Postovi iz kategorije 'Programiranje'Упознавање са радним окружењем


Упознавање са радним окружењем

OpenShot Video Editor има један главни прозор који садржи већину информација, дугмића и менија који су потребни за рад на вашем видео пројекту. Изглед главног прозора дат је на следећој слици: Најважнији делови прозора обележени су бројевима чије је об…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 20.05.2019
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

OpenShot


OpenShot

OpenShot Video Editor је видео едитор отвореног кода доступан за Linux, Mac и Windows. У програму OpenShot можемо креирати видео, филмове и анимације. Интерфејс програма је поприлично лак за употребу, а сам програм поседује богат скуп опција. Последња …


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 20.05.2019
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Низови


Низови

Низ је сложени тип податка. Представља “скуп” података истог типа. Сваки од појединачних података унутар низа назива се елеменат низа и може му се приступити на основу његовог редног броја у низу. Низ се описује помоћу имена низа (заједничко је за све …


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 30.11.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Модуларно програмирање – задаци


Модуларно програмирање – задаци

1. Написати програм који претвара правоугле координате у поларне. Применити модуларно програмирање и глобалне променљиве. /* podaci.h – globalni podaci u zasebnoj datoteci + deklaracija funkcije */ double x,y,r,fi; /*definicija globalnih podataka*/ voi…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 30.11.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

показивач this – решени задаци


показивач this – решени задаци

1. Написати на језику C++ класу углова задатих у радијанима. Предвидети: стварање угла на основу задатог броја радијана (подразумевано 0) стварање угла на основу задатог броја степени, минута и секунди дохватање величине угла у радијанима дохватање дел…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 30.11.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

показивач this


показивач this

Методе класа, осим својих параметара, који се виде у декларацији (дефиницији) функције, имају још један скривени параметар. Тај параметар је адреса објекта за који је метода позвана, тј. адреса првог операнда оператора . или вредност првог операнда опе…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 30.11.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Конструктори и деструктори – урађен пример


Конструктори и деструктори – урађен пример

Написати на језику C++ класу низова целих бројева. Предвидети: стварање низа задате дужине (подразумевано 10) с елементима једнаким нули стварање низа од копије другог низа уништавање низа дохватање дужине низа приступ датом елементу низа израчунавање …


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 30.11.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Конструктори и деструктори


Конструктори и деструктори

Да би класа исправно могла да се користи, односно да би могли да се исправно креирају објекти класе мора да постоји посебна метода, односно функција чланица која се назива конструктор. Функција чланица која носи исто име као и класа назива се конструкт…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 30.11.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

My name is about to lend on Mars :)


My name is about to lend on Mars :)
Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 22.11.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Структура програмског система


Структура програмског система

Било би непрактично понављати прототипове функција и декларације глобалних променљивих датог програмског модула у свакој датотеци програмског система у којима се они користе. Уместо тога, уз сваки програмски модул прави се и једна специјална датотека, …


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 15.11.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.