Postovi iz kategorije 'Medicina'Tuberkuloza


Tuberkuloza

Tuberkuloza je zarazna bolest koju izaziva Mycobacterium tuberculosis. Bolest napada respiratorni sistem, pre svega pluća, mada nekada može zahvatiti i druge organe. Bacil tuberkuloze naziva se još i Kochov bacil prema naučniku koji je prvi otkrio i izolovao ovu bakteriju 1882. godine. Tuberkuloza još uvek predstavlja  jedan od najvećih epidemioloških problema. Stručnjaci ukazuju da se […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 20.01.2017
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Hronična bronhijalna astma


Hronična bronhijalna astma

Hronična bolest malih disajnih puteva Nastaje kao posledica preosetljivosti bronhijalnih puteva na različite draži Vrste: 1. Alergijska- inhalacioni alergeni 2. Nealergijska-komplikacija infekcija (bakterijskih ili virusnih) 3. Mešovita Etiologija alergijske astme (inhalacioni alergeni) Glavne karakteristike u klinčkoj slici Astmu karakterišu ponavljajuće epizode otežanog disanja, kratkog daha, stezanja u grudima i kašlja. Simptomi su često snažniji noću […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 26.12.2016
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Hronična opstruktivna bolest pluća


Hronična opstruktivna bolest pluća

Hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP) karakteriše se smanjenjem protoka vazduha u disajnim putevima. Ograničenje protoka vazduha je progresivno i udruženo sa zapaljenjskom reakcijom pluća na štetne čestice ili gasove. Glavne karakteristike: H-hronična, progresivna bolest, ne povlači se O-opstrukcija=suženje bronhijalnog stabla i malih disajnih puteva B-bolest=skup simptoma i znakova  koji se javljaju kao posledica promena na […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 26.12.2016
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Zdravstveno vaspitni rad u prevenciji mentalnih poremećaja


Zdravstveno vaspitni rad u prevenciji mentalnih poremećaja

Dalju prezentaciju pogledajte klikom na link Mentalni poremećaji  


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 20.12.2016
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Zdravstveno vaspitni rad u prevenciji emocionalnih poremećaja


Zdravstveno vaspitni rad u prevenciji emocionalnih poremećaja

  Dalju prezentaciju pogledajte klikom na link: Emocije i emocionalni poremećaji


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 20.12.2016
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Biohemijske analize krvi


Biohemijske analize krvi

Veliku grupu različitih krvnih analiza jednom rečju zovemo biohemijske analize krvi. Uzima se venska krv, vakutajner sistemom u količini od 7-10ml, u vakutajner epruvete sa crvenim čepom. Za većinu biohemijskih analiza potrebno je da krv koaguliše kako bi se dobio serum u kome se najveći broj analiza rade, taka da se ne koristi antikoagulantno sredstvo. […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 10.12.2016
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Koronarografija


Koronarografija

Koronarografija je dijagnostička procedura kojom se putem rendgenskih zraka, a uz pomoć  kontrastnog sredstva snimaju koronarne arterije. Koronarne arterije dovode arterijsku krv, bogatu kiseonikom  do srčanog mišića. Njihovo  suženje ili potpuno začepljenje dovodi do koronarnih  bolesti srca. Koronorna bolest je naziv za grupu bolesti srca koje nastaju usled smanjenog protoka krvi kroz srčane (koronarne) arterije. […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 08.12.2016
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Zdravstveno vaspitna sredstva masovnih medija


Zdravstveno vaspitna sredstva masovnih medija

Masovni mediji su pojam koji je ušao u upotrebu 1920-ih godina sa pojavom radija, štampe i kasnije TV-a. Pod njima se podrazumjevaju svi mediji koji su dizajnirani tako da ih “konzumira” široka publika, za koju se smatra da imaju zajednički interes. Masovni mediji su podskup jednog šireg pojma, masovne komunikacije. Osnovne odlike su da snažno […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 07.12.2016
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Štampana zdravstveno vaspitna sredstva


Štampana zdravstveno vaspitna sredstva

Glavne karakteristike jednog štampanog vaspitnog sredstva su: Očigledna = vizuelna sredstva Obuhvataju:štampani materijal i radove Najbrojnija Najčešće u upotrebi Puno znanja i truda treba uložiti u njihovu izradu U štampana zdravstveno vaspitna sredstva spadaju: Plakat Knjiga (udžbenik, priručnik, praktikum…) Brošura Letak Časopis Strip Dalju prezentaciju pogledajte klikom na link stampana-zdrv-vasp-sredstva


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 07.12.2016
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Očigledna zdravstveno vaspitna sredstva


Očigledna zdravstveno vaspitna sredstva

Zdravstveno vaspitna sredstva delimo na: I.OČIGLEDNA zdravstveno vaspitna sredstva II.Sredstva MASOVNIH INFORMACIJA III.SAVREMENA zdravstveno vaspitna sredstva Izbor zdravstveno vaspitnog sredstva zavisi od: Stručnosti i iskustva zdravstvenog vapitača Obrazovnog i kulturnog nivoa ljudi sa kojima se radi Njihovog uzrasta Socijalnih Medicinskih i Ekonomskih uslova Očigledna zdravstveno vaspitna sredstva delimo na: Zdravstvene izložbe Slike – Pokretne (film, […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 03.12.2016
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.