Postovi iz kategorije 'Programiranje'Виртуелне меморије


Виртуелне меморије

Виртуелна меморија омогућава повећање капацитета унутрашње меморије користећи спољашњу меморију. Виртуелна меморија омогућава да корисник пише програме као да користи адресни простор једнак укупном капацитету спољашње меморије, али је брзина приступа приближно једнака брзини унутрашње меморије. Виртуелна меморија омогућава динамичко учитавање блокова меморијског простора који се називају странице или сегменти, што значи да се подаци […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 28.03.2017
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Странична организација меморије


Странична организација меморије

Програм, односно његов адресни простор, који укључује извршни код, податке и стек, дели се на делове фиксне дужине који се називају странице. Оперативна меморија се посматра као низ делова фиксне дужине који се зову блокови или оквири, при чему је дужина блока једнака дужини странице. Адреса у програму се посматра као логичка адреса састављена од […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 28.03.2017
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Сегментна организација меморије


Сегментна организација меморије

Програм је логички подељен на више сегмената. Обично су то: један или више извршних сегмената, један или више сегмената података и стек сегмент. Логичка адреса се састоји из два дела: број сегмента s и померај унутар сегмента d. И физичка адреса се, такође састоји из два дела (број сегмента и померај унутар тог сегмента), али […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 28.03.2017
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Управљање меморијом


Управљање меморијом

Управљање меморијом је механизам који обезбеђује динамичко додељивање меморије и њено ослобађање када више није потребна. Другим речима, програми добијају делове меморије на употребу онда када им је меморија потребна, а када им није потребна она се ослобађа за неке нове програме. Овај механизам је неопходан у свим савременим рачунарским системима, где се у једном […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 28.03.2017
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Слој апликације


Слој апликације

Слој апликације је највиши слој који ради директно са корисником или са програмским апликацијама. Слој апликације омогућава кориснику (човеку или програму) да приступи мрежи. Обезбеђује корисничке сервисе као што су електронска пошта (e-mail), WWW (World Wide Web), дискусионе групе (usenet), причаоницу (relay chat), приступ удаљеним фајловима и њихов пренос (remote file access and transfer) итд. […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 24.03.2017
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Слој презентације


Слој презентације

Слој презентације обавља одређене функције за које има оправдања да се, пошто се довољно често захтевају, пронађе опште решење, а не да сваки корисник понаособ решава те проблеме. Основни задаци слоја презентације су: превођење у опште формате шифровање компресија Превођење у опште формате Подаци се у програму представљају у различитим облицима (као низови алфанумеричких знакова, […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 24.03.2017
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Слој сесије


Слој сесије

Термин сесија (енг. session) означава период комуницирања, тј. вођења дијалога између процеса (програма). Овај слој је често уграђен унутар оперативног система као системски софтвер. Два основна задатка слоја сесије су: управљање дијалогом уметање контролних тачака Управљање дијалогом Једна од услуга слоја сесије је да координира успостављањем, одржавањем и раскидањем сесије између корисника или апликација, те […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 24.03.2017
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Горњи слојеви OSI модела


Горњи слојеви OSI модела

OSI модел може се поделити у два основна дела, а то су: – транспортни део и – апликациони део. Транспортни део обухвата доња четири слоја OSI модела (физички слој, слој везе, слој мреже и слој транспорта), који представљају извршиоца транспорта чији је задатак да обезбеди транспортну услугу од краја до краја, тј. од изворишта до […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 24.03.2017
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Асоцијативна меморија


Асоцијативна меморија

Асоцијативна меморија је меморија која омогућава приступ подацима не само на основу адресе, него и на основу садржаја. То је меморија са непосредним приступом којој су уграђена кола која омогућавају истовремено поређење у само једном циклусу садржаја свих локација са задатим садржајем – кључем. У њој се тражење врши на основу садржаја и проналазе се […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 23.03.2017
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Магацинска (стек) меморија


Магацинска (стек) меморија

Стек меморија (магацинска меморија) је безадресна регистарска меморија са секвенцијалним приступом. Код ове меморије регистри формирају једнодимензиони низ у коме су суседни регистри повезани колима за паралелни пренос бинарних речи тако да се у њима упис и читање врши по принципу „последњи уписан – први прочитан“ (LIFO). Другим речима, ако је неки низ података уписан […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 23.03.2017
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.