Postovi iz kategorije 'Informatika'Font i Paragraph


Font i Paragraph

Oblikovanje teksta u Wordu


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 07.03.2018
Svrstano u: Informatika | Nema komentara
Bez oznaka.

Dodavanje vidžita na blog


Dodavanje vidžita na blog

Vidziti


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 07.03.2018
Svrstano u: Informatika | Nema komentara
Bez oznaka.

Kreiranje članka


Kreiranje članka

Kreiranje članka u blogu


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 06.03.2018
Svrstano u: Informatika | Nema komentara
Bez oznaka.

Dodavanje slika u Word-u


Dodavanje slika u Word-u

Ubacivanje slike u tekst


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 06.03.2018
Svrstano u: Informatika | Nema komentara
Bez oznaka.

Kreiranje zaglavlja, podnožja i fusnota


Kreiranje zaglavlja, podnožja i fusnota

Kreiranje zaglavlja


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 06.03.2018
Svrstano u: Informatika | Nema komentara
Bez oznaka.

Uputstvo za elektronske testove


Uputstvo za elektronske testove

Advertisements


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 01.03.2018
Svrstano u: Informatika | Nema komentara
Bez oznaka.

PYTHON


PYTHON

python priručnik   programiranje u Python-u (petlja.org) Python – osnovne aritm. operacije i primena  (Python – osnovne aritm. operacije i primena) celobrojno i realno deljenje ugradjene-funkcije zadaci-za-1-test-python stringovi               Zadaci za vežbu Rešenja Advertisements


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 12.02.2018
Svrstano u: Informatika | Nema komentara
Bez oznaka.

Izvod proizvoda i količnika funkcija


Izvod proizvoda i količnika funkcija

U ovoj lekciji ćemo pokazati neke primere koji obezbeđuju osnove za formule i teoreme koje će zameniti definiciju izvoda preko limesa efikasnijim i bržim načinima za nalaženje izvoda. Primer 1: Nađimo izvod funkcije f(x) = 16. Rešenje: Upotrebimo definiciju: Ovaj primer se može generalizovati u sledeće pravilo izvoda konstante. Teorema: Ako je f(x) = c, […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 08.02.2018
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Pojam izvoda funkcije


Pojam izvoda funkcije

Setite se od prošle godine, koeficijent pravca prave kroz dve date tačke je Naravno, ako pustimo da x1 teži x0 onda će Q težiti P duž grafika y = f(x), pa će zato koeficijent prave (sečice krive) težiti koeficijentu tangente krive. Zato će gornja formula postati Da bi uprostili oznake, ako kažemo da je x1 […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 05.02.2018
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Primena logaritma


Primena logaritma

Primena logaritma_ rad učenika  


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 30.01.2018
Svrstano u: Informatika | Nema komentara
Bez oznaka.