Postovi iz kategorije 'Programiranje'



Паралелни интерфејс


Паралелни интерфејс

Код паралелног интерфејса подаци са магистрале се преносе до регистра података, а одатле до периферне јединице и обрнуто. Са адресне магистрале шаље се адреса периферног уређаја у компаратор адреса, који проналази одговарајући уређај, а управљачка логика затим покреће поступак за пренос података. C1 и C2 представљају управљачке линије које служе да пренесу поруку о спремности […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 26.05.2017
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Улазно-излазни интерфејс за серијски пренос података


Улазно-излазни интерфејс за серијски пренос података

Интерфејс за серијски пренос извршава следеће задатке: – прихвата податке из рачунара у паралелном формату и претвара их у серијски ток према уређају; – прихвата податке из периферног уређаја у серијском облику, претвара их у паралелни облик и шаље рачунару; – омогућава проток управљачких сигнала; – обезбеђује информације о стању преноса; – омогућава подешавање система […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 26.05.2017
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Улазно–излазни интерфејс


Улазно–излазни интерфејс

Спрезање улазно-излазних уређаја Периферни уређаји спрежу се са централним или улазно-излазним процесором преко заједничке улазно-излазне магистрале. Типична шема размене информација између рачунара и периферних уређаја приказана је на слици: Улазно–излазна магистрала, као и друге магистрале, садржи три групе линија: линије за податке, адресне линије и управљачке линије. Извршењем улазно–излазних инструкција (наредби) размењују се подаци са […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 26.05.2017
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Начини преноса података


Начини преноса података

Постоје два основна начина преноса података, зависно од броја линија и броја битова података који се истовремено преносе: а) серијски пренос, б) паралелни пренос. За стандардни серијски пренос су обезбеђени комуникациони или СОМ прикључци. Користе се за повезивање уређаја који не захтевају велике брзине преноса и могу да комуницирају са рачунаром у оба смера. Најчешће […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 25.05.2017
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Улазно–излазни подсистем


Улазно–излазни подсистем

Улаз-излаз података представља процес преноса података између регистара централног процесора, или главне меморије, и уређаја ван њега који се називају периферни уређаји, улазно–излазни уређаји или периферије. Периферни уређаји представљају електронске или електромеханичке уређаје који непосредно извршавају функције улаза, излаза, или улаза-излаза података помоћу разних носилаца, као и конверзију физичких сигнала у бинарни облик, или обрнуто. […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 25.05.2017
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Вишенаменски дигитални диск – ДВД (DVD)


Вишенаменски дигитални диск – ДВД (DVD)

Технолошки унапређена варијанта оптичких дискова свакако је DVD (Digital Versatile Disc – вишенаменски дигитални диск). DVD је оптички диск истог формата као и стандардни CD ROM, али знатно већег меморијског капацитета. Док на стандардни CD ROM стаје 650MB података (или највише – 737MB), капацитет основног DVD-a је од 4,7GB до 17GB, зависно од формата. Стандардно […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 24.05.2017
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Магнетнооптички дискови


Магнетнооптички дискови

Поред компакт дискова, постоје и оптички дискови који омогућавају упис и читање података. То су тзв. магнетнооптички дискови. За упис и читање података користи се магнетни медијум и ласерски сноп. Једна страна диска је окренута према извору ласерске светлости, а друга према магнету. Ласерским снопом се у битској ћелији постиже одређена висока температура (око 200ºC) […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 24.05.2017
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Оптички дискови


Оптички дискови

Развој оптичке технологије у рачунарству понудио је нови медијум за чување података – оптички или компакт диск. У почетку су се оптички дискови користили као поуздани и квалитетни носиоци видео и аудио-снимака, али се временом њихова примена ширила, тако да они данас представљају стандардни део рачунарске опреме. Највише се користе CD ROM дискови (Compact Disc […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 24.05.2017
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Фајл системи за оперативни систем LINUX


Фајл системи за оперативни систем LINUX

Extended file system (ext) је први фајл систем креиран специјално за Linux кернел. Кернел је централни део, односно језгро оперативног система. Linux је оперативни систем сличан UNIX-у, заснован на принципима слободног софтвера. Историјски, UNIX је оперативни систем развијен 1960-их и 1970-их у AT&T Беловим лабораторијама. Током времена развио се већи број оперативних система који припадају […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 24.05.2017
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

FAT 32 и NTFS – фајл системи оперативног система Windows


FAT 32 и NTFS – фајл системи оперативног система Windows

FAT (FAT32) фајл систем је наследник фајл система који се користио на дискетама. Назив потиче од FAT табеле која служи за евиденцију фајлова. У раним верзијама Windows оперативног система користио се FAT систем, а за верзије Windows 98 и Windows XP развијена је нова FAT32 организација. FAT (File Allocation Table – табела распоређивања датотека) табела […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 24.05.2017
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.