Postovi iz kategorije 'Fizika'Нови термини допунске наставе


Нови термини допунске наставе

Услед промене распореда часова мењају се и термини допунске наставе. За прву смену  термини допунске наставе су среда и четвртак 8 час (14:05-14:50). За другу смену термини допунске наставе су понедељак и петак 7 час (19:20-20:05).                                                                                                                                               С.Т.


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 05.11.2016
Svrstano u: Fizika | Nema komentara
Bez oznaka.

Тест 2/5 Молекулско кинетичка теорија гасова


Тест 2/5 Молекулско кинетичка теорија гасова

ТЕСТ Дефиниши а) Бојл-Мариотов закон б) идеални гас. Напиши формуле, означи физичке величине у њима и ознаке и називе њихових јединица за а) притисак идеалног гаса, б) Шарлов закон в) највероватнију брзину. Нацртај график и објасни изобарски процес. Изведи формулу зависности средње кинетичке енергије од температуре. Изведи формулу притиска идеалног гаса (основну једначину молекулско кинетичке […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 15.10.2016
Svrstano u: Fizika | Nema komentara
Bez oznaka.

Вежба 2/4 Молекулско кинетичка теорија гасова


Вежба  2/4 Молекулско кинетичка теорија гасова

Молекулско кинетичка теорија гасова Колики је импулс молекула водоника чија је брзина једнака средњој квадратној брзини на 20 ºC ? Притисак гаса у затвореном суду је 1,8·105Pa. Хлађењем гаса за 40K притисак се смањи на 1,4·105Pa. Израчунати почетну и крајњу температуру гаса. Колико ће се молекула ваздуха налазити у 1cm3 запремине суда, на 10ºC, ако […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 15.10.2016
Svrstano u: Fizika | Nema komentara
Bez oznaka.

Тест 2/1,2,3 Магнетно поље и ЕМИ


Тест 2/1,2,3  Магнетно поље и ЕМИ

ТЕСТ Дефиниши а) Фарадејев закон ЕМИ, б) магнетни флукс. Напиши формуле, означи физичке величине у њима и ознаке и називе њихових јединица за а) контраелектромоторну силу б) интензитет Амперове силе в) полупречник путање наелектрисане честице која улеће у магнетно поље. Нацртај слику, објасни и изведи израз за одређивање електромоторне силе при кретању проводника у магнетном […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 15.10.2016
Svrstano u: Fizika | Nema komentara
Bez oznaka.

Топлотно зрачење 4/4,5


Топлотно зрачење 4/4,5

Топлотно зрачење и закони зрачења црног тела  група 1 домаћи задатак Дефиниши апсорпциону моћ, напиши формулу , називе физичких величина и њихове јединице. Како се са повећањем температуре тела мења емисиона моћ? Напиши формулу која то потврђује. Дефиниши Планков закон и напиши формулу. Шта су фотони и које су њихове карактеристике? Нацртај слику и објасни […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 15.10.2016
Svrstano u: Fizika | Nema komentara
Bez oznaka.

Relativisticka fizika – zadaci


Relativisticka fizika – zadaci

Relativisticka fizika – zadaci za vezbanje Naci komponente brzine  u sistemu S’ ako su komponente njene brzine u sistemu S: Vx=0,1c; Vy=0,2c; Vz=0,3c. Sistem S’ krece se brzinom 0,2c u odnosu na sistem S. Kolikom brzinom treba da se krece cestica u odnosu na Zemlju  da bi njeno sopstveno vreme zivota bilo 10 puta manje […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 24.09.2016
Svrstano u: Fizika | Nema komentara
Bez oznaka.

Vezbanje RELATIVISTICKA FIZIKA


Vezbanje RELATIVISTICKA FIZIKA

Grupa 1 1.      Kako glasi drugi postulat STR ? 2.      Pomocu kojih koordinata se opisuje dogadjaj u STR ? 3.      Napisi Lorencove transformacije i izraz za skracenje (kontrakciju) duzine. Oznaci velicine u njemu. 4.      Napisi izraz za Vy. 5.      Masa u relativistickoj fizici. 6.      Napisi izraz za relativisticku kineticku energiju. 7.      Napisi izraz veze ukupne […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 17.09.2016
Svrstano u: Fizika | Nema komentara
Bez oznaka.

HIG


HIG

  🙂


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 10.09.2016
Svrstano u: Fizika | Nema komentara
Bez oznaka.

Predavanja


Predavanja

Za one koje zanima, osim fizike, srpskog jezika i knjizevnosti i latinskog jezika stizu i nova predavanja…   Sajt predavanja


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 06.09.2016
Svrstano u: Fizika | Nema komentara
Bez oznaka.

Распоред контролних вежби и допунске наставе за школску 2016./2017.год.


Распоред контролних вежби и допунске наставе за школску 2016./2017.год.

Корисно        Контролне вежбе за II разред (II-1,2,3,4,5) биће одржане у 7, 15, 27 и 35-тој недељи у договореним терминима ( први час по недељном распореду часова осим ако није седми час који траје 35мин).       Контролне вежбе за IV разред ( IV-4,5) биће одржане у 10, 18 и 32-гој недељи у термину договореном са […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 03.09.2016
Svrstano u: Fizika | Nema komentara
Bez oznaka.