Postovi iz kategorije 'Medicina'Dijagnostički postupci u pulmologiji


Dijagnostički postupci u pulmologiji

U dijagnostici oboljenja disajnih organa, primenjuju se mnogobrojni postupci i metode u zavisnosti od vrste i težine samog oboljenja. Najveći broj dijagnostičkih postupaka koristi se za postavljanje etiološke (uzročne) dijagnoze, kao i za utvrđivanje stepena poremećaja funkcije disanja. Dijagnostičke postupke … Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 16.12.2015
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Sida


Sida

Sindrom stečene imunodeficijencije  je zarazno oboljenje koje predstavlja poslednji stadijum infekcije organizma virusom humane imunodeficijencije (HIV), a karakteriše je progresivno slabljenje imunog sistema, što pojedince čini podložnim širokom sprektru infekcija i tumora. HIV (virus humane imunodeficijencije)  iz grupe retrovirusa,  za  … Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 09.12.2015
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Disanje


Disanje

Дисање Pogledajte prezentaciju, klikom na link iznad. Svi poznati živi organizmi vrše razmenu gasova sa njihovom okolinom. Ova razmena je poznat kao disanje. Za održavanje života, kiseonik mora biti inhaliran u pluća, zatim procesom difuzije preko alveolo-kapilarne membrane, hemoglobina i … Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 09.12.2015
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Dijaliza – nega bolesnika na peritonealnoj dijalizi


Dijaliza – nega bolesnika na peritonealnoj dijalizi

Dijaliza je metoda za lečenje terminalne slabosti bubrega. Kada bubrezi više ne funkcionišu efikasno, otpadni proizvodi (toksini) i tečnost se nakupljaju u organizmu. Dijaliza preuzima deo funkcije bubrega koji otkazuju i uklanja otpadne materije i tečnost. Dijaliza je obično potrebna … Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 28.02.2014
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Dijaliza – nega bolesnika na hemodijalizi


Dijaliza – nega bolesnika na hemodijalizi

Dijaliza je metoda za lečenje terminalne slabosti bubrega. Kada bubrezi više ne funkcionišu efikasno, otpadni proizvodi (toksini) i tečnost se nakupljaju u organizmu. Dijaliza preuzima deo funkcije bubrega koji otkazuju i uklanja otpadne materije i tečnost. Dijaliza je obično potrebna … Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 25.02.2014
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Prva pomoć i antišok terapija


Prva pomoć i antišok terapija

Osnovni principi terapije anafilaktičkog šoka svode se na: Opšte mere i terapijske postupke Opšte mere koje odmah treba preduzeti u okviru prve pomoći su; 1. Uklanjanje alergena. Pri pojavi AŠ, odmah prestati sa daljom aplikacijom leka – aspirirati što je … Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 24.02.2014
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Anafilaktički šok


Anafilaktički šok

Anafilaktički šok predstavlja najtežu formu alergijske reakcije. To je akutno nastali težak tip reakcije rane preosetljivosti čiji početak može biti nagao, često dramatičan i neočekivan. Zbog opstrukcije disajnih puteva ili ireverzibilnog vaskularnog kolapsa, anafilaktički šok može dovesti i do smrti. … Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 24.02.2014
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Alergije i alergeni


Alergije i alergeni

Reč alergija dolazi iz grčkog jezika i znači drugačiji (alos).  Alergija je poremećeno, drugačije delovanje imunološkog sistema. Šta je potrebno da uopšte govorimo o alergiji? * Drugačija reakcija organizma – to je simptom bolesti, na primer svrab kože, pečenje očiju, … Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 24.02.2014
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Zašto zdravstvena nega


Zašto zdravstvena nega

Medicina je nauka u kojoj niko ko se njome bavi ne zna apsolutno sve. Samim tim što se cela zasniva na neprestalnom istraživanju i pronalascima, medicina se svakodnevno menja. Zdravstvena nega bolesnika, kao profesionalno područje rada medicinske sestre-tehničara, u korak … Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 21.02.2014
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.