Postovi iz kategorije 'Fizika'Календар образовно-васпитног рада за средње школе за школску 2017/2018. годину


Календар образовно-васпитног рада за средње школе за школску 2017/2018. годину

На основу члана 88. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – aутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – УС) и чл. 17. и 24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 09.07.2017
Svrstano u: Fizika | Nema komentara
Bez oznaka.

Милутин Миланковић – Од армираног бетона до Канона осунчавања


Милутин Миланковић – Од армираног бетона до Канона осунчавања

Написано под: 4. разред, АСТРОНОМИЈА, ФИЗИКА


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 20.05.2017
Svrstano u: Fizika | Nema komentara
Bez oznaka.

XXXV Републички семинар о настави физике


XXXV Републички семинар о настави физике

XXXV Републички семинар о настави физике ће бити одржан од 11. до 13. маја 2017. године у хотелу „Слобода“ у Шапцу.   Више на Прво обавештење


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 05.02.2017
Svrstano u: Fizika | Nema komentara
Bez oznaka.

Семинар 234 „Интернет и ми у сигурној мрежи“


Семинар 234 „Интернет и ми у сигурној мрежи“

Општи циљеви Развој стручних и етичких знања код наставника о Интернету, предностима и недостацима за коришћење у образовању, за комуникацију и сарадњу, о компјутерској етици, начинима злоупотребе и сигурних понашања у циљу заштите ученика. Специфични циљеви Упознати просветне раднике са развојем Интернета и могућностима електронског учења, његовим предностима и недостацима; Упознати их са могућношћу проналажења […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 04.02.2017
Svrstano u: Fizika | Nema komentara
Bez oznaka.

IV razred- Test


IV razred- Test

Test pitanja – IV razred  I grupa Kako glasi de Broljeva hipoteza? Definisi i napisi prvu Hajzenbergovu relaciju neodredjenosti. Definisi Borove postulate. Napisi izraz za granicu neke spektralne serije. Ukoliko nam je poznata ukupna energija elektrona na prvoj Borovoj orbiti i poluprecnik orbite, kojim izrazom mozemo odrediti energiju i poluprecnik trece orbite? Sta potvrdjuju Frank-Hercovi […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 21.12.2016
Svrstano u: Fizika | Nema komentara
Bez oznaka.

Dinamika fluida


Dinamika fluida

DINAMIKA FLUIDA PREZENTACIJA

 


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 09.12.2016
Svrstano u: Fizika | Nema komentara
Bez oznaka.

Vezba 2-1,2,3 (Oscilacije i talasi)


Vezba 2-1,2,3 (Oscilacije i talasi)

ОСЦИЛАЦИЈЕ И ТАЛАСИ    1           ­­­­­­­­­­­­­­­__________________________________________________ Дефиниши: (а) линеарни хармонијски осцилатор, (б) таласни фронт (в) трансверзалне таласе. Напиши формуле, називе физичких величина у њима и њихове јединице за: (а) период код математичког клатна, (б) таласну дужину (в) брзину лонгитудиналних таласа у гасовитом агрегном стању. Нацртај слику и објасни разлику између непригушених, пригушених и принудних осцилација. Тег […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 09.12.2016
Svrstano u: Fizika | Nema komentara
Bez oznaka.

Racunska vezba TERMODINAMIKA


Racunska vezba TERMODINAMIKA

         Kontrolna vezba Termodinamika II razred grupa 1   Komad gvozdja padne na zemlju sa visine 200 m. Za koliko se povisi temperatura gvozdja ako 20% njegove mehanicke energije predje u toplotu ( c=460 J/kgK ). Pri izobarskom sirenju dvoatomski gas je izvrsio rad od 160J. Koliku kolicinu toplote je primio? Naci specificne toplotne kapacitete […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 09.12.2016
Svrstano u: Fizika | Nema komentara
Bez oznaka.

Контролне вежбе други разред


Контролне вежбе други разред

II-1   8.12.2016. II-2  9.12.2016. II-3  6.12.2016. II-4  9.12.2016. II-5  8.12.2016.


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 01.12.2016
Svrstano u: Fizika | Nema komentara
Bez oznaka.

TERMODINAMIKA online test


TERMODINAMIKA online test

Probni test        Link do testa Test Termodinamika  


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 30.11.2016
Svrstano u: Fizika | Nema komentara
Bez oznaka.