Postovi iz kategorije 'Matematika'Вежбајмо вијуге 139


Вежбајмо вијуге 139

Израчунај обим и површину правоуглог троугла ако је дата катета 6цм и одговарајућа тежишна дуж 5цм.


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 02.11.2014
Svrstano u: Matematika | Nema komentara
Bez oznaka.

Вежбајмо вијуге 138


Вежбајмо вијуге 138

Дужине тежишних дужи које одговарају катетама правоуглог троугла су 7цм и 4цм. Наћи дужину хипотенузе.


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 01.11.2014
Svrstano u: Matematika | Nema komentara
Bez oznaka.

Вежбајмо вијуге 137


Вежбајмо вијуге 137

Решити једначину:


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 01.11.2014
Svrstano u: Matematika | Nema komentara
Bez oznaka.

Вежбајмо вијуге 136


Вежбајмо вијуге 136

Решити једначину:


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 01.11.2014
Svrstano u: Matematika | Nema komentara
Bez oznaka.

Вежбајмо вијуге 135


Вежбајмо вијуге 135

Решити једначину: .


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 31.10.2014
Svrstano u: Matematika | Nema komentara
Bez oznaka.

Вежбајмо вијуге 134


Вежбајмо вијуге 134

Решити једначину:


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 31.10.2014
Svrstano u: Matematika | Nema komentara
Bez oznaka.

Степен чији је изложилац природан број


Степен чији је изложилац природан број

Степен чији је изложилац природан број.


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 31.10.2014
Svrstano u: Matematika | Nema komentara
Bez oznaka.

Вежбајмо вијуге 133


Вежбајмо вијуге 133

Висина једнакостраничног троугла је . Израчунати обим и површину троугла.


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 30.10.2014
Svrstano u: Matematika | Nema komentara
Bez oznaka.

Вежбајмо вијуге 132


Вежбајмо вијуге 132

Израчунати обим једнакокраког троугла ако је и .


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 30.10.2014
Svrstano u: Matematika | Nema komentara
Bez oznaka.

Трећи недељни задатак – Стабло живота


Трећи недељни задатак – Стабло живота

    За постојање сваког од нас одговорни су наши родитељи, али и родитељи наших родитеља, па њихови родитељи итд. Крећући се тако стаблом нашег живота, закључујемо да су у првој линији наших предака за наше постојање одговорне две особе (наши родитељи), већ у другој линији ову групу чини 6 људи (наши родитељи и њихови родитељи), […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 30.10.2014
Svrstano u: Matematika | Nema komentara
Bez oznaka.