Postovi iz kategorije 'Programiranje'Променљиве


Променљиве

Програмски језик C# спада у групу типизираних језика. Свака променљива мора да се декларише пре употребе. Декларацијом променљиве дефинише се: • назив, • тип, • опционо њена почетна вредност и • видљивост тј. права приступа (ако је променљива чланица н…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 27.09.2019
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Језгро оперативног система


Језгро оперативног система

Језгро је основи део сваког оперативног система. Језгро се може и дефинисати као део оперативног система који омогућује програмима да на сигуран начин приступе хардверу. У слојевитом моделу оно је најближе хардверу и надовезује се директно на хардвер, …


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 19.09.2019
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Основни модули (слојеви) оперативних система


Основни модули (слојеви) оперативних система

Први оперативни систем са слојевитом архитектуром био је THE (Technische Hogeschool Eindhoven), који се састојао од следећих слојева: 5. слој – командни интерпретер 4. слој – кориснички програм 3. слој – улазне и излазне операције 2. слој &…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 19.09.2019
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Архитектуре оперативних система


Архитектуре оперативних система

Постоје различити приступи при пројектовању оперативних система. Разлике се најчешће огледају у скупу функција које ће се налазити у језгру и њиховој организацији (структури). У односу на тип језгра постоје: Монолитни системи; Слојевити системи; Систем…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 10.09.2019
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Основни концепти оперативних система


Основни концепти оперативних система

Рачунарство се развија великом брзином, али су основни принципи функционисања заједнички за све генерације рачунарских система. Савремени рачунари се састоје од једног или више процесора, меморије, већег броја улазно-излазних уређаја, комуникационе опр…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 10.09.2019
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Оперативни системи


Оперативни системи

Оперативни систем је једна од најважнијих компоненти савременог рачунарског система. Рачунарски систем се састоји од техничког и програмског система рачунара, односно од хардвера и софтвера. Он функционише по принципима које је поставио Џон фон Нојман …


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 10.09.2019
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Значајни оперативни системи


Значајни оперативни системи

У наредном делу биће кратко описани неки од најважнијих оперативних система који су обележили развој рачунарства. Неки од њих су били само добра замисао која је инспирисала неке од каснијих комерцијално успешнијих система. Такође, наведени су и неки од…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 10.09.2019
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Историјат развоја Оперативних система


Историјат развоја Оперативних система

Први рачунари који су се појавили 40-тих година двадесетог века били су засновани на електронским (вакуумским) цевима. Због великог броја гломазних електронских цеви (било их је и до 20.000) ови рачунари су били огромних димензија, трошили су пуно стру…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 10.09.2019
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Самовредновање за школску 2018/2019.


Самовредновање за школску 2018/2019.

Већ годинама причам како планирам да променим нешто у начину рада. Претходних година сам се углавном бавила блогом. Ове године блог је мало био запостављен, а ја користим крај школске године да направим ретроспективу шта сам то урадила (ново) у току ов…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 25.06.2019
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Тренинг дигиталних вештина за ученице техничких школа


Тренинг дигиталних вештина за ученице техничких школа

Непрофитна организација Достигнућа младих у Србији (са којом наша школа већ сарађује кроз учешће на такмичењу ученичких компанија, где је наша школа на регионалном такмичењу освојила прво место) организовала је тренинг за израду мобилних апликација кој…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 24.06.2019
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.