Postovi iz kategorije 'Programiranje'Наредбе скока


Наредбе скока

Подразумева се да ће се тела петљи извршавати комплетно онолико пута колико је то задато почетним условима и осталим карактеристикама петље. Међутим, у неким ситуацијама ће се желети да се делови тела петље „прескоче“ тј. да се не извршавају и да се на…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 28.09.2019
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Итерација


Итерација

Веома често се указује потреба за понављањем неких наредби више пута тј. за понављањем неког поступка у више итерација. Итерације се реализују употребом управљачких структура које се називају петље. Постоји више врста петљи и оне се могу класификовати …


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 28.09.2019
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Селекција


Селекција

Употребом само секвенце може да се реши само ограничени скуп једноставних проблема које карактерише фиксна структура без обзира на улазе податке или пак акције корисника. У пракси је много чешћи случај да се обрада улазних података значајно разликује з…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 28.09.2019
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Секвенца


Секвенца

Секвенца је управљачка структура код које се линије кода које је чине извршавају редом једна за другом по редоследу у коме се налазе у блоку. У програмском језику C# секвенца се имплементира коришћењем блока у коме се налази једна или више линија кода….


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 27.09.2019
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Управљачке структуре


Управљачке структуре

Подразумевано извршавање једног програма је линија по линија у редоследу како су оне написане у датотеци са кодом тј. од врха ка дну. Веома често се намеће потреба да се линије кода извршавају у другачијем редоследу или пак да се неке линије кода изврш…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 27.09.2019
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Константе


Константе

Константе су непроменљиве вредности које не мењају вредност током извршавања програма. Ове непроменљиве вредности називају се и литерали. Константе могу бити било ког основног типа података: целобројне константе, реалне константе, знаковне константе. И…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 27.09.2019
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Унос и приказ података у конзолну апликацију


Унос и приказ података у конзолну апликацију

За приказивање података у апликацији конзола користи се метода Console.WriteLine(). У загради, као аргумент може стајати или променљива или текст који желимо исписати. Уколико желимо да се прикаже текст онда га стављамо између знакова наводника, као шт…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 27.09.2019
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Први програм у програмском језику C#


Први програм у програмском језику C#

Након што смо покренули наш први пројекат – конзолну апликацију, отворио се едитор са већ укуцаним делом програма: using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; namespace ConsoleApplication1 { class Program { sta…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 27.09.2019
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Оператори


Оператори

Типом податка је између осталог одређен и скуп оператора који могу да се користе над подацима датог типа. Оператори се могу класификовати по више критеријума. Најчешће се користе класификација по броју операнада и класификација у односу на врсту израза…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 27.09.2019
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Типови података


Типови података

Свака променљива као карактеристику има: • име, • тип. Име променљиве је низ алфанумеричких карактера при чему први знак не може бити цифра. Специјални знаци не могу бити део имена осим знака _ (доња црта) који може бити и први знак. Могу се користити …


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 27.09.2019
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.