Postovi iz kategorije 'Programiranje'Миш


Миш

Миш је, поред тастатуре, најкоришћенија улазна јединица. Служи за померање показивача по екрану монитора, тј. за уношење података у рачунар. Ради на принципу претварања праволинијског кретања у низ електричних импулса. Електрични импулси се до рачунара могу пренети каблом или бежично, тако да постоје: – мишеви спојени каблом, који зависно од конектора могу бити:     […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 31.05.2017
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

LegoBats у Данској


LegoBats у Данској

Ово је био дуг и напоран пут. Захваљујући великом пожртвовању родитеља и колега успели смо да уз помоћ локалних компаније скупимо огроман новац и одемо на ово такмичење. На отвроеном европском такмичењу у Орхусу у Данској […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 30.05.2017
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Тастатура


Тастатура

Тастатура је примарни уређај за ручно уношење података и програма у рачунар. Састоји се од низа тастера (дирки) који, када се притисну, производе у рачунару бинарни код притиснутог знака. Распоред знакова на тастатури је сличан као и код писаће машине и може да се усклађује према стандардима државе којој је тастатура намењена. Број тастера зависи […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 29.05.2017
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Улазни уређаји


Улазни уређаји

Улазни уређаји служе за унос података у рачунар. Постоји велики број улазних уређаја који раде на различитим принципима, различитим брзинама и са различитим врстама података. Док једни зависе од непосредног људског ангажовања, други се користе непосредно – без ангажовања човека. Ови други обично прихватају аналогне сигнале. Да би рачунар могао да обрађује аналогне сигнале, мора […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 29.05.2017
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Директан приступ меморији (DMA)


Директан приступ меморији (DMA)

При програмски управљаном улазу–излазу ефикасност коришћења процесора се драстично смањује када треба вршити пренос блокова података између већег броја локација главне меморије и периферних уређаја. Овај се недостатак отклања увођењем паралелизма у раду процесора, с једне стране, и контролера (адаптера) периферног уређаја, с друге стране. То се постиже тако што више периферних уређаја имају могућност […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 29.05.2017
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Управљање улазно–излазним преносом


Управљање улазно–излазним преносом

Контролер добија инструкције од централног процесора и извршава их обављајући захтевани пренос. Сваки периферни уређај има свој модул интерфејса који декодира инструкције доведене на улазно–излазну магистралу, интерпретира их и генерише сигнале за контролер. Осим тога, интерфејс синхронизује ток података и усаглашава брзину преноса између периферног уређаја и рачунара. Синхронизација улаза састоји се у томе што […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 29.05.2017
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Паралелни интерфејс


Паралелни интерфејс

Код паралелног интерфејса подаци са магистрале се преносе до регистра података, а одатле до периферне јединице и обрнуто. Са адресне магистрале шаље се адреса периферног уређаја у компаратор адреса, који проналази одговарајући уређај, а управљачка логика затим покреће поступак за пренос података. C1 и C2 представљају управљачке линије које служе да пренесу поруку о спремности […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 26.05.2017
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Улазно-излазни интерфејс за серијски пренос података


Улазно-излазни интерфејс за серијски пренос података

Интерфејс за серијски пренос извршава следеће задатке: – прихвата податке из рачунара у паралелном формату и претвара их у серијски ток према уређају; – прихвата податке из периферног уређаја у серијском облику, претвара их у паралелни облик и шаље рачунару; – омогућава проток управљачких сигнала; – обезбеђује информације о стању преноса; – омогућава подешавање система […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 26.05.2017
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Улазно–излазни интерфејс


Улазно–излазни интерфејс

Спрезање улазно-излазних уређаја Периферни уређаји спрежу се са централним или улазно-излазним процесором преко заједничке улазно-излазне магистрале. Типична шема размене информација између рачунара и периферних уређаја приказана је на слици: Улазно–излазна магистрала, као и друге магистрале, садржи три групе линија: линије за податке, адресне линије и управљачке линије. Извршењем улазно–излазних инструкција (наредби) размењују се подаци са […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 26.05.2017
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Начини преноса података


Начини преноса података

Постоје два основна начина преноса података, зависно од броја линија и броја битова података који се истовремено преносе: а) серијски пренос, б) паралелни пренос. За стандардни серијски пренос су обезбеђени комуникациони или СОМ прикључци. Користе се за повезивање уређаја који не захтевају велике брзине преноса и могу да комуницирају са рачунаром у оба смера. Најчешће […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 25.05.2017
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.