Postovi iz kategorije 'Filozofija'O značaju nastave filozofije


O značaju nastave filozofije

Cilj nastave filozofije jeste da  učenici razviju sposobnost samostalnog kritičkog mišljenja i prosuđivanja, formulisanja vlastitih stavova , kao i sposobnost aktivnog oblikovanja vlastitog života i života zajednice, odnosno društva  kojem pripadaju. Znanja i veštine koji učenici steknu bavljenjem ovim  predmetom mogu im koristiti da se u svakodnevnom postupanju rukovode  idejama  i nepobitnim vrednostima istine, etičkog i estetskog prosudjivanja.


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 13.12.2011
Svrstano u: Filozofija | Nema komentara
Bez oznaka.

O razlogu, zašto sam odabrao baš ovaj naziv bloga?


O razlogu, zašto sam odabrao baš ovaj naziv bloga?

Filozofija muzike kao naziv bloga je sa jedne strane izabran zbog samog seminara koji se tiče nastave u muzičkoj školi, a druge zbog toga što ovaj naslov iziskuje i dozvoljava  izvesnu dubinu i širinu. Zapravo sam hteo da izbegnem usku ograničenost na muzičke predmete i njihovu problematiku o kojoj je već toliko toga pisano na […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 12.12.2011
Svrstano u: Filozofija, Muzika | Nema komentara
Bez oznaka.

Hello world!


Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post. Here are some suggestions for your first post. You can find new ideas for what to blog about by […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 11.12.2011
Svrstano u: Filozofija, Muzika | Nema komentara
Bez oznaka.

O nazivu bloga


O nazivu bloga

Blog ima za cilj da olakša učenicima savladavanje nastavnog gradiva iz predmeta filozofije. Budući da je današnjim učenicima sve teže da razumeju razloge za izučavanje jednog ovakvog predmeta kroz obaveznu nastavu IV razreda srednje škole,  primarni cilj autora bloga jeste i da u većoj meri zainteresuje učenike za navedeni predmet, kao i da razmeni iskustva sa profesorima navedene oblasti. […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 11.12.2011
Svrstano u: Filozofija | Nema komentara
Bez oznaka.

Niče


Niče

Život se “ može izdržati samo kao estetski fenomen“


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 20.11.2011
Svrstano u: Filozofija | Nema komentara
Bez oznaka.

Filozofija i umetnost


Filozofija i umetnost

Ono što se ovde predlaže jeste jedan ,prvenstveno estetski pristup fenomenu umetnosti.Estetika je obično određena kao filozofska disciplina koja ispituje LEPO u umetnosti, istražuje osnovne preduslove i kriterijume umetničkog prosuđivanja,stvaranja i doživljavanja kao i uopšte smisao, vrednost i suštinu umetničkog. U toj svojoj težnji da pojmi suštinu umetnosti estetika  je  povezana sa teorijom, sociologijom i […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 19.11.2011
Svrstano u: Filozofija | Nema komentara
Bez oznaka.

Čemu filozofija?


Čemu filozofija?

Zapažanje da većina srednjoškolaca kao i njihovih nastavnika svoje stavove o nastavnom predmetu filozofije zasniva na duboko ukorenjenim predrasudama o besmislu filozofije  navelo je autora ovog  bloga da ga imenuje na ovaj način.Ono što on želi ovim da postigne jeste jedan kritički pristup problemu vrednosti i smisla koji je po njegovom mišljenju neizbežan sobzirom na […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 13.11.2011
Svrstano u: Filozofija | Nema komentara
Bez oznaka.

STAROSLOVENSKA MITOLOGIJA


STAROSLOVENSKA MITOLOGIJA

Bogovi starih Slovena Slovenske bogove jako je teško klasifikovati. Njihove funkcije često se mešaju, a sama njihova priroda je neizdiferencirana. Zbog toga nije moguće slediti neku od matrica kojom se najčešće sistematizuju mitologije ostalih naroda, kao što je recimo astrološka matrica ili matrica kabalističkog Drveta života. Zato smo bogove Slovena klasifikovalina dva načina, kao one […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 30.10.2011
Svrstano u: Filozofija | Nema komentara
Bez oznaka.

LOGIČKE POGREŠKE


LOGIČKE POGREŠKE

Logičke pogreške u zaključivanju dele se na logičke pogreške u širem smislu i logičke pogreške u užem smislu. U logičke pogreške u širem smislu spadaju svi nevaljani zaključci. U logičke pogreške u užem smislu spadaju paralogizmi što su nenamerne, nesvesne pogreške i sofizmi svesne i namerno izvedene pogreške u zaključivanju. Aristotel je tvorac ove vrste […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 30.10.2011
Svrstano u: Filozofija | Nema komentara
Bez oznaka.

Platonova “ Odbrana Sokrata „


Platonova “ Odbrana Sokrata „

Odbrana Sokratova PLATON ODBRANA SOKRATOVA Prvi deo BESEDA PRE GLASANjA DA LI JE SOKRAT KRIV ILI PRAV a) Razlika između kićene, ali lažne, i proste, ali iskrene besede I Kakav su utisak, građani atinski, učinili na vas tužioci moji, to ja ne znam. Ja, evo, od njihovih beseda gotovo ne poznajem sam sebe: tako su […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 30.10.2011
Svrstano u: Filozofija | Nema komentara
Bez oznaka.