Postovi iz kategorije 'Hemija'Povezanost PSE sa elektronskim omotačem


Povezanost PSE sa elektronskim omotačem

Povezanost PSE sa el.omotačem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 20.09.2017
Svrstano u: Hemija | Nema komentara
Bez oznaka.

Atomske orbitale


Atomske orbitale

Atomske orbitale


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 20.09.2017
Svrstano u: Hemija | Nema komentara
Bez oznaka.

Energetski nivoi, podnivoi, orbitale


Energetski nivoi, podnivoi, orbitale

En.nivoi,podnivoi i orbitale


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 20.09.2017
Svrstano u: Hemija | Nema komentara
Bez oznaka.

Talasno-mehanički model


Talasno-mehanički model

Talasno-mehanički model


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 11.09.2017
Svrstano u: Hemija | Nema komentara
Bez oznaka.

Struktura atoma


Struktura atoma

Struktura atoma


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 11.09.2017
Svrstano u: Hemija | Nema komentara
Bez oznaka.

Materijai supstanca, smeše


Materijai supstanca, smeše

Materija i supstanca, smeše…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 11.09.2017
Svrstano u: Hemija | Nema komentara
Bez oznaka.

NUKLEINSKE KISELINE


NUKLEINSKE KISELINE

DNK-struktura i funkcija RNK-struktura i funkcija Genetička šifra translacija.ppt


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 09.06.2017
Svrstano u: Hemija | Nema komentara
Bez oznaka.

Enzimi


Enzimi

Enzimi


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 19.04.2017
Svrstano u: Hemija | Nema komentara
Bez oznaka.

Struktura organskih molekula


Struktura organskih molekula

Struktura organskih molekula 


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 11.03.2017
Svrstano u: Hemija | Nema komentara
Bez oznaka.

Праскави гас прави воду за час


Праскави гас прави воду за час
Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 27.02.2017
Svrstano u: Hemija | Nema komentara
Bez oznaka.