Postovi iz kategorije 'Matematika'Šesti razred-Racionalni brojevi (izrazi, jednačine, nejednačine)


Šesti razred-Racionalni brojevi (izrazi, jednačine, nejednačine)

Zadaci za vežbu. Izrazi, jednačine, nejednačine. racionalnibrojevi2015


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 11.05.2015
Svrstano u: Matematika | Nema komentara
Bez oznaka.

Konverzija zajma


Konverzija zajma

KONVERZIJA ZAJMA


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 10.05.2015
Svrstano u: Matematika | Nema komentara
Bez oznaka.

Amortizacija zajmova podeljenih na obveznice


Amortizacija zajmova podeljenih na obveznice

AMORTIZACIJA ZAJMOVA PODELJENIH NA OBVEZNICE


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 10.05.2015
Svrstano u: Matematika | Nema komentara
Bez oznaka.

Стандард МА.3.1.2.-оперише са појмом дељивости у проблемским ситуацијама


Стандард МА.3.1.2.-оперише са појмом дељивости у проблемским ситуацијама

1)Над северним полом истовремено су три вештачка сателита. Први обиђе Земљу за 90 минута, други за 105 минута и трећи за 2 сата. Колико ће пута први сателит обићи Земљу до тренутка када први пут сва три сателита поново буду … Наставите са читањем


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 10.05.2015
Svrstano u: Matematika | Nema komentara
Bez oznaka.

Стандард МА.2.1.3. примени основна правила дељивости са 2, 3, 5, 9 и декадним јединицама


Стандард МА.2.1.3. примени основна правила дељивости са 2, 3, 5, 9 и декадним јединицама

1)Одреди цифру која недостаје тако да број 323*4 буде дељив са 9. 2)Одреди цифру која недостаје тако да број 1200* буде дељив са 5. 3)Одреди цифру која недостаје тако да број 1*23 буде дељив са 3. 4)Одреди цифру која недостаје … Наставите са читањем


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 10.05.2015
Svrstano u: Matematika | Nema komentara
Bez oznaka.

Стандард МА.1.1.5.-дели са остатком једноцифреним бројем и зна када је један број дељив другим


Стандард МА.1.1.5.-дели са остатком једноцифреним бројем и зна када је један број дељив другим

1) Колики је остатак при дељењу 76 са 5? 2) Ако је делилац 5, количник 2 и остатак 3 колики је дељеник?  


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 10.05.2015
Svrstano u: Matematika | Nema komentara
Bez oznaka.

Стандард МА.3.1.1.-одреди вредност сложенијег бројевног израза


Стандард МА.3.1.1.-одреди вредност сложенијег бројевног израза

1)Израчунај . 2) Израчунај .


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 10.05.2015
Svrstano u: Matematika | Nema komentara
Bez oznaka.

Обавештење!


Обавештење!

Од данас па надаље излазиће задаци везани за припрему мале матуре из математике. Као што ћете приметити пре сваког задатка или групе задатака пише стандард коме припада тај задатак. Трудићу се да обухватим све могуће типове задатака везане за одговарајући … Наставите са читањем


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 10.05.2015
Svrstano u: Matematika | Nema komentara
Bez oznaka.

Стандард МА.2.1.2.-одреди супротан број, реципрочну вредност и апсолутну вредност броја; израчуна вредност једноставнијег израза са више рачунских операција различитог приоритета, укључујући ослобађање од заграда, са бројевима истог записа


Стандард МА.2.1.2.-одреди супротан број, реципрочну вредност и апсолутну вредност броја; израчуна вредност једноставнијег израза са више рачунских операција различитог приоритета, укључујући ослобађање од заграда, са бројевима истог записа

1) Одреди супротан број броју 2. 2) Одреди реципрочну вредност броја -4. 3) Одреди апсолутну вредност броја . 4) Израчунај ?


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 10.05.2015
Svrstano u: Matematika | Nema komentara
Bez oznaka.

Стандард МА.1.1.4.-изврши једну основну рачунску операцију са бројевима истог записа, помажући се сликом кад је то потребно (у случају сабирања и одузимања разломака само са истим имениоцем); рачуна, на пример 1/5 од n, где је n дати природан број


Стандард МА.1.1.4.-изврши једну основну рачунску операцију са бројевима истог записа, помажући се сликом кад је то потребно (у случају сабирања и одузимања разломака само са истим имениоцем); рачуна, на пример 1/5 од n, где је n дати природан број

1)Колика је вредност збира ? a) б) в) г) 2) Колика је вредност разлике a) -11,04 б) -35,46 в) 35,46 г) -11,4 3) Колико износи броја 324. а) 81 б) 1296 в) 320 г) 328 4) Колико износи ? 5) … Наставите са читањем


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 10.05.2015
Svrstano u: Matematika | Nema komentara
Bez oznaka.