Postovi iz kategorije 'Medicina'Magnetna rezonanca MR


Magnetna rezonanca MR

Magnetna rezonanca je tehnika medicinskog snimanja, koja se koristi u radiologiji, za formiranje slika organa, fizioloških i patoloških procesa u telu. MR skeneri koriste jaka magnetna polja, gradijent magnetnog polja i radio talase da generišu slike. MR ne uključuje rendgenske zrake ili upotrebu jonizujućeg zračenja, što ga razlikuje od CT (CAT skeniranja) i PET skeniranja. […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 31.07.2018
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Sunčanica ili toplotni udar


Sunčanica ili toplotni udar

Bolesti povezane sa toplotom (toplotne bolesti) čine grupu poremećaja nastalih zbog izloženosti organizma povišenim temperaturama. Možemo ih podeliti na: 1.Lakše poremećaje kao što su: toplotni grčevi osip toplotna sinkopa  sunčanica 2.Teže poremećaje (osoba je vitalno ugrožena) toplotni udar Da bi razumeli promene koje nastaju moramo prvo objasniti termin termoregulacije i zašto je ona od životnog […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 09.07.2018
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Oksigenoterapija


Oksigenoterapija

Oksigenoterapija (terapija kiseonikom) je terapija koja se zasniva na pozitivnom dejstvu medicinskog čistog kiseonika u ispravljanju narušene, smanjene,  koncentracije kiseonika (hipoksije) u ćelijama i tkivima. Da bi u nastavku govorili o oksigenoterapiji, moramo prvo objasniti šta je to hipoksija tkiva i koliko je važna kontrola ganih analiza. Gasne analize su laboratorijska metoda koja se koristi […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 20.06.2018
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Kontrola nivoa šećera u krvi


Kontrola nivoa šećera u krvi

Glikemija (šećer u krvi) je osnovni parametar za postavljanje dijagnoze dijabetesa, ali i za procenu kontrole dijabetesa. Normalne vrednosti glikemije ujutru, natašte (nagladno) su od 3,9-6,1 mmol/l. (mada se u novijoj literaturi gornja granica spustila na 6,0 pa čak i 5,9 mmol/l). Kapilarna krv se najčešće koristi za samoodređivanje glikemije, preko test traka- senzora (glikozo-oksidaza) […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 19.06.2018
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Hipertenzija – povišen krvni pritisak


Hipertenzija – povišen krvni pritisak

Da bi govorili o povišenom krvnom pritisku, moramo prvo razumeti šta je to krvni pritisak (tenzija). Arterijski krvni pritisak (lat. tensio arterialis) je sila kojom cirkulišuća krv deluje na jedinicu površine krvnog suda, a koja nastaje usled kontrakcija srčane muskulature i posledičnog potiskivanja krvi kroz kardiovaskularni sistem. Jednostavnije rečeno, Krvni pritisak je pritisak krvi na […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 16.06.2018
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

12. maj Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara


12. maj Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara

Danas je Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara. Obeležava se u znak sećanja na dan kada je rođena Florens Najtingel, bolničarka i začetnica modernog sestrinstva i profesionalnog obrazovanja medicinskih sestara. Celog života borila se za unapređenje profesije, a čini se da ta borba i dalje traje. U Srbiji licencu ima oko 65.000 sestara dok oko […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 12.05.2018
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

12. maj


12. maj
Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 12.05.2018
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Svetski dan zdravlja


Svetski dan zdravlja

Svetska zdravstvena organizacija (SZO)  svake godine obeležava 7. april, Svetski dan zdravlja, kao jedan od značajnih datuma iz Kalendara javnog zdravlja. Ove godine Svetski dan zdravlja posvećen je dostupnosti zdravstvenoj zaštiti i obeležava se pod sloganom „Zdravlje za sve”. Ove godine obeležava se i jubilarnih 70 godina od inicijative i prvog obeležavanja ovog važnog datuma […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 12.04.2018
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Svetski dan zdravlja


Svetski dan zdravlja
Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 12.04.2018
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Daunov sindrom


Daunov sindrom

Daunov sindrom je oblik hromozomopatije koji se javlja kao posledica trizomije hromozoma 21. Opisao ga je prvi put Lagdon Daun  (Lagdon Down) 1866. godine na sopstvenom detetu, a tek 1957. godine je ustanovljeno da je uzrok ovog sindroma trizomija. Učestalost ovog sindroma u  populaciji je 1:700 živorođene dece. Na učestalost, pokazala su istraživanja, prvenstveno utiče […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 21.03.2018
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.