Postovi iz kategorije 'Medicina'Kardiopulmonalna reanimacija (KPR)


Kardiopulmonalna reanimacija (KPR)

Skup hitnih mera  koje se koriste da bi se osobi, koja je doživela zastoj rada srca i/ili zastoj disanja-kardiorespiratorni arest, ponovno uspostavile vitalne funkcije. Osnovni cilj je dopremanje dodatnih količina kiseonika mozgu, srcu i ostalim vitalnim organima, sve dok se složenijim medicinskim postupcima  ne uspostavi adekvatna srčana akcija i spontano disanje. Akutni zastoj srca je […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 19.11.2016
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Antisepsa


Antisepsa

Antisepsa je skup mera i postupaka  kojima se delimično uništavaju mikroorganizami i njihove spore sa predmeta, instrumenata i materijala koji dolazi u kontakt sa ranom. Antisepsa ima za cilj da delimično uništi mikroorganizme, odnosno da ih toliko ošteti da se onemogući razvoj infekcije. Antisepsu, kao postupak kod kojeg se hemijskim sredstvima uništavaju svi oblici mikroorganizama, […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 17.10.2016
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Osobe sa otežanom komunikacijom


Osobe sa otežanom komunikacijom

Postoje brojni pokušaji definisanja različitih psiholoških tipova, koji imaju probleme u komunikaciji. U medicini, komunikacija je  najviše zastupljena u sestrinstvu. Medicinske sestre- tehničari i zdravstveni negovatelji, su ti koji u toku svog rada najviše kontaktiraju sa razlčitim ljudima. Zato je  izuzetno važno da poznaju i prepoznaju ovakve osobe. Nije važno da li je reč o […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 12.10.2016
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Pretpostavke uspešne komunikacije


Pretpostavke uspešne komunikacije

Da bi komunikacija bila uspešna, potpuna i stručna, da bi ispunila svoju osnovnu funkciju a to je razmena i prenošenje poruka (informacija), trebalo bi obratiti pažnju na sledeće: Pošiljalac i primalac poruka moraju posedovati određene osobine POSTOJANJE ISTOG ILI ZAJEDNIČKOG KODA Poruke na nepoznatom pismu ili jeziku bile su nerazumljive sve dok se nije rekonstruisao     […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 12.10.2016
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Komunikacija


Komunikacija

KOMUNIKACIJA– (lat. Communicatio) saopštavanje, veza, ophođenje, opštenje, dodir KOMUNICIRATI– (lat. Comunicare) glagolski oblik reči komunikacija, znači saopštavati, saopštiti KOMUNIKATIVAN– (lat. Communicativus) osoba koja je pristupačna, razgovorna, rado prenosi svoje misli drugima (Вујаклија,1980). „Komunikacija je dinamičan i složen proces u kojem ljudi šalju i primaju verbalne i neverbalne poruke da bi ih razumeli i da bi […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 12.10.2016
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Motivacija


Motivacija

Pogledajte dalju prezentaciju klikom na link:
Motivacija

 
 
 
 
 


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 28.09.2016
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Ciljevi i principi zdravstveno vaspitnog rada


Ciljevi i principi zdravstveno vaspitnog rada

Pogledajte dalju prezentaciju klikom na link:
Ciljevi i principi zdravstveno vaspitnog rada


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 28.09.2016
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Zdravstveno vaspitanje, definicija i istorijski razvoj


Zdravstveno vaspitanje, definicija i istorijski razvoj

Pogledajte dalju prezentaciju klikom na link:
Zdravstveno vaspitanje, definicija i istorijski razvoj


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 28.09.2016
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Definicija zdravlja i ciljevi Svetske zdravstvene organizacije


Definicija zdravlja i ciljevi Svetske zdravstvene organizacije

Pogledajte dalju prezentaciju klikom na link:
Definicija zdravlja i ciljevi SZO


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 28.09.2016
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.

Asepsa


Asepsa

Asepsa je skup mera i postupaka  za potpuno uništenje svih mikroorganizama i njihovih spora sa predmeta, instrumenata i materijala koji dolazi u kontakt sa ranom. Asepsa se postiže metodama sterilizacije. Metode sterilizacije: 1.Fizičke -sterilizacija toplotom Vlažnom toplotom kuvanjem, danas se koristi retko autoklav– sterilizacija se vrši zasićenom vodenom parom pod pritiskom. To znači da se […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 09.08.2016
Svrstano u: Medicina | Nema komentara
Bez oznaka.