Postovi iz kategorije 'Medicina'Trovanja


Trovanja

„Sve stvari su otrovne i ništa nije bez otrova; samo je doza presudna“ rekao je Paracelzus, otac toksikologije, još pre pet vekova. Toksikologija (od grčkih reči toksikon i logos) je nauka o nepovoljnim uticajima hemikalija na žive organizme. Ona proučava simptome trovanja, mehanizme nastanka, lečenje i otkrivanje biološkog trovanja (posebno trovanja ljudi). Glavni kriterijum toksičnosti hemikalije je doza,  stepen izlaganja supstanci. Može se […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 28.11.2017
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama


Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

U znak sećanja na sestre Mirabel iz Dominikanske republike, koje je brutalno ubio diktator Rafael Trujillo.1999. godine, Ujedinjene Nacije su rezolucijom 54/134 službeno potvrdile 25. novembar kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Sestre Mirabel postale su simbol nacionalnog i feminističkog otpora. Ovaj dan, koji se u svetu obeležava narandžastom bojom i belom vrpcom, ujedno […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 24.11.2017
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama


Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

 

 


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 24.11.2017
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Povrede – definicija i podela


Povrede – definicija i podela

Povreda (trauma) je nasilno oštećenje tela (organizma), izazvano isključivo dejstvom spoljašnjih faktora: fizičkih, hemijskih, bioloških i psihičkih. Ako se ljudsko telo sudari sa drugim (živim ili neživim) telom, kinetička energija sudara može da izazove različite povrede (traume) i u najgorem slučaju iznenadnu smrt. Zato se povreda definiše i kao „Telesno oštećenje na organskom nivou, koje […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 17.11.2017
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Svetski dan borbe protiv dijabetesa


Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 13.11.2017
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

14. novembar – Svetski dan borbe protiv dijabetesa


14. novembar – Svetski dan borbe protiv dijabetesa

Svetski dan borbe protiv šećerne bolesti predstavlja najveću svetsku kampanju u borbi,  sa ciljem podizanja svesti javnosti u vezi značajnog zdravstvenog problema. Obeležava se svake godine, dana 14. novembra u svetu i kod nas, na inicijativu Međunarodne federacije za kontrolu dijabetesa i Svetske zdravstvene organizacije, sa ciljem da se skrene pažnja i interesovanje javnosti prvenstveno […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 13.11.2017
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Opekotine


Opekotine

Opekotina (lat. combustio) je vrsta hipertermičke povrede. Predstavlja lokalno oštećenje tkiva koje nastaje uled dejstva: Visoke temperature Električne energije Hemijskih sredstava Zračanja Termička povreda se javlja kao rezultat prenosa energije od izvora toplote do tela i zato se na osnovu: izvora energije, anatomskog nivoa povrede ili gradacije opekotine u stepenima u medicinskoj i drugoj literaturi […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 11.11.2017
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Koža i njena građa


Koža i njena građa

Koža predstavlja površinski, zaštitini omotač tela. Koža prekriva celo telo i jedan je od najvećih sistema organa ljudskog organizma. Ukupna površina kože odraslog čoveka je između 1.5 i 2 kvadratna metra. Debljina kože je promenljiva i kreće se od 0.5 do 4 milimetra. Najtanja je na očnim kapcima, a najdeblja je na dlanovima i petama. […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 03.11.2017
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Prokrastinacija – Odlaganje obaveza


Prokrastinacija – Odlaganje obaveza

Poslovica kaže: „Sve što možeš danas, ne ostavljaj za sutra.“ Ipak, sve češće smo svedoci obrnute situacije – „Sve što možeš danas, ti ostavi za sutra.“ Mnoštvo ljudi svakodnevno odlaže ili izbegava svoje obaveze. Izgovori i opravdanja su brojni, a rezultati izostaju. Šta kaže psihologija? Prokrastinacija (lat. procrastinatus) je oblik ljudskog ponašanja za koji je […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 30.10.2017
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Multimedijalna prezentacija


Multimedijalna prezentacija

Multimedija je bilo koja kombinacija: Teksta Grafike Zvuka Animacije Videa Multimedije karakteriše multimedijalni doživljaj, koji je višestruk, simultan i vrlo snažan. Ovakav doživljaj se objašnjava kao protok informacija između izvođača i publike. Pojam multimeije se susreće u svetu zabave (muzike, video i računarskih igrica…) ali i u telekomunikacijama, svetu računara, medicini (zdravstveno vaspitnom radu), nastavi… […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 29.10.2017
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.