Postovi iz kategorije 'Hemija'„Old Nick“ ili nikal


„Old Nick“ ili nikal

Nikal je 1751. godine otkrio Axel Fredrik Cronstedt. Ime je dobio po imenu demonskog bića iz germanske mitologije od nemačke reči kupfernickel što znači Old Nick bakar ili đavolski  bakar. To je sjajni, srebrno beli metal koji zajedno sa gvožđem  i kobaltom čini trijadu gvožđa. Mekan je, kovan i savitljiv i može se polirati do […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 08.03.2019
Svrstano u: Hemija | Nema komentara
Bez oznaka.

Priprema za kontrolnu vežbu za 2. razred


Priprema za kontrolnu vežbu za 2. razred

1. Napiši naziv i hem. jednačinu reakcije disocijacije komleksne soli bakra [Cu(NH3)4]Cl2. 2. Koristeći polureakcije oksidacije i redukcije odredi koeficijente u sledećim reakcijama i utvrdi šta je oksidaciono a šta redukciono sredstvo: Cr2(SO4)3 + Br2 + NaOH →Na2CrO4 + NaBr + Na2SO4 + H2O 3. Napiši reakcije za šemu: Fe(NO3)3 → Fe(OH)3 →Fe2O3 → Fe […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 08.03.2019
Svrstano u: Hemija | Nema komentara
Bez oznaka.

Prelazni metali


Prelazni metali

Ako želite da proverite sopstveno znanje  o prelaznim metalima, a uz to se dobro služite engleskim jezikom kliknite na link ispod Prelazni metali Ovaj kviz je preuzet sa sajta www.klikdoznanja.edu.r


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 08.03.2019
Svrstano u: Hemija | Nema komentara
Bez oznaka.

Халогени елементи


Халогени елементи

17.-GRUPA-PSE


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 08.03.2019
Svrstano u: Hemija | Nema komentara
Bez oznaka.

Hemijske osobine aldehida i ketona


Hemijske osobine aldehida i ketona

Hemijske osobine aldehida i ketona


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 06.03.2019
Svrstano u: Hemija | Nema komentara
Bez oznaka.

Aldehidi i ketoni – nomenklatura, fizičke osobine, dobijanje


Aldehidi i ketoni – nomenklatura, fizičke osobine, dobijanje

Aldehidi i ketoni


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 26.02.2019
Svrstano u: Hemija | Nema komentara
Bez oznaka.

Etri


Etri

Еtri


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 26.02.2019
Svrstano u: Hemija | Nema komentara
Bez oznaka.

Производња папира


Производња папира
Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 26.02.2019
Svrstano u: Hemija | Nema komentara
Bez oznaka.

Растварање целулозе у Швајцеровом реагенсу


Растварање целулозе у Швајцеровом реагенсу
Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 26.02.2019
Svrstano u: Hemija | Nema komentara
Bez oznaka.

Tehnologija polimera


Tehnologija polimera
Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 25.02.2019
Svrstano u: Hemija | Nema komentara
Bez oznaka.