog bloga moći ću mnogo bolje i čvršće da uspostavim saradnju i komunikaciju sa učenicima. Ovde ću im prezentovati sadržaje vezane za ovaj predmet. Oni će […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 13.10.2011
Svrstano u: Ekonomija | Nema komentara
Bez oznaka.

Uvod


Uvod

Umesto uvoda, evo kratkog odlomka iz knjige Pitera Drakera, koji se smatra osnivačem nauke o menadžmentu. Šta je preduzetništvo? Preduzetnikom se često smatra onaj koji počinje svoj “sopstveni, novi i mali posao”. Medjutim, nije svaki novi “mali” posao istovremeno i preduzetnički. Muž i žena, koji otvore svoju drugu delikatesnu radnju u predgradju nekog grada sigurno […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 11.10.2011
Svrstano u: Ekonomija | Nema komentara
Bez oznaka.