Postovi iz kategorije 'Programiranje'Матрице и низови


Матрице и низови

Понекад постоји потреба да се подаци из матрице издвоје у низ који се формира на основу колона или врста матрице: најмањи или највећи елеменат одговарајуће врсте или колоне, збир или аритметичка средина одговарајуће врсте или колоне, условни збирови одговарајуће врсте или колоне, број парних/непарних/позитивних/негативних… елемената одговарајуће врсте или колоне… Код квадратне матрице могу се издвајати […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 26.03.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Портови


Портови

Портови су прикључци преко којих различити процеси из рачунара „излазе“ на мрежу. Постоји 65536 различитих портова, а сваки од њих одговара неком од протокола које користе апликације за међусобну комуникацију. У рачунарској мрежи порт је софтверски задат канал којим комуницирају апликације путем рачунарских мрежа. Овај канал на једној од страна комуникације представљен је јединственим бројем који користе протоколи транспортног […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 26.03.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Квадратна матрица


Квадратна матрица

Квадратна матрица има исти број редова и колона, што значи да обе димензије имају исту вредност, па се дефинише само једна променљива n која представља и број редова и број колона. Али, за унос елемената матрице и даље су неопходне ДВА (угњеждена) циклуса и ДВА различита бројача за редове, односно колоне (иако су границе у […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 07.03.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Матрице и функције – задаци


Матрице и функције – задаци

Урадићу неколико задатака са матрицама и функцијама. У неким задацима ће бити наведен већи број функција, јер је циљ да укажем на неке специфичности у писању функција са матрицама, у решавању проблема са матрицама и да вам објасним на шта треба обратити пажњу! 1. Написати програм за уређивање редова матрице са целобројним елементима по нерастућем […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 06.03.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

i++


i++

Навикли смо да у циклусима користимо оператор инкрементирања (i++), понекад и декрементирања (i–) и то искључиво у овом облику. Вероватно зато и сматрамо да је то једини начин за употребу овог оператора. Али… Оператори инкрементирања и декрементирања имају два облика: постфиксни i++, i– префиксни ++i, –i Разлика у примени ова два облика је у следећем: […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 03.03.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Матрице и функције


Матрице и функције

Слично као и низови, и матрице могу бити параметри функција, елементи матрице могу се мењати кроз бочни ефекат функције, али матрица не може бити вредност функције. При дефинисању функције у заглављу се наводи име матрице и њена друга димензија. Ова вредност мора бити иста као и друга димензија матрице дефинисане у главном програму! int najveci(int […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 01.03.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Матрице – решени задаци


Матрице – решени задаци

Након што смо се упознали са матрицама, урадићемо неколико примера који илуструју рад са њима. Написати програм који одређује збир квадрата свих елемената матрице #include<stdio.h> main() { int i,j,m,n,a[20][20],z; printf(“unesi dimenzije matrice”);scanf(“%d%d”,&m,&n); printf(“unesi elemente matrice”); for(i=0;i<m;i++) for(j=0;j<n;j++) scanf(“%d”,&a[i][j]); z=0; for(i=0;i<m;i++) for(j=0;j<n;j++) z=z+a[i][j]*a[i][j]; /* sabiraju se kvadrati SVIH elemenata matrice */ printf(“zbir kvadrata elemenata matrice = […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 28.02.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Вишедимензиони низови (матрице)


Вишедимензиони низови (матрице)

Матрице представљају низ низова. Сви елементи матрице морају да буду истог типа. Матрица Amxn је дводимензиони низ. Матрица је у суштини табела која се састоји од редова (хоризонталне групе елемената) и колона (вертикалне групе елемената). У пресеку колоне c и реда r налази се елеменат са индексима r и c. Декларација дводимензионог низа: int A[5][4] […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 23.02.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Рад са више низова


Рад са више низова

Задатке у којима се користи више низова можемо поделити у неколико група: – од једног низа формирамо нови низ тако што над елементима првог низа извршимо неку операцију (множење или сабирање неким бројем и сл.). Број елемената оба низа је исти – од једног низа формирамо један или више нових низова према неком критеријуму: издвајамо […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 23.02.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Основни алгоритми са низовима


Основни алгоритми са низовима

Приликом рада са низовима потребно је познавање неких стандардних поступака (алгоритама). Овде ћу навести једну од класификација ових поступака, према редоследу како ћемо радити задатке. Илустроваћу са по неким решеним примером, а за неке од ових алгоритама написаћу посебан текст. То су: – манипулација са елементима низа (промена вредности елементима низа, замена елемената низа неком […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 23.02.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.