Postovi iz kategorije 'Matematika'Zadaci sa školskih takmičenja za VIII razred


Zadaci sa školskih takmičenja za VIII razred

ŠKOLSKO TAKMIČENJE 1990. VIII RAZRED Odredi skup tačaka u ravni xOy koje zadovoljavaju jednačinu y = |x| + x. Na školskom takmičenju je bilo 240 učenika. Polovinu učenika čine 3/5 devojčica i 3/7 dečaka. Koliko je bilo dečaka, a koliko devojčica Pomoću tačaka skupa S, takvih da su svake tri nekolinearne, a svake četiri nekomplanarne, […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 30.10.2011
Svrstano u: Matematika | Nema komentara
Bez oznaka.

Bermudski trougao


Bermudski trougao

Legendarni Bermudski trougao nalazi se izmedu istoimenih, Bermudskih ostrva, samostalnog Portorika i Fort Loderdejla, isturenog punkta na americkom poluostrvu Florida. Brodovi, ljudi i avioni tu, navodno, pod misteriozim okolnostima nestaju, da ih vise niko ne vidi na licu Zemlje. Jedna od teorija o ovoj pojavi je i sledeća: Profesor Džozef Monagan i student Dejvid Mej […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 29.10.2011
Svrstano u: Matematika | Nema komentara
Bez oznaka.

Osnovne tačke trougla


Osnovne tačke trougla

Četiri značajne tačke trougla su: 1) Ortocentar (H) 2) Težiste (T) 3) Centar upisane kružnice (S) 4) Centar opisane kružnice (O) Ortocentar se nalazi u preseku visina trougla ha,hb,hc. Visina je najkraće rastojanje od temena do naspramne stranice. Kod oštrouglog trougla je u trouglu, kod pravouglog u temenu pravog ugla a kod tupouglog van trougla. […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 29.10.2011
Svrstano u: Matematika | Nema komentara
Bez oznaka.

Vrste trouglova


Vrste trouglova

Trouglove delimo po stranicama na: – jednakostranične (imaju sve stranice jednake) – jednakokrake (imaju jednake dve stranice, krake) – nejdednakostranične (imaju sve različite stranice)       Po uglovima trouglovi se dele na: – oštrougle, imaju sve oštre uglove – pravougle, imaju jedan prav i dva oštra ugla – tupougle, imaju jedan tup i dva oštra ugla […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 29.10.2011
Svrstano u: Matematika | Nema komentara
Bez oznaka.

Trougao i osnovni elementi


Trougao i osnovni elementi

Mnogougao koji ima tri stranice zove se trougao. Osnovni elementi trougla su : – Temena A,B,C – Stranice a,b,c ( po dogovoru stranice se obeležavaju nasuprot temenu, npr naspram temena A je stranica a, itd) – Uglovi , unutrašnji α ,β ,γ i spoljašnji α1, β1, γ1 Osnovne relacije za uglove i stranice trougla su: […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 29.10.2011
Svrstano u: Matematika | Nema komentara
Bez oznaka.

Kružnica i prava.ggb


Kružnica i prava.ggb

https://sites.google.com/site/matkometa/razni-materijali-za-cas


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 29.10.2011
Svrstano u: Matematika | Nema komentara
Bez oznaka.

Rešavanje linearnih jednačina


Rešavanje linearnih jednačina

Problem: Treba rešiti sledeću jednačinu: Uvodni deo: Rešavanje ovakvih jednačina može biti problematično. Najčešće pomislimo: “Uh, šta sad da radim? Ovo mora da je teško!” Međutim, ne mora da bude teško. Ovu jednačinu rešićemo tako što ćemo sistematizovati postupak za rešavanje ovakvih jednačina. Znači, napravićemo ALGORITAM za rešavanje korak po korak. Najpre, par reči o […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 29.10.2011
Svrstano u: Matematika | Nema komentara
Bez oznaka.

Предлог задатака за I писмени задатак (7. разред)


Предлог задатака за I писмени задатак (7. разред)

 


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 29.10.2011
Svrstano u: Matematika | Nema komentara
Bez oznaka.

Предлог задатака за I писмени задатак (6. разред)


Предлог задатака за I писмени задатак (6. разред)
Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 29.10.2011
Svrstano u: Matematika | Nema komentara
Bez oznaka.

Решења задатака (5. разред)


Решења задатака (5. разред)

 


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 29.10.2011
Svrstano u: Matematika | Nema komentara
Bez oznaka.