Postovi iz kategorije 'Medicina'Komunikacija


Komunikacija

KOMUNIKACIJA– (lat. Communicatio) saopštavanje, veza, ophođenje, opštenje, dodir KOMUNICIRATI– (lat. Comunicare) glagolski oblik reči komunikacija, znači saopštavati, saopštiti KOMUNIKATIVAN– (lat. Communicativus) osoba koja je pristupačna, razgovorna, rado prenosi svoje misli drugima (Вујаклија,1980). „Komunikacija je dinamičan i složen proces u kojem ljudi šalju i primaju verbalne i neverbalne poruke da bi ih razumeli i da bi […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 12.10.2016
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Motivacija


Motivacija

Pogledajte dalju prezentaciju klikom na link:
Motivacija

 
 
 
 
 


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 28.09.2016
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Ciljevi i principi zdravstveno vaspitnog rada


Ciljevi i principi zdravstveno vaspitnog rada

Pogledajte dalju prezentaciju klikom na link:
Ciljevi i principi zdravstveno vaspitnog rada


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 28.09.2016
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Zdravstveno vaspitanje, definicija i istorijski razvoj


Zdravstveno vaspitanje, definicija i istorijski razvoj

Pogledajte dalju prezentaciju klikom na link:
Zdravstveno vaspitanje, definicija i istorijski razvoj


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 28.09.2016
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Definicija zdravlja i ciljevi Svetske zdravstvene organizacije


Definicija zdravlja i ciljevi Svetske zdravstvene organizacije

Pogledajte dalju prezentaciju klikom na link:
Definicija zdravlja i ciljevi SZO


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 28.09.2016
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Asepsa


Asepsa

Asepsa je skup mera i postupaka  za potpuno uništenje svih mikroorganizama i njihovih spora sa predmeta, instrumenata i materijala koji dolazi u kontakt sa ranom. Asepsa se postiže metodama sterilizacije. Metode sterilizacije: 1.Fizičke -sterilizacija toplotom Vlažnom toplotom kuvanjem, danas se koristi retko autoklav– sterilizacija se vrši zasićenom vodenom parom pod pritiskom. To znači da se […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 09.08.2016
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Infekcija


Infekcija

Infekcija (latinski  inficere, što znači „zaraziti“) je  biološki proces koji nastaje prodorom patogenih mikroorganizama u telo domaćina i pojavu specifičnih simptoma i znakova. Infekcija može biti: Egzogena- uzročnik infekcije je iz spoljašne sredine (nesterilni materijal, instrumenti, oruđe kojim je naneta povreda…) Endogena-uzročnik infekcije je u samom organizmu, nastaje  usled poremećaja imuniteta Uzročnici infekcija: virusi-(lat. virus […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 06.08.2016
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Sedimentacija


Sedimentacija

Sedimentacija eritrocita (Se) Erythrocyte Sedimentation Rate – (ESR) Kada se uzorak krvi stavi u usku, tanku cevčicu eritrociti počinju da se talože ostavljajući za sobom bistru tečnost (plazmu). Rezultati se izražavaju u mm plazme koja je očitana nakon 1h. Normalno, eritrociti se talože sporo i izdvaja se malo plazme. Kada u organizmu postoji upala, određeni […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 19.01.2016
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Kompletna krvna slika (KKS)


Kompletna krvna slika (KKS)

Kompletna krvna slika (KKS) je hematološka analiza krvi. (Complete Blood Count-CBC) Cilj svake laboratorijske analize je dobijanje tačnog i pouzdanog nalaza koji će pokazati da li su u fiziološkim procesima nastale neke promene. Kompletna krvna slika se radi zbog procene opšteg zdravstvenog stanja, kao deo rutinskog pregleda i kod praćenja nekih stanja i bolesti kao […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 18.01.2016
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Vakutajner sistem za krvne analize


Vakutajner sistem za krvne analize

Vakutajner sistem za uzimanje venske krvi (BD Vacutainer Blood Collection System) – je zatvoren, sterilan  sistem, koji se koristi za uzimanje krvi, za različite laboratorijske analize. Princip rada je sledeći: prilikom venepunkcije krv pod negativnim pritiskom ulazi u epruvete koje su pod vakumom, čime je  kontakt sa krvlju sveden na minimum. Prvi vakutajner sistem razvio […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 17.01.2016
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.