Postovi iz kategorije 'Filozofija'О настави филозофије


О настави филозофије

Срж наставе филозофије у четвртом разреду треба да чини обезбеђивање креативног, индивидуалног и флексибилног приступа проблемима филозофије у живој размени између наставника и ученика. Увођење у филозофију преко историје филозофије не може тећи линеарно и једнозначно, јер би робовало хронологији на уштрб тражења смисаоних веза у излагању и разумевању филозофске проблематике. Отуда су садржаји предвиђени … Прочитајте више О настави филозофије


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 24.02.2014
Svrstano u: Filozofija | Nema komentara
Bez oznaka.

О настави логике


О настави логике

Настава филозофијe (логике) има задатак да допринесе развоју општих кључних способности (посебно у области тзв. критичког мишљења), али и да, повратно, посредством оних којe су стеченe у другим областима (а то су пре свега језичка, читалачка, научна, уметничка писменост) унапреди општу перформансу ученика, подигнe ниво њихове интелектуалне и духовне радозналости, oспособи их да феноменe aнализирају … Прочитајте више О настави логике


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 24.02.2014
Svrstano u: Filozofija | Nema komentara
Bez oznaka.

Platon i akademija


Platon i akademija

Platon je rođen 427. p.n.e., sedmog dana meseca targeliona koji bi odgovarao drugoj polovini našeg maja. Rođen je na isti …

Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 24.12.2012
Svrstano u: Filozofija | Nema komentara
Bez oznaka.

Čovek – slika svemira


Čovek – slika svemira

KAKO SU STARI EGIPĆANI ZAMIŠLJALI ČOVEKA U devetnaestom i prvoj polovini dvadesetog veka verovalo se da se o drevnom Egiptu …

Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 24.12.2012
Svrstano u: Filozofija | Nema komentara
Bez oznaka.

Gozba


Gozba

„Dobrima na gozbe dolaze dobri sami od sebe“. Jedno od najvažnijih i najpoznatijih Platonovih dela svakako je Gozba. Ideje o …

Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 24.12.2012
Svrstano u: Filozofija | Nema komentara
Bez oznaka.

Wikipedia – besplatna internet enciklopedija


Wikipedia – besplatna internet enciklopedija

Ova on-line enciklopedija je započeta sa idejom da bude besplatna i svima dostupna. Njeni osnivači i stvaraoci smatraju da znanje …

Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 19.12.2012
Svrstano u: Filozofija | Nema komentara
Bez oznaka.

Srednjovekovna filozofija


Srednjovekovna filozofija

Srednjovekovna filozofija je filozofija koja se razvijala u oblastima Sredozemlja, Evrope i Bliskog istoka tokom srednjovekovnog perioda (približno od 5. do 15. veka). Ovaj pojam obuhvata hrišćansku, islamsku i judejsku filozofiju. Srednjovekovna filozofija se razvila iz potrebe tumačenja objavljenih verskih … Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 25.10.2012
Svrstano u: Filozofija | Nema komentara
Bez oznaka.

Presokratovci


Presokratovci

Predsokratovci Miletska škola Tales • Anaksimandar • Anaksimen Pitagorejska škola Pitagora • Alkmeon • Filolaj • Arhita Efeška škola Heraklit • Kratil Elejska škola Ksenofan • Parmenid • Zenon • Melis Pluralistička škola Anaksagora • Empedoklo Atomisti Leukip • Demokrit … Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 23.10.2012
Svrstano u: Filozofija | Nema komentara
Bez oznaka.

Antička filozofija


Antička filozofija

Antička filozofija obuhvata filozofska mišljenja i sisteme koji su se razvili na širokom mediteranskom prostoru prožetom antičkom grčkom i rimskom kulturom u periodu od 7. veka stare ere do propasti antičkog sveta početkom 6. veka nove ere. Kultura antičke Grčke … Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 23.10.2012
Svrstano u: Filozofija | Nema komentara
Bez oznaka.

pojam-muzike


pojam-muzike

Za muziku se od najstarijih vremena vezuju pojmovi harmonije i proporcije. Dok se princip harmonije mislio uvek u vezi sa opštom harmonijom,  proporcija se tumačila kao konsonantnost pri čemu je „konsonantnost“ kosmosa i različitih stupnjeva saznanja shvatana kao muzička konsonantnost. Da je sve na ovom ostalo, stvari bi bile daleko jednostavnije i muzika bi(teorijski gledano)ostala […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 21.12.2011
Svrstano u: Filozofija, Muzika | Nema komentara
Bez oznaka.