Postovi iz kategorije 'Medicina'Akutni infarkt miokarda


Akutni infarkt miokarda

Akutni infarkt miokarda je ishemička nekroza srčanog mišića, naglo nastala usled  prekida koronarne cirkulacije. Patofiziologija U preko 90% slučajeva uzrok je tromb u koronarnim arterijama. Za razvoj koronarne tromboze neohodna su tri faktora: abnormalnost  koronarnog suda, obič­no izazvana aterosklerozom aktiviranje  tromba (njegovo pokretanje) provocirajući fak­tor koji uzrokuje interkaciju ova dva faktora Za nastanak nekroze miokarda […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 06.06.2017
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Koronarna bolest (ishemijska bolest srca)


Koronarna bolest (ishemijska bolest srca)

Naziv za grupu bolesti srca koje nastaju usled smanjenog protoka krvi kroz srčane arterije.  Ovo za posledicu ima oštećenje srčanog mišića, nastalo zbog nesklada između priliva krvi u srce (kiseonika i hranjivih materija) i stvarne potrebe srca za njima. Klinički oblici koronarne bolesti: Angina pektoris Akutni infarkt miokarda Iznenadna srčana smrt (primarni zastoj srca) Srčana […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 29.03.2017
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Bolesti zavisnosti – podela


Bolesti zavisnosti – podela

Zavisnost = Adikcija Stanje u kojem osoba ne može više da kontroliše potrebu ili želju za nečim Zavisnost karakteriše:  Preterana vezanost i Izražena potreba (želja) Podela: 1.Zavisnost od supstanci Alkohol Droga Pušenje 2. Zavisnost od ponašanja (Bihevioralna zavisnost) Hrana Kockanje Internet Seks Glavne karakteristike zavisnosti: Jaka potreba (želja) koju je teško ili nemoguće savladati Gubitak […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 26.03.2017
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Šećerna bolest – Diabetes mellitus


Šećerna bolest – Diabetes mellitus

Šećerna bolest ili dijabetes je hronični  poremećaj metabolizma koji karakteriše  trajno povišen nivo glukoze (šećera) u krvi. Bolesti nastaje usled prestanka ili nedovoljnog lučenja insulina, hormona koji se stvara u pankreasu,usled čega biva narušen metabolizam belančevina,ugljenih hidrata i masti. Nakon dužeg vremena dolazi do patoloških promena u strukturi i funkciji nerava,krvnih sudova i vitalnih organa. Vrste: Za […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 19.03.2017
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Rendgenografija u gastroenterologiji


Rendgenografija u gastroenterologiji

Rendgenografija ili Radiografija je bezbolna, neinvazivna dijagnostička metoda koja se zasniva na primeni X zraka za snimanje različitih delova tela i organa. Rendgenski zraci ili X-zraci (iks-zraci) su deo elektromagnetskog spektra i spadaju u jonizujuće zračenje, što znači da su naelektrisani i elektromagnetski aktivni. Dobili su ime po svom pronalazaču Vilhemu Konradu Rendgenu, koji ih […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 17.03.2017
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Endoskopska ispitivanja u gastroenterologiji


Endoskopska ispitivanja u gastroenterologiji

Gastroenterologija predstavlja disciplinu Interne medicine. Naziv potiče od grčkih reči “gastros” što znači stomak, “enteron” creva i “logos” nauka. Gastroenterologija se bavi proučavanjem bolesti digestivnog (probavnog) trakta, pa se  samim tim bavi bolestima jednjaka, želuca, tankog i debelog creva, ali i bolestima bilijarnog sistema, pankreasa i peritoneuma. Endoskopija  je medicinska procedura koja podrazumeva posmatranje unutrašnjih […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 15.03.2017
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Način primene lekova


Način primene lekova

Šta je lek? Pod lekom se danas najčešće podrazumevaju supstance, kombinacije supstanci i preparati namenjeni lečenju bolesti. Svetska zdravstvena organizacija, lek definiše kao supstancu ili proizvod koji se primenjuje da bi modifikovao ili ispitao fiziološke sisteme ili patološka stanja, a u cilju dobrobiti čoveka – primaoca. Po pravilu, lekovi prolaze rigoroznu kontrolu pre nego što […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 11.02.2017
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Tuberkuloza


Tuberkuloza

Tuberkuloza je zarazna bolest koju izaziva Mycobacterium tuberculosis. Bolest napada respiratorni sistem, pre svega pluća, mada nekada može zahvatiti i druge organe. Bacil tuberkuloze naziva se još i Kochov bacil prema naučniku koji je prvi otkrio i izolovao ovu bakteriju 1882. godine. Tuberkuloza još uvek predstavlja  jedan od najvećih epidemioloških problema. Stručnjaci ukazuju da se […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 20.01.2017
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Hronična bronhijalna astma


Hronična bronhijalna astma

Hronična bolest malih disajnih puteva Nastaje kao posledica preosetljivosti bronhijalnih puteva na različite draži Vrste: 1. Alergijska- inhalacioni alergeni 2. Nealergijska-komplikacija infekcija (bakterijskih ili virusnih) 3. Mešovita Etiologija alergijske astme (inhalacioni alergeni) Glavne karakteristike u klinčkoj slici Astmu karakterišu ponavljajuće epizode otežanog disanja, kratkog daha, stezanja u grudima i kašlja. Simptomi su često snažniji noću […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 26.12.2016
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Hronična opstruktivna bolest pluća


Hronična opstruktivna bolest pluća

Hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP) karakteriše se smanjenjem protoka vazduha u disajnim putevima. Ograničenje protoka vazduha je progresivno i udruženo sa zapaljenjskom reakcijom pluća na štetne čestice ili gasove. Glavne karakteristike: H-hronična, progresivna bolest, ne povlači se O-opstrukcija=suženje bronhijalnog stabla i malih disajnih puteva B-bolest=skup simptoma i znakova  koji se javljaju kao posledica promena na […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 26.12.2016
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.