Postovi iz kategorije 'Programiranje'



Глобални идентификатори


Глобални идентификатори

Идентификатори података, типова, симболичких константи који су дефинисани на почетку тела функције (главног програма или потпрограма) имају блоковски досег и као такви локални су за ту функцију. То значи да они могу да се користе само унутар те функциј…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 15.11.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Модуларно програмирање


Модуларно програмирање

Ради што веће ефикасности, сложени програмски системи се разбијају на мање целине. Те целине се називају програмски модули. Програмске модуле могу да чине: групе функција опште намене за остваривање често коришћених елементарних обрада из неке области,…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 15.11.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Креирање пројекта у програмском језику C++


Креирање пројекта у програмском језику C++

Да би класа исправно могла да се користи, односно да би могли да се исправно креирају објекти класе мора да постоји посебна метода, односно функција чланица која се назива конструктор. Функција чланица која носи исто име као и класа назива се конструкт…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 15.11.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Класе


Класе

Класа је основна организациона јединица програма у објектно оријентисаном језику. Класа представља тип, скуп објеката истих својстава. То је апстрактни тип који дефинише програмер Инстанца класе је технички израз за постојећи објекат те класе. Објекат …


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 15.11.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Концепти објектно оријентисаног програмирања


Концепти објектно оријентисаног програмирања

Подсетимо се – постоје два основна концепта у развоју програма. Историјски старији је процедурално оријентисано програмирање (то је оно што смо до сада радили!) У процедурално оријентисаном програмирању систем моделујемо поступком који се састоји од ко…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 15.11.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Рекурзивне функције – решени задаци


Рекурзивне функције – решени задаци

1. Написати рекурзивну функцију која одређује  . У главном програму применити дату функцију. #include<stdio.h> int fakt(int n) { int i,f=1; if(n>1)f=n*fakt(n-1); return f; } int main() { int n,k; printf(“unesi n”);scanf(“%d”,&n); k=fakt…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 15.11.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Рекурзивне функције


Рекурзивне функције

Рекурзивне функције су функције које непосредно или посредно позивају саме себе. Оне омогућавају лако и разумљиво решавање проблема који су, по својој природи, рекурзивни. Општа карактеристика свих рекурзивних проблема је да се решавање своди на решава…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 15.11.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Функције у програмском језику C++ – решени задаци


Функције у програмском језику C++ – решени задаци

1. Написати на језику C++ функције за претварање правоуглих координата (x,y) тачке у равни у поларне координате (r,φ) и то коришћењем показивача и упућивача. Написати на језику C++ програм који прочита координате x и y, позове претходне функције, испиш…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 13.11.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Функције у програмском језику C++


Функције у програмском језику C++

Непосредно уграђивање функција у код За врло мале функције, позивање функције и повратак из функције могу да трају знатно дуже од извршавања саме функције. За такве функције је ефикасније да се превод тела функције угради непосредно у код на сваком мес…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 13.11.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Бочни ефекти функција – решени задаци


Бочни ефекти функција – решени задаци

1. Дефинисати функцију која одређује мањи од 2 цела броја и већи од два цела броја. Применом те функције одредити најмањи од 4 броја и највећи од 4 броја. #include<stdio.h> void minimax(int a,int b,int *min,int *max) { if(a<b){*min=a;*max=b…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 12.11.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.