Postovi iz kategorije 'Medicina'Svetski dan dece obolele od raka, 15. februar


Svetski dan dece obolele od raka, 15. februar

Tema je teška, ali treba znati zašto se 15. februara nosi zlatna vrpca. Danas je Svetski dan dece obolele od raka Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka NURDOR je danas, povodom Svetskog dana dece obolele od raka, organizovalo humanitarne skupove na trgovima, u glavnim ulicama i šetalištima u više od 40 gradova širom Srbije. […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 15.02.2018
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Kraniocerebralne povrede


Kraniocerebralne povrede

Kraniocerebralne povrede su povrede: lobanje (kranijuma) i mozga (cerebrum) Podela Prema klasifikaciji zasnovanoj na kliničkom posmatranju povređenih, kraniocerebralne povrede možemo podeliti na dve osnovne grupe: Otvorene – povrede kod kojih postoji prekid u kontinuitetu kože (rascep kože i sluzokože). Ove povrede mogu zahvatati: meke delove glave, kosti lobanje, ovojnice mozga i samu moždanu masu. Tretiraju […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 11.02.2018
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Učimo zajedno 2017-12-28 21:08:32


Učimo zajedno 2017-12-28 21:08:32
Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 28.12.2017
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Intravenska kanila (IVK)


Intravenska kanila (IVK)

Postavljanje kanile je najčešća invazivna medicinsko – tehnička procedura koja se primenjuje u bolničkom lečenju i nezi, a koju sprovodi medicinska sestra – tehničar. Prema podacima iz stručne literature, preko 70% hospitalizovanih bolesnika ima plasiranu  kanilu. Periferni intravenski kateteri/kanile su od vitalnog značaja za sprovođenje dijagnostičkih i terapijskih postupaka: intravenska nadoknada tečnosti i elektrolita, primena […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 28.12.2017
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Optimizam i pesimizam


Optimizam i pesimizam

Optimizam (od latinske reči optimum „najbolje“ ) je pozitivno shvatanje  i sagledanje sveta. Sklonost očekivanju najboljeg mogućeg ishoda. Oslanja se na one aspekte neke situacije koji ulivaju najviše nade. Optimizam je mentalni stav koji oslikava snažno uverenje da će ishod nekih konkretnih poteza  biti pozitivan, povoljan i poželjan. Biti optimističan, znači očekivati da će određena situacija imati najbolji od […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 12.12.2017
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Trovanje ugljen-monoksidom


Trovanje ugljen-monoksidom

Urgentno stanje nastalo kao posledica udisanja opasnih koncentracija ugljen-monoksida (CO) u kući, na ulici, u saobraćaju, industriji i poljoprivredi, usled veoma raširene upotrebe ugljeničnih goriva. Zbog jake citotoksičnosti za živa bića, CO spada u grupu hemijskih zagušljivaca i najvećih zagađivača vazduha. Njegov toksični efekat nastaje veoma brzo čak i pri izuzetno malim koncentracijama. Ugljen-monoksid je […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 07.12.2017
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Svetski dan borbe protiv SIDE


Svetski dan borbe protiv SIDE

Svetski dan borbe protiv side je prvi put obeležen 1988. godine i prvi je ikada globalni dan zdravlja. Danas je nauka dosta napredovala u terapiji HIV-a i postoje zakoni koji štite osobe koje žive sa HIV-om. Uprkos ovome, ljudi uglavnom ne znaju kako da zaštite sebe i druge od HIV-a i stigma i diskriminacija su ostali realnost […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 01.12.2017
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Svetski dan borbe protiv SIDE


Svetski dan borbe protiv SIDE

 


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 01.12.2017
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Trovanje hranom


Trovanje hranom

Hrana može biti izvor obolјenja kada se u njoj nalaze patogeni mikroorganizmi ili njihovi toksini kao i neke otrovne materije bilјnog i animalnog porekla. Trovanja hranom nastaju obično naglo, a najčešće se ispolјavaju u obliku želudačno-crevnih poremećaja. Nisu isklјučeni ni smrtni ishodi, naročito kod dece i starijih osoba, kao i lјudi koji već boluju od […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 28.11.2017
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Trovanja


Trovanja

„Sve stvari su otrovne i ništa nije bez otrova; samo je doza presudna“ rekao je Paracelzus, otac toksikologije, još pre pet vekova. Toksikologija (od grčkih reči toksikon i logos) je nauka o nepovoljnim uticajima hemikalija na žive organizme. Ona proučava simptome trovanja, mehanizme nastanka, lečenje i otkrivanje biološkog trovanja (posebno trovanja ljudi). Glavni kriterijum toksičnosti hemikalije je doza,  stepen izlaganja supstanci. Može se […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 28.11.2017
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.