Postovi iz kategorije 'Medicina'Virtuelni sto za disekciju – ANATOMEGE TABLE


Virtuelni sto za disekciju – ANATOMEGE TABLE

Anatomski sto (poznata kao sto za virtuelnu disekciju), koji je razvila „Anatomage” firma u saradnji sa odeljenjem Kliničke anatomije Univerziteta Stanford, predstavlja proboj u vizualizaciji ljudske anatomije. Anatomski sto je najnoviji tehnološki napredni sistem vizualizacije anatomije za obrazovanje iz predmeta anatomija i patologija, koji usvajaju mnoge vodeće medicinske škole i ustanove u svetu. Predstavljen je […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 09.03.2018
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Tumor markeri


Tumor markeri

Kod pojave malignih oboljenja u organizmu,  ćelije tumora luče jedinjenja koja se nazivaju tumorski markeri. Njihovo povećanje u serumu može ukazati na maligne promene u organizmu. Ipak, svako povećanje nivoa markera ne mora da znači da je u pitanju i malignitet, s obzirom da postoje i određena fiziološka stanja u kojima neki od njih mogu […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 09.03.2018
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Mozak ili srce – razum ili emocije


Mozak ili srce – razum ili emocije

Razum je sposobnost razboritog (logičkog, kritičkog) mišljenja, poimanja i rasuđivanja. Takođe označava više kognitivne funkcije ljudskog uma. U psihološkom smislu razumski, racionalni doživljaji se često suprotstavljaju iracionalnima (emocijama, osećanjima, težnjama). Emocije su reakciju na neki događaj, povezuju ono što nam je važno sa svetom koji nas okružuje (ljudi, stvari i događaji). Emocije su specifičan odnos […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 08.03.2018
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Zašto slavimo 8. mart?


Zašto slavimo 8. mart?

Međunarodni dan žena je dan posvećen  ženama i slavi se svake godine 8. marta. Ovaj dan je nastao kao dan borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena u svetu. Prvi nacionalni Dan žena obeležen je 28. februara 1909. godine u Sjedinjenim Američkim Državama nakon deklaracije koju je izdala Socijalistička partija Amerike, kada je i […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 08.03.2018
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Zatvorene kraniocerebralne povrede – Traumatska oštećenja mozga


Zatvorene kraniocerebralne povrede – Traumatska oštećenja mozga

Zatvorene kraniocerebralne povrede  su one povrede  kod kojih ne postoji prekid kontinuiteta kože, ali postoji veliki problem održanja intrakranijalne prostorne ravnoteže. Dalja podela zatvorenih povreda, zasniva se na klinički ispoljenom obimu povreda mozga (moždanog tkiva) i obuhvata: komociono-kontuzioni sindrom i kompresivni sindrom (koji obuhvata intrakranijalna krvarenja) Podela: Komocio (Commotio cerebri) – potres mozga Kontuzio (Contusio […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 19.02.2018
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Svetski dan dece obolele od raka, 15. februar


Svetski dan dece obolele od raka, 15. februar

Tema je teška, ali treba znati zašto se 15. februara nosi zlatna vrpca. Danas je Svetski dan dece obolele od raka Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka NURDOR je danas, povodom Svetskog dana dece obolele od raka, organizovalo humanitarne skupove na trgovima, u glavnim ulicama i šetalištima u više od 40 gradova širom Srbije. […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 15.02.2018
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Kraniocerebralne povrede


Kraniocerebralne povrede

Kraniocerebralne povrede su povrede: lobanje (kranijuma) i mozga (cerebrum) Podela Prema klasifikaciji zasnovanoj na kliničkom posmatranju povređenih, kraniocerebralne povrede možemo podeliti na dve osnovne grupe: Otvorene – povrede kod kojih postoji prekid u kontinuitetu kože (rascep kože i sluzokože). Ove povrede mogu zahvatati: meke delove glave, kosti lobanje, ovojnice mozga i samu moždanu masu. Tretiraju […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 11.02.2018
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Učimo zajedno 2017-12-28 21:08:32


Učimo zajedno 2017-12-28 21:08:32
Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 28.12.2017
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Intravenska kanila (IVK)


Intravenska kanila (IVK)

Postavljanje kanile je najčešća invazivna medicinsko – tehnička procedura koja se primenjuje u bolničkom lečenju i nezi, a koju sprovodi medicinska sestra – tehničar. Prema podacima iz stručne literature, preko 70% hospitalizovanih bolesnika ima plasiranu  kanilu. Periferni intravenski kateteri/kanile su od vitalnog značaja za sprovođenje dijagnostičkih i terapijskih postupaka: intravenska nadoknada tečnosti i elektrolita, primena […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 28.12.2017
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Optimizam i pesimizam


Optimizam i pesimizam

Optimizam (od latinske reči optimum „najbolje“ ) je pozitivno shvatanje  i sagledanje sveta. Sklonost očekivanju najboljeg mogućeg ishoda. Oslanja se na one aspekte neke situacije koji ulivaju najviše nade. Optimizam je mentalni stav koji oslikava snažno uverenje da će ishod nekih konkretnih poteza  biti pozitivan, povoljan i poželjan. Biti optimističan, znači očekivati da će određena situacija imati najbolji od […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 12.12.2017
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.