Postovi iz kategorije 'Programiranje'Стрингови


Стрингови

Стринг је енглески појам који је преведен као „знаковни низ“, „низ знакова“, „ниска“, „литерал“; али се појам стринг користи чешће од превода. Један од основних задатака који рачунар извршава, поред рачунања је и рад са текстуалним подацима. За ту сврху се користе стрингови. У програмском језику C стринг се посматра као низ знакова типа char […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 10.05.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Знаковни тип – char


Знаковни тип – char

Променљиве типа char служе за представљање појединачних знакова. Многи рачунари за представљање скупа знакова користе бинарни код ASCII у којем је сваки знак кодиран са 7 битова, а у меморији се представља једним бајтом (8 битова). Кодна таблица садржи знаке који се штампају, али и знаке који се не штампају – то су углавном управљачки […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 10.05.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Датотеке – задаци


Датотеке – задаци

1. Написати функцију за изостављање сваког појављивања задатог броја из низа целих бројева. Написати функцију за претварање низа целих бројева (који може да садржи и једнаке елементе) у скуп (чији су сви елементи различити). Написати програм који прочита целобројни низ, изоставља свако појављивање најмањег елемента из низа, претвори низ у скуп, испише добијени резултат и […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 12.04.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Сигнализација грешака


Сигнализација грешака

Свакој отвореној датотеци су придружена два логичка индикатора: индикатор краја датотеке и индикатор грешке. Већина функције из заглавља <stdio.h>, као и бочни ефекат, подешавају и та два индикатора. void clearerr (FILE *dat); Ова функција брише индикатор грешке и индикатор краја датотеке за датотеку dat. Функција не враћа никакву вредност. inf feof(FILE *dat); Ова функција исписује […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 12.04.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Позиционирање унутар датотеке (директан приступ)


Позиционирање унутар датотеке (директан приступ)

int fseek (FILE *dat, long pomeraj, int reper); Ова функција врши позиционирање у датотеци dat на место чија је удаљеност pomeraj бајтова од означене реперне тачке reper. Могуће реперне тачке обележавају се симболичким константама SEEK_SET (почетак датотеке), SEEK_CUR (тренутна позиција у датотеци) или SEEK_END (крај датотеке). Следеће читање или писање врши се почев од овако […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 12.04.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Рад са бинарним датотекама


Рад са бинарним датотекама

int fread (void *niz, int vel, int br, FILE *dat); Ова функција чита из датотеке dat највише br података величине по vel бајтова у меморију почев од адресе niz. Читање података почиње на позицији где је претходни приступ датотеци завршен. По завршетку читања зауставља се непосредно иза последњег прочитаног бајта. Дужност програмера је да води […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 12.04.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Рад са текстуалним датотекама


Рад са текстуалним датотекама

Текстуалне датотеке су, у суштини, низови знакова. Сваки низ знакова у програмском језику C назива се стринг, а о стринговима сам већ писала: – Стрингови (програмски језик C) – Операције са стринговима – Функције за рад са стринговима – Показивачи и стрингови – неколико решених примера – C стрингови – решени примери Пренос знакова Функцијама […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 12.04.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Отварање и затварање датотека


Отварање и затварање датотека

Показивач датотеке За сваку датотеку која се користи у програму треба да постоји показивач на податак типа FILE. То је један структурни тип, који се наредбом typedef дефинише у заглављу <stdio.h>. Пошто идентификатор FILE има статус идентификатора типа, показивач датотеке dat може да се дефинише наредбом FILE *dat; У језику C постоје три унапред дефинисана […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 12.04.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Датотеке


Датотеке

Улаз и излаз података треба да омогући комуникацију програма са спољним светом ради уношења података за обраду и приказивања или одлагања резултата. Изворишта података могу да буду улазни уређаји (тастатура) или датотеке на јединицама спољашње меморије. Одредишта података могу да буду излазни уређаји (екран или штампач) или датотеке на јединицама спољашње меморије. У ширем смислу, […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 12.04.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Рад са више матрица – задаци


Рад са више матрица – задаци

1. На основу унете матрице Amxn треба креирати нову матрицу Bmxn која се добија када се унетој матрици обрне редослед колона. #include<stdio.h> main() { int i,j,m,n,a[20][20],b[20][20]; printf(“unesi dimenzije matrice”); scanf(“%d%d”,&m,&n); printf(“unesi elemente matrice”); for(i=0;i<m;i++) for(j=0;j<n;j++)scanf(“%d”,&a[i][j]); printf(“uneta matrica:\n”); for(i=0;i<m;i++) { for(j=0;j<n;j++)printf(“%d\t”,a[i][j]); printf(“\n”); } for(i=0;i<m;i++) for(j=0;j<n;j++)b[i][j]=a[i][n-1-j]; printf(“novoformirana matrica:\n”); for(i=0;i<m;i++) { for(j=0;j<n;j++)printf(“%d\t”,b[i][j]); printf(“\n”); } } 2. Дата је […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 28.03.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.