Postovi iz kategorije 'Pravo'Učesnici u upravnom postupku


Učesnici u upravnom postupku

Učesnici u upravnom postupku su: obavezni, eventualni, posebni i slučajni. Obavezni učesnici su: Državni organ, posebne organizacije sa posebnim ovlašćenjem, koji vode upravni postupak i stranka Eventualni učesnici su: Svedoci, veštaci, tumači Posebni učesnici su: Javni tužilac i javni pravobranilac Eventualni učesnici: Intervenijent- zainteresovano lice  


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 15.02.2014
Svrstano u: Pravo | Nema komentara
Bez oznaka.

Načela upravnog postupka


Načela upravnog postupka

Načelo zakonitosti,načelo pravnosnažnosti, načelo ekonomičnosti postupka, pružanja pomoći neukoj stanci, upotrebe jezika i pisma, dvostepenosti( pravo na žalbu), načelo istinine, efikasnosti, zastite prava građana i zaštie javnog interesa, ocene dokaza, samostalnosti u rešavanju.


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 15.02.2014
Svrstano u: Pravo | Nema komentara
Bez oznaka.

Izvršnost


Izvršnost

ОПИС СИТУАЦИЈЕ:   Добио си решење о порезу. Намераваш да се жалиш, а у решењу је истакнуто да жалба не одлаже извршење. Сматраш да су ускраћена твоја права.   Шта је извршност? Наведи и објасни врсте извршности. Можеш ли изјавити … Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 29.09.2013
Svrstano u: Pravo | Nema komentara
Bez oznaka.

Konačnost


Konačnost

OПИС СИТУАЦИЈЕ: Након спроведеног првостепеног поступка, добио си решење управног органа. Решење је коначно и против њега се не може изјавити жалба. Ниси задовољан одлуком управног органа и желиш да поништиш првостепену одлуку. Одговори на следећа питања. Шта је коначност? … Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 29.09.2013
Svrstano u: Pravo | Nema komentara
Bez oznaka.

Pravnosnažnost


Pravnosnažnost

ОПИС СИТУАЦИЈЕ:   Добио си решење о порезу. Намераваш да се жалиш, а у решењу је истакнуто да жалба не одлаже извршење. Сматраш да су ускраћена твоја права.   Шта је извршност? Наведи и објасни врсте извршности. Можеш ли изјавити … Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 29.09.2013
Svrstano u: Pravo | Nema komentara
Bez oznaka.

Заснивање радног односа


Заснивање радног односа

Име и презиме_______________________________________________разред_____ 1.Запослен си у привредном друштву ,,Сјај,, доо Кула, које се бави продајом беле технике, на радном месту финансијски администратор. Обим послова се повећао.Директор прима Бојанић Бојана на радно место магационера на одређено време са пуним радним временом. … Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 11.04.2013
Svrstano u: Pravo | Nema komentara
Bez oznaka.

Заснивање радног односа


Заснивање радног односа

Име и презиме_______________________________________________разред_____ 1.Запослен си у привредном друштву ,,Сјај,, доо Кула, које се бави продајом беле технике, на радном месту финансијски администратор. Обим послова се повећао.Директор прима Бојанић Бојана на радно место магационера на одређено време са пуним радним временом. … Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 11.04.2013
Svrstano u: Pravo | Nema komentara
Bez oznaka.

Заштита на раду


Заштита на раду

Име и презиме__________________________________________________________разред____________ 1. Ти си радник правне службе привредног друштва ,,Искра„ доо из Куле које се бави производњом електро уређаја. Радница Мира Малиновић је дошла да се распита каква су њена права. Рекла је да неће више да ради … Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 01.04.2013
Svrstano u: Pravo | Nema komentara
Bez oznaka.

Одмори


Одмори

Име и презиме______________________________________________разред_______ 1. Шта је заједничко и различито непуном и скраћеном радном времену: 1____________________________________________________________________________1 2.____________________________________________________________________________1 2.Приправник је________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 1 3. Ко доноси одлуку о престанку радног односа лица које је на пробном раду: а) комисија б) директор ц) … Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 31.03.2013
Svrstano u: Pravo | Nema komentara
Bez oznaka.

nastavaprava 2013-03-16 21:15:17


nastavaprava 2013-03-16 21:15:17

Име и презиме_____________________________________________________разред______ 1. Радник Марко Лучић је засновао радни однос 1.2.2011. на неодређено време у привредном друштву доо ,,ЗОРА,, , у децембру исте године му је кум понудио да пређе у његово привредно друштво јер су бољи услови.Марко је … Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 16.03.2013
Svrstano u: Pravo | Nema komentara
Bez oznaka.