Postovi iz kategorije 'Matematika'Изводи сложених функција – задаци за вежбање


Изводи сложених функција – задаци за вежбање

           


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 18.10.2011
Svrstano u: Matematika | Nema komentara
Bez oznaka.

Обртно магнетно поље-„Колумбово јаје“


Обртно магнетно поље-„Колумбово јаје“

Обртно магнетно поље


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 17.10.2011
Svrstano u: Matematika | Nema komentara
Bez oznaka.

Tolerancija


Tolerancija

Živimo u jednom vremenu gde imamo sve manje vremena za druge,vreme u kome smo sve manje tolerantni jedni prema drugima.Rešite ove jednačine i otkrijte šta je tolerancija. .Jednačine-Sta_je_tolerancija 1            


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 17.10.2011
Svrstano u: Matematika | Nema komentara
Bez oznaka.

О блогу


О блогу

Разлог зашто сам изабрала баш овај назив блога је тај што предајем математику у основној школи и што желим својим ученицима, а и колегама да је прикажем у неком другачијем светлу! Да покушам да им покажем колико је, свесно или не, користимо сваког дана! Намера ми је да на овом блогу ученици могу да пронађу […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 17.10.2011
Svrstano u: Matematika | Nema komentara
Bez oznaka.

Цртање паралеле и нормале


Цртање паралеле и нормале

Током вишегодишњег рада у настави уочио сам да ученици 5. разреда имају проблема при цртању паралеле и нормале. Мислим да ће ове слике помоћи да се ти проблеми превазиђу.


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 16.10.2011
Svrstano u: Matematika | Nema komentara
Bez oznaka.

Настава математике у 6. разреду основне школе


Настава математике у 6. разреду основне школе

Овде ћу повремено објављивати чланке у вези са градивом математике у 6. разреду основне школе.


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 16.10.2011
Svrstano u: Matematika | Nema komentara
Bez oznaka.

Припрема за први школски писмени задатак


Припрема за први школски писмени задатак

  1. зад.  Израчунати вредност израза:  а) -4² · (-3) + 3 · (-4)²                                                    b)  3/ 2·√(36/25) – 0,5 · √16 + 2/3 √144 2. зад.  Решити једначине:  а) 3x² – 9 =0      b) 1,2x² + 4= 5,2 3. зад.  Израчунај обим и површину правоуглог троугла чија је катета   9cm   и  хипотенуза 15 […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 16.10.2011
Svrstano u: Matematika | Nema komentara
Bez oznaka.

Задаци – асимптоте


Задаци – асимптоте

Одреди вертикалне асимптоте следећих функција!     решења:     решења:     решења:     решење:     решење:         решење: Одреди хоризонталне асимптоте следећих функција!                          Одреди косе асимптоте следећих функција!               


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 16.10.2011
Svrstano u: Matematika | Nema komentara
Bez oznaka.

Припрема за први школски писмени задатак


Припрема за први  школски писмени задатак

Први писмени задатак VIII
 


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 16.10.2011
Svrstano u: Matematika | Nema komentara
Bez oznaka.

Први текст


Први текст

Разлог зашто сам изабрала баш овај назив блога је тај што предајем математику у основној школи и што желим својим ученицима, а и колегама, да је прикажем у неком другачијем светлу и покушам да им покажем колико је, свесно или не, користимо сваког дана! Намера ми је да на овом блогу ученици могу да пронађу […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 14.10.2011
Svrstano u: Matematika | Nema komentara
Bez oznaka.