Postovi iz kategorije 'Medicina'Učimo zajedno 2017-12-28 21:08:32


Učimo zajedno 2017-12-28 21:08:32
Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 28.12.2017
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Intravenska kanila (IVK)


Intravenska kanila (IVK)

Postavljanje kanile je najčešća invazivna medicinsko – tehnička procedura koja se primenjuje u bolničkom lečenju i nezi, a koju sprovodi medicinska sestra – tehničar. Prema podacima iz stručne literature, preko 70% hospitalizovanih bolesnika ima plasiranu  kanilu. Periferni intravenski kateteri/kanile su od vitalnog značaja za sprovođenje dijagnostičkih i terapijskih postupaka: intravenska nadoknada tečnosti i elektrolita, primena […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 28.12.2017
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Optimizam i pesimizam


Optimizam i pesimizam

Optimizam (od latinske reči optimum „najbolje“ ) je pozitivno shvatanje  i sagledanje sveta. Sklonost očekivanju najboljeg mogućeg ishoda. Oslanja se na one aspekte neke situacije koji ulivaju najviše nade. Optimizam je mentalni stav koji oslikava snažno uverenje da će ishod nekih konkretnih poteza  biti pozitivan, povoljan i poželjan. Biti optimističan, znači očekivati da će određena situacija imati najbolji od […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 12.12.2017
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Trovanje ugljen-monoksidom


Trovanje ugljen-monoksidom

Urgentno stanje nastalo kao posledica udisanja opasnih koncentracija ugljen-monoksida (CO) u kući, na ulici, u saobraćaju, industriji i poljoprivredi, usled veoma raširene upotrebe ugljeničnih goriva. Zbog jake citotoksičnosti za živa bića, CO spada u grupu hemijskih zagušljivaca i najvećih zagađivača vazduha. Njegov toksični efekat nastaje veoma brzo čak i pri izuzetno malim koncentracijama. Ugljen-monoksid je […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 07.12.2017
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Svetski dan borbe protiv SIDE


Svetski dan borbe protiv SIDE

Svetski dan borbe protiv side je prvi put obeležen 1988. godine i prvi je ikada globalni dan zdravlja. Danas je nauka dosta napredovala u terapiji HIV-a i postoje zakoni koji štite osobe koje žive sa HIV-om. Uprkos ovome, ljudi uglavnom ne znaju kako da zaštite sebe i druge od HIV-a i stigma i diskriminacija su ostali realnost […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 01.12.2017
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Svetski dan borbe protiv SIDE


Svetski dan borbe protiv SIDE

 


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 01.12.2017
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Trovanje hranom


Trovanje hranom

Hrana može biti izvor obolјenja kada se u njoj nalaze patogeni mikroorganizmi ili njihovi toksini kao i neke otrovne materije bilјnog i animalnog porekla. Trovanja hranom nastaju obično naglo, a najčešće se ispolјavaju u obliku želudačno-crevnih poremećaja. Nisu isklјučeni ni smrtni ishodi, naročito kod dece i starijih osoba, kao i lјudi koji već boluju od […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 28.11.2017
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Trovanja


Trovanja

„Sve stvari su otrovne i ništa nije bez otrova; samo je doza presudna“ rekao je Paracelzus, otac toksikologije, još pre pet vekova. Toksikologija (od grčkih reči toksikon i logos) je nauka o nepovoljnim uticajima hemikalija na žive organizme. Ona proučava simptome trovanja, mehanizme nastanka, lečenje i otkrivanje biološkog trovanja (posebno trovanja ljudi). Glavni kriterijum toksičnosti hemikalije je doza,  stepen izlaganja supstanci. Može se […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 28.11.2017
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama


Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

U znak sećanja na sestre Mirabel iz Dominikanske republike, koje je brutalno ubio diktator Rafael Trujillo.1999. godine, Ujedinjene Nacije su rezolucijom 54/134 službeno potvrdile 25. novembar kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Sestre Mirabel postale su simbol nacionalnog i feminističkog otpora. Ovaj dan, koji se u svetu obeležava narandžastom bojom i belom vrpcom, ujedno […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 24.11.2017
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama


Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

 

 


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 24.11.2017
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.