Postovi iz kategorije 'Programiranje'Координатни цртач (плотер)


Координатни цртач (плотер)

Координатни цртач или плотер (to plot – цртати) представља излазни уређај који, као штампач, приказује резултате на папиру, али се од њега доста разликује. Основна разлика са становишта корисника се састоји у томе што цртачи могу да користе папир великог формата и што омогућавају цртање континуалних линија уместо тачкасто–степенастих. Постоји више врста координатних цртача и […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 02.06.2017
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Штампачи


Штампачи

Периферни уређај који се најчешће користи, поред тастатуре и монитора јесте штамач (принтер). Он представља стандардну излазну јединицу која излазне податке из рачунара трансформише и приказује у облику најпогодниjeм за човека – на папиру. У зависности од технологије и начина рада, постоји више врста штампача: Према циклусу штампања, штампачи могу бити: – серијски – штампају […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 02.06.2017
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Рачунарски монитор


Рачунарски монитор

Монитор или екран је електрични излазни уређај који служи за приказивање слике послате са графичке картице у склопу рачунара. На њему пратимо резултате обраде и тренутна дешавања. Служи за приказивање слова или слика које могу бити покретне или статичне. Слика која се на монитору обично приказује се ствара у графичкој картици, посебном склопу чија је […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 01.06.2017
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Графичка картица


Графичка картица

Повезивање рачунара са монитором, као излазном јединицом, остварује се преко посебног електронског склопа – видео адаптера. Видео-адаптер се у виду специјалне штампане електронске плоче (графичке картице) смешта у један од слотова за проширење, или се већ налази на матичној плочи рачунара као њен саставни део (интегрисана графичка картица). Графичка картица је компонента рачунара намењена за […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 31.05.2017
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Излазни уређаји


Излазни уређаји

Излазни уређаји податке из рачунара претварају у облик прихватљив околини. Та околина могу бити људи, па је тада излаз у визуелном или звучном облику. Уколико се рачунар користи у управљању неким производним процесом, тада се излазне величине приказују у електричном облику (струја, напон…) или неком другом погодном за покретање мотора, вентила и сл. Код кућних […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 31.05.2017
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Скенер


Скенер

Оптички читачи су уређаји који прихватају штампане, писане или цртане податке са оригиналних докумената и преносе их у рачунар у облику погодном за обраду. Служе за аутоматску припрему података из изворних докумената. После уношења у меморију, подаци се обрађују, а врста обраде зависи од врсте знакова на оригиналном документу. На пример, постоје оптички читачи знакова […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 31.05.2017
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Миш


Миш

Миш је, поред тастатуре, најкоришћенија улазна јединица. Служи за померање показивача по екрану монитора, тј. за уношење података у рачунар. Ради на принципу претварања праволинијског кретања у низ електричних импулса. Електрични импулси се до рачунара могу пренети каблом или бежично, тако да постоје: – мишеви спојени каблом, који зависно од конектора могу бити:     […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 31.05.2017
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Тастатура


Тастатура

Тастатура је примарни уређај за ручно уношење података и програма у рачунар. Састоји се од низа тастера (дирки) који, када се притисну, производе у рачунару бинарни код притиснутог знака. Распоред знакова на тастатури је сличан као и код писаће машине и може да се усклађује према стандардима државе којој је тастатура намењена. Број тастера зависи […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 29.05.2017
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Улазни уређаји


Улазни уређаји

Улазни уређаји служе за унос података у рачунар. Постоји велики број улазних уређаја који раде на различитим принципима, различитим брзинама и са различитим врстама података. Док једни зависе од непосредног људског ангажовања, други се користе непосредно – без ангажовања човека. Ови други обично прихватају аналогне сигнале. Да би рачунар могао да обрађује аналогне сигнале, мора […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 29.05.2017
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Директан приступ меморији (DMA)


Директан приступ меморији (DMA)

При програмски управљаном улазу–излазу ефикасност коришћења процесора се драстично смањује када треба вршити пренос блокова података између већег броја локација главне меморије и периферних уређаја. Овај се недостатак отклања увођењем паралелизма у раду процесора, с једне стране, и контролера (адаптера) периферног уређаја, с друге стране. То се постиже тако што више периферних уређаја имају могућност […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 29.05.2017
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.