Postovi iz kategorije 'Informatika'PYTHON


PYTHON

python priručnik   programiranje u Python-u (petlja.org) Python – osnovne aritm. operacije i primena  (Python – osnovne aritm. operacije i primena) celobrojno i realno deljenje ugradjene-funkcije zadaci-za-1-test-python stringovi Advertisements


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 12.02.2018
Svrstano u: Informatika | Nema komentara
Bez oznaka.

Izvod proizvoda i količnika funkcija


Izvod proizvoda i količnika funkcija

U ovoj lekciji ćemo pokazati neke primere koji obezbeđuju osnove za formule i teoreme koje će zameniti definiciju izvoda preko limesa efikasnijim i bržim načinima za nalaženje izvoda. Primer 1: Nađimo izvod funkcije f(x) = 16. Rešenje: Upotrebimo definiciju: Ovaj primer se može generalizovati u sledeće pravilo izvoda konstante. Teorema: Ako je f(x) = c, […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 08.02.2018
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Pojam izvoda funkcije


Pojam izvoda funkcije

Setite se od prošle godine, koeficijent pravca prave kroz dve date tačke je Naravno, ako pustimo da x1 teži x0 onda će Q težiti P duž grafika y = f(x), pa će zato koeficijent prave (sečice krive) težiti koeficijentu tangente krive. Zato će gornja formula postati Da bi uprostili oznake, ako kažemo da je x1 […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 05.02.2018
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Primena logaritma


Primena logaritma

Primena logaritma_ rad učenika  


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 30.01.2018
Svrstano u: Informatika | Nema komentara
Bez oznaka.

Eksponencijalna funkcija sa parametrom


Eksponencijalna funkcija sa parametrom

Eksponencijalna funkcija


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 29.01.2018
Svrstano u: Informatika | Nema komentara
Bez oznaka.

Grafik logaritamske funkcije sa parametrom


Grafik  logaritamske funkcije sa parametrom

Logaritamska funkcija sa parametrima
 


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 29.01.2018
Svrstano u: Informatika | Nema komentara
Bez oznaka.

Графички приказ две функције


Графички приказ две функције

Експоненцијална и логаритамска функција


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 27.01.2018
Svrstano u: Informatika | Nema komentara
Bez oznaka.

Power Point видео туторијали


Power Point видео туторијали

Слајд мастер Advertisements


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 25.01.2018
Svrstano u: Informatika | Nema komentara
Bez oznaka.

Crtanje kuće pomoću Google Sketchup


Crtanje kuće pomoću Google Sketchup

Prvi deo vežbe: https://www.youtube.com/watch?v=z_SytgasYww Drugi deo vežbe: https://www.youtube.com/watch?v=end5esfvx7o Treći deo: https://www.youtube.com/watch?v=VgGLdowHkt0 Četvrti deo: https://www.youtube.com/watch?v=bbgwYRWo1pE Peti deo: https://www.youtube.com/watch?v=knrgJxJfQ2Q Šesti deo: https://www.youtube.com/watch?v=Grg5aHWGFO8


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 19.01.2018
Svrstano u: Informatika | Nema komentara
Bez oznaka.

GIMP -program za obradu slika


GIMP -program za obradu slika

GIMP predstavlja jedan od najpopularnijih besplatnih programa za manipulaciju rasterskom grafikom. U suštini, ovaj program je višemenski : može nam poslužiti kao program za crtanje ili kao alat za profesionalnu obradu fotografija, reformatiranje slike itd. Funkcijama uređivanja može se pristupiti iz alatnih traka, menija i otvorenog dijaloga prozora. Tu su uključeni filteri za različite efekte, […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 18.01.2018
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.