Postovi iz kategorije 'Matematika'МА.2.3.3. користи формуле за обим и површину круга и кружног прстена


МА.2.3.3. користи формуле за обим и површину круга и кружног прстена

1) Површина коју заузима читав кружни ток је , а ширина коловозне траке је 10 m. Колику површину заузима празан простор у средини кружног тока? 2)Пречник тракторског точка је 100 cm. Колики пут ће прећи трактор чији се точак окрене без … Наставите са читањем


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 18.05.2015
Svrstano u: Matematika | Nema komentara
Bez oznaka.

Примена пропорције на обрнуто пропорционалне величине


Примена пропорције на обрнуто пропорционалне величине

Примена пропорције на обрнуто пропорционалне величине.


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 17.05.2015
Svrstano u: Matematika | Nema komentara
Bez oznaka.

МА.3.3.2. користи основна својства троугла, четвороугла, паралелограма и трапеза, рачуна њихове обиме и површине на основу елемената који нису обавезно непосредно дати у формулацији задатка; уме да их конструише


МА.3.3.2. користи основна својства троугла, четвороугла, паралелограма и трапеза, рачуна њихове обиме и површине на основу елемената који нису обавезно непосредно дати у формулацији задатка; уме да их конструише

1) Дијагонала правоугаоника има дужину а једна страница је дужине . Колико су темена и удаљена од дијагонале ? 2) Дат је троугао такав да је . Израчунај површину троугла ако дате странице захватају угао од a) б) в). 3) У … Наставите са читањем


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 17.05.2015
Svrstano u: Matematika | Nema komentara
Bez oznaka.

МА.2.3.2. одреди однос углова и страница у троуглу, збир углова у троуглу и четвороуглу и да решава задатке користећи Питагорину теорему


МА.2.3.2. одреди однос углова и страница у троуглу, збир углова у троуглу и четвороуглу и да решава задатке користећи Питагорину теорему

1) Који углови могу бити углови троугла а) б) в) г) 2) Дужине страница троугла на слици  су . Koја неједнакост је тачна? а) б) в) г) 3)Одреди непознати угао са слике 4) Тања има три штапа дужинe 50 cm, 60 … Наставите са читањем


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 17.05.2015
Svrstano u: Matematika | Nema komentara
Bez oznaka.

МА.1.3.3. влада појмовима: круг, кружна линија (издваја њихове основне елементе, уочава њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; уме да израчуна обим и површину круга датог полупречника)


МА.1.3.3. влада појмовима: круг, кружна линија (издваја њихове основне елементе, уочава њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; уме да израчуна обим и површину круга датог полупречника)

1) Обими кругова полупречника и разликују се за а) б) в) г) 2) Како је означена дуж која представља пречник круга, а како она која представља полупречник круга? 3) Само једна дуж на слици је тетива круга. Која је то … Наставите са читањем


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 17.05.2015
Svrstano u: Matematika | Nema komentara
Bez oznaka.

Шеста итерација тепиха Сјерпински – Ниш


Шеста итерација тепиха Сјерпински – Ниш

Данас је у Нишу одржано склапање Сјерпински тепиха шесте итерације. Тепих су чинили теписи које су направили ученици из 64 основних и средњих школа из Србије. Догађај је организовала професорка Аница Тричковић, координатор пројекта у Србији, а склапању је присуствовао и аутор пројекта José Luis Rodríguez Blancas. У оквиру догађаја могла се видети презентација ЕТвининг […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 16.05.2015
Svrstano u: Matematika | Nema komentara
Bez oznaka.

МА.1.3.2. влада појмовима: троугао, четвороугао, квадрат и правоугаоник (уочава њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; ученик разликује основне врсте троуглова, зна основне елементе троугла и уме да израчуна обим и површину троугла, квадрата и правоугаоника на основу елемената који непосредно фигуришу у датом задатку; уме да израчуна непознату страницу правоуглог троугла примењујући Питагорину теорему)


МА.1.3.2. влада појмовима: троугао, четвороугао, квадрат и правоугаоник (уочава њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; ученик разликује основне врсте троуглова, зна основне елементе троугла и уме да израчуна обим и површину троугла, квадрата и правоугаоника на основу елемената који непосредно фигуришу у датом задатку; уме да израчуна непознату страницу правоуглог троугла примењујући Питагорину теорему)

1) Какав је троугао нацртан на слици према угловима а) оштроугли б) тупоугли в) правоугли 2) Какав је троугао нацртан на слици према страницама а) једнакостраничан б) једнакокраки ц) разностранични 3) Дужине катета правоуглог троугла су и . Одреди дужину … Наставите са читањем


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 16.05.2015
Svrstano u: Matematika | Nema komentara
Bez oznaka.

МА.3.3.1.-рачуна са угловима укључујући и претварање угаоних мера; закључује користећи особине паралелних и нормалних правих, укључујући углове на трансверзали


МА.3.3.1.-рачуна са угловима укључујући и претварање угаоних мера; закључује користећи особине паралелних и нормалних правих, укључујући углове на трансверзали

1) Одреду угао са слике 2) 


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 16.05.2015
Svrstano u: Matematika | Nema komentara
Bez oznaka.

МА.2.3.1. -одреди суплементне и комплементне углове, упoредне и унакрсне углове; рачуна са њима ако су изражени у целим степенима


МА.2.3.1. -одреди суплементне и комплементне углове, упoредне и унакрсне углове; рачуна са њима ако су изражени у целим степенима

1) Одреди комплементан и суплементан угао углу од . 2) Одреди непознате углове са слике. 3) Одреди непознати угао са слике. 4) У правоуглом троуглу унутрашњи углови код темена А и В су а) суплементни б) комплементни в) унакрсни г) … Наставите са читањем


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 16.05.2015
Svrstano u: Matematika | Nema komentara
Bez oznaka.

МА.3.2.5. -користи једначине, неједначине и системе једначина решавајући и сложеније текстуалне задатке


МА.3.2.5. -користи једначине, неједначине и системе једначина решавајући и сложеније текстуалне задатке

1) Мирослав је за три видео игрице и два филма платио 6200 динара. Ако је филм 6 пута јефтинији од игрице колико кошта игрица а колико филм? 2) Странице правоугаонка се разликују за 3 цм. Ако се свака страница повећа … Наставите са читањем


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 16.05.2015
Svrstano u: Matematika | Nema komentara
Bez oznaka.