Postovi iz kategorije 'Medicina'Biohemijske analize krvi


Biohemijske analize krvi

Veliku grupu različitih krvnih analiza jednom rečju zovemo biohemijske analize krvi. Uzima se venska krv, vakutajner sistemom u količini od 7-10ml, u vakutajner epruvete sa crvenim čepom. Za većinu biohemijskih analiza potrebno je da krv koaguliše kako bi se dobio serum u kome se najveći broj analiza rade, taka da se ne koristi antikoagulantno sredstvo. […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 10.12.2016
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Koronarografija


Koronarografija

Koronarografija je dijagnostička procedura kojom se putem rendgenskih zraka, a uz pomoć  kontrastnog sredstva snimaju koronarne arterije. Koronarne arterije dovode arterijsku krv, bogatu kiseonikom  do srčanog mišića. Njihovo  suženje ili potpuno začepljenje dovodi do koronarnih  bolesti srca. Koronorna bolest je naziv za grupu bolesti srca koje nastaju usled smanjenog protoka krvi kroz srčane (koronarne) arterije. […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 08.12.2016
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Zdravstveno vaspitna sredstva masovnih medija


Zdravstveno vaspitna sredstva masovnih medija

Masovni mediji su pojam koji je ušao u upotrebu 1920-ih godina sa pojavom radija, štampe i kasnije TV-a. Pod njima se podrazumjevaju svi mediji koji su dizajnirani tako da ih “konzumira” široka publika, za koju se smatra da imaju zajednički interes. Masovni mediji su podskup jednog šireg pojma, masovne komunikacije. Osnovne odlike su da snažno […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 07.12.2016
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Štampana zdravstveno vaspitna sredstva


Štampana zdravstveno vaspitna sredstva

Glavne karakteristike jednog štampanog vaspitnog sredstva su: Očigledna = vizuelna sredstva Obuhvataju:štampani materijal i radove Najbrojnija Najčešće u upotrebi Puno znanja i truda treba uložiti u njihovu izradu U štampana zdravstveno vaspitna sredstva spadaju: Plakat Knjiga (udžbenik, priručnik, praktikum…) Brošura Letak Časopis Strip Dalju prezentaciju pogledajte klikom na link stampana-zdrv-vasp-sredstva


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 07.12.2016
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Očigledna zdravstveno vaspitna sredstva


Očigledna zdravstveno vaspitna sredstva

Zdravstveno vaspitna sredstva delimo na: I.OČIGLEDNA zdravstveno vaspitna sredstva II.Sredstva MASOVNIH INFORMACIJA III.SAVREMENA zdravstveno vaspitna sredstva Izbor zdravstveno vaspitnog sredstva zavisi od: Stručnosti i iskustva zdravstvenog vapitača Obrazovnog i kulturnog nivoa ljudi sa kojima se radi Njihovog uzrasta Socijalnih Medicinskih i Ekonomskih uslova Očigledna zdravstveno vaspitna sredstva delimo na: Zdravstvene izložbe Slike – Pokretne (film, […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 03.12.2016
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Zdravstveno vaspitna sredstva


Zdravstveno vaspitna sredstva

Zdravstveno vaspitna sredstva su tehnička pomagala u funkciji izabrane metode rada. Metode zdravstveno vapitnog rada mogu biti: Individualne – Intervju Grupne: Rad u grupi Predavanja,diskusije Seminari,kursevi Izložbe Igranje uloga Demonstracija Zdravstveno vaspitno sredstvo pomaže u: Sprovođenju zdravstveno vaspitnog rada Bržem sticanju znanja Usvajanju pravilnih stavova Menjanju loših navika Dalju prezentaciju pogledajte klikom na link zdrv-vasp-sredstva


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 28.11.2016
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Moždani udar


Moždani udar

Moždani udar (cerebrovaskularni insult, šlog ili apopleksija) označava prestanak funkcionisanja određenih grupa moždanih ćelija a nastaje kao posledica poremećaja moždane cirkulacije. Poremećaja moždane cirkulacije dovodi do nedostatka hranljivih materija i kiseonika u moždanom parenhimu. Nedostatak ovih materija se javlja kao posledica poremećaja krvotoka usled začepljenja krvnih sudova ili usled njihovog prskanja i izliva krvi u […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 28.11.2016
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Kardiopulmonalna reanimacija (KPR)


Kardiopulmonalna reanimacija (KPR)

Skup hitnih mera  koje se koriste da bi se osobi, koja je doživela zastoj rada srca i/ili zastoj disanja-kardiorespiratorni arest, ponovno uspostavile vitalne funkcije. Osnovni cilj je dopremanje dodatnih količina kiseonika mozgu, srcu i ostalim vitalnim organima, sve dok se složenijim medicinskim postupcima  ne uspostavi adekvatna srčana akcija i spontano disanje. Akutni zastoj srca je […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 19.11.2016
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Antisepsa


Antisepsa

Antisepsa je skup mera i postupaka  kojima se delimično uništavaju mikroorganizami i njihove spore sa predmeta, instrumenata i materijala koji dolazi u kontakt sa ranom. Antisepsa ima za cilj da delimično uništi mikroorganizme, odnosno da ih toliko ošteti da se onemogući razvoj infekcije. Antisepsu, kao postupak kod kojeg se hemijskim sredstvima uništavaju svi oblici mikroorganizama, […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 17.10.2016
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Osobe sa otežanom komunikacijom


Osobe sa otežanom komunikacijom

Postoje brojni pokušaji definisanja različitih psiholoških tipova, koji imaju probleme u komunikaciji. U medicini, komunikacija je  najviše zastupljena u sestrinstvu. Medicinske sestre- tehničari i zdravstveni negovatelji, su ti koji u toku svog rada najviše kontaktiraju sa razlčitim ljudima. Zato je  izuzetno važno da poznaju i prepoznaju ovakve osobe. Nije važno da li je reč o […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 12.10.2016
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.