Postovi iz kategorije 'Medicina'Bolesti zavisnosti – podela


Bolesti zavisnosti – podela

Zavisnost = Adikcija Stanje u kojem osoba ne može više da kontroliše potrebu ili želju za nečim Zavisnost karakteriše:  Preterana vezanost i Izražena potreba (želja) Podela: 1.Zavisnost od supstanci Alkohol Droga Pušenje 2. Zavisnost od ponašanja (Bihevioralna zavisnost) Hrana Kockanje Internet Seks Glavne karakteristike zavisnosti: Jaka potreba (želja) koju je teško ili nemoguće savladati Gubitak […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 26.03.2017
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Šećerna bolest – Diabetes mellitus


Šećerna bolest – Diabetes mellitus

Šećerna bolest ili dijabetes je hronični  poremećaj metabolizma koji karakteriše  trajno povišen nivo glukoze (šećera) u krvi. Bolesti nastaje usled prestanka ili nedovoljnog lučenja insulina, hormona koji se stvara u pankreasu,usled čega biva narušen metabolizam belančevina,ugljenih hidrata i masti. Nakon dužeg vremena dolazi do patoloških promena u strukturi i funkciji nerava,krvnih sudova i vitalnih organa. Vrste: Za […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 19.03.2017
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Rendgenografija u gastroenterologiji


Rendgenografija u gastroenterologiji

Rendgenografija ili Radiografija je bezbolna, neinvazivna dijagnostička metoda koja se zasniva na primeni X zraka za snimanje različitih delova tela i organa. Rendgenski zraci ili X-zraci (iks-zraci) su deo elektromagnetskog spektra i spadaju u jonizujuće zračenje, što znači da su naelektrisani i elektromagnetski aktivni. Dobili su ime po svom pronalazaču Vilhemu Konradu Rendgenu, koji ih […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 17.03.2017
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Endoskopska ispitivanja u gastroenterologiji


Endoskopska ispitivanja u gastroenterologiji

Gastroenterologija predstavlja disciplinu Interne medicine. Naziv potiče od grčkih reči “gastros” što znači stomak, “enteron” creva i “logos” nauka. Gastroenterologija se bavi proučavanjem bolesti digestivnog (probavnog) trakta, pa se  samim tim bavi bolestima jednjaka, želuca, tankog i debelog creva, ali i bolestima bilijarnog sistema, pankreasa i peritoneuma. Endoskopija  je medicinska procedura koja podrazumeva posmatranje unutrašnjih […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 15.03.2017
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Način primene lekova


Način primene lekova

Šta je lek? Pod lekom se danas najčešće podrazumevaju supstance, kombinacije supstanci i preparati namenjeni lečenju bolesti. Svetska zdravstvena organizacija, lek definiše kao supstancu ili proizvod koji se primenjuje da bi modifikovao ili ispitao fiziološke sisteme ili patološka stanja, a u cilju dobrobiti čoveka – primaoca. Po pravilu, lekovi prolaze rigoroznu kontrolu pre nego što […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 11.02.2017
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Tuberkuloza


Tuberkuloza

Tuberkuloza je zarazna bolest koju izaziva Mycobacterium tuberculosis. Bolest napada respiratorni sistem, pre svega pluća, mada nekada može zahvatiti i druge organe. Bacil tuberkuloze naziva se još i Kochov bacil prema naučniku koji je prvi otkrio i izolovao ovu bakteriju 1882. godine. Tuberkuloza još uvek predstavlja  jedan od najvećih epidemioloških problema. Stručnjaci ukazuju da se […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 20.01.2017
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Hronična bronhijalna astma


Hronična bronhijalna astma

Hronična bolest malih disajnih puteva Nastaje kao posledica preosetljivosti bronhijalnih puteva na različite draži Vrste: 1. Alergijska- inhalacioni alergeni 2. Nealergijska-komplikacija infekcija (bakterijskih ili virusnih) 3. Mešovita Etiologija alergijske astme (inhalacioni alergeni) Glavne karakteristike u klinčkoj slici Astmu karakterišu ponavljajuće epizode otežanog disanja, kratkog daha, stezanja u grudima i kašlja. Simptomi su često snažniji noću […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 26.12.2016
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Hronična opstruktivna bolest pluća


Hronična opstruktivna bolest pluća

Hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP) karakteriše se smanjenjem protoka vazduha u disajnim putevima. Ograničenje protoka vazduha je progresivno i udruženo sa zapaljenjskom reakcijom pluća na štetne čestice ili gasove. Glavne karakteristike: H-hronična, progresivna bolest, ne povlači se O-opstrukcija=suženje bronhijalnog stabla i malih disajnih puteva B-bolest=skup simptoma i znakova  koji se javljaju kao posledica promena na […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 26.12.2016
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Zdravstveno vaspitni rad u prevenciji mentalnih poremećaja


Zdravstveno vaspitni rad u prevenciji mentalnih poremećaja

Dalju prezentaciju pogledajte klikom na link Mentalni poremećaji  


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 20.12.2016
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Zdravstveno vaspitni rad u prevenciji emocionalnih poremećaja


Zdravstveno vaspitni rad u prevenciji emocionalnih poremećaja

  Dalju prezentaciju pogledajte klikom na link: Emocije i emocionalni poremećaji


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 20.12.2016
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.