Postovi iz kategorije 'Programiranje'Низови


Низови

Низ је сложени тип податка. Представља “скуп” података истог типа. Сваки од појединачних података унутар низа назива се елеменат низа и може му се приступити на основу његовог редног броја у низу. Низ се описује помоћу имена низа (заједничко је за све …


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 30.11.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Модуларно програмирање – задаци


Модуларно програмирање – задаци

1. Написати програм који претвара правоугле координате у поларне. Применити модуларно програмирање и глобалне променљиве. /* podaci.h – globalni podaci u zasebnoj datoteci + deklaracija funkcije */ double x,y,r,fi; /*definicija globalnih podataka*/ voi…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 30.11.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

показивач this – решени задаци


показивач this – решени задаци

1. Написати на језику C++ класу углова задатих у радијанима. Предвидети: стварање угла на основу задатог броја радијана (подразумевано 0) стварање угла на основу задатог броја степени, минута и секунди дохватање величине угла у радијанима дохватање дел…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 30.11.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

показивач this


показивач this

Методе класа, осим својих параметара, који се виде у декларацији (дефиницији) функције, имају још један скривени параметар. Тај параметар је адреса објекта за који је метода позвана, тј. адреса првог операнда оператора . или вредност првог операнда опе…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 30.11.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Конструктори и деструктори – урађен пример


Конструктори и деструктори – урађен пример

Написати на језику C++ класу низова целих бројева. Предвидети: стварање низа задате дужине (подразумевано 10) с елементима једнаким нули стварање низа од копије другог низа уништавање низа дохватање дужине низа приступ датом елементу низа израчунавање …


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 30.11.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Конструктори и деструктори


Конструктори и деструктори

Да би класа исправно могла да се користи, односно да би могли да се исправно креирају објекти класе мора да постоји посебна метода, односно функција чланица која се назива конструктор. Функција чланица која носи исто име као и класа назива се конструкт…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 30.11.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

My name is about to lend on Mars :)


My name is about to lend on Mars :)
Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 22.11.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Структура програмског система


Структура програмског система

Било би непрактично понављати прототипове функција и декларације глобалних променљивих датог програмског модула у свакој датотеци програмског система у којима се они користе. Уместо тога, уз сваки програмски модул прави се и једна специјална датотека, …


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 15.11.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Рад са пројектима у развојном окружењу CodeBlocks


Рад са пројектима у развојном окружењу CodeBlocks

Када се пишу програмски системи састављени од већег броја програмских модула (датотека и заглавља) неопходно је креирати тзв. пројекат, јер ће на тај начин програм преводилац знати да све те датотеке и заглавља треба заједно да обрађује. Наравно, датот…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 15.11.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Дефиниција и декларација података и функција


Дефиниција и декларација података и функција

Идентификатори података, типова, симболичких константи итд, који су дефинисани на почетку тела функције (главног програма или потпрограма), локални су за ту функцију. То значи да они могу да се користе само унутар те функције. Поред локалних идентифика…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 15.11.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.