Postovi iz kategorije 'Programiranje'Дискусионе групе


Дискусионе групе

Дискусионе групе су форуми дискусија на Интернету где се групе корисника са заједничким интересовањима окупљају да би разговарали о свему, почев од софтвера, преко стрипова до политике. За разлику од е‑порука које су видљиве само пошиљаоцу и наведеним примаоцима, поруке дискусионе групе може да прочита свако ко прикаже групу у којој су објављене. Дискусионе групе […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 14.05.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Укључивање на удаљени рачунар


Укључивање на удаљени рачунар

Сервиси за рад на удаљеном рачунару Једно од наслеђа из мејнфрејм периода рачунарских телекомуникација је и потреба за коришћење услуга удаљених рачунарских система путем основног корисничког интерфејса, алфанумеричког или графичког. Један од првих сервиса ове намене био је Телнет, сервис који је омогућавао конзолни рад на удаљеном рачунару, а који је касније унапређен у виду […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 14.05.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Пренос фајлова


Пренос фајлова

Сервиси за пренос фајлова Основна улога рачунарских мрежа јесте размена података између (корисника) удаљених рачунарских система. Један од основних начина за складиштење података на рачунарским системима јесте у виду фајлова, односно коришћењем фајл-система. Фајл-системи се најчешће користе за складиштење података на екстерној меморији, мада се због једноставне употребе понекад користе и за рад са подацима […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 14.05.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Електронска пошта


Електронска пошта

Електронска пошта, е-пошта, имејл или мејл (енгл. electronic mail, e-mail или email) су различити називи за мрежни сервис који омогућава слање и примање порука разноврсног садржаја. Име представља аналогију традиционалној пошти, при чему поштанско сандуче замењују сервери, на којима се е-пошта „чува“ док је корисник не преузме. Програми за рад са електронском поштом се заснивају […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 14.05.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Интернет услуге и алати


Интернет услуге и алати

До појаве World Wide Web (www) услуге, већинa корисника интернета највише је користила следеће четири услуге: – електронска пошта (e-mail) – пренос фајлова (file transfer) – укључивање на удаљени рачунар (remote login) – дискусионе групе (usenet Internet news) Поред ових основних услуга постоје и друге, а готово свакодневно настају и нове апликације које се базирају […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 14.05.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

рад са стринговима применом модуларног програмирања


рад са стринговима применом модуларног програмирања

1. Пројектовати на језику C програмски модул за рад са стринговима који садржи следеће функције: издвајање стринга задате дужине од задате позиције датог стринга брисање стринга задате дужине од задате позиције датог стринга уметање задатог стринга на задатој позицији датог стринга одређивање броја речи (низа знакова између два размака) у датом стрингу изостављање сувишних размака […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 10.05.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

сортирање и претраживање низова применом модуларног порграмирања


сортирање и претраживање низова применом модуларног порграмирања

1. Написати програмски модул за сортирање реалних низова. Навести све функције за сортирање низова (метод селекције – основна и побољшана верзија, метод bubble sort – основна и побољшана верзија, метод уметања – основна и побољшана верзија и quick sort). Предвидети приказивање делимично сортираног низа после сваког проласка кроз циклус. Написати програмски модул за претраживање реалних […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 10.05.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Модуларно програмирање


Модуларно програмирање

Ради што веће ефикасности, сложени програмски системи се разбијају на мање целине. Те целине се називају програмски модули. Програмске модуле могу да чине: групе функција опште намене за остваривање често коришћених елементарних обрада из неке области, а које могу да се искористе у више различитих програмских система групе функција или појединачне функције за остваривање дела […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 10.05.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

решени задаци из стрингова


решени задаци из стрингова

1. Написати програм у коме се штампа табела са ASCII кодовима свих слова енглеске абецеде. #include <stdio.h> main() { int i; char c=’a’; printf(“Abeceda\n”); printf(“ASCII kod i simbol\n”); for (i=0;i<26;i++) printf(“%8d %c\n”, c+i,c+i); } 2. Написати програм у коме се уноси текст и штампа нови у коме нема размака (празнина). #include <stdio.h> #include <string.h> #include […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 10.05.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

задаци – рад са појединачним знаковима


задаци – рад са појединачним знаковима

1. Написати програм који одређује број малих и великих слова, број цифара и празнина у датом тексту. #include <stdio.h> #include <string.h> #include <ctype.h> main() { int i,n,velika=0,mala=0,cifre=0,blanko=0; char tekst[80]; puts(„Unesi tekst:\n“); gets(tekst); n=strlen(tekst); /* функција која одређује дужину унетог текста */ for (i=0;i<n;i++) { if (islower(tekst[i])) mala++; else if (isupper(tekst[i])) velika++; else if (isdigit(tekst[i])) cifre++; […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 10.05.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.