Postovi iz kategorije 'Programiranje'Интернет услуге и алати


Интернет услуге и алати

До појаве World Wide Web (www) услуге, већинa корисника интернета највише је користила следеће четири услуге: – електронска пошта (e-mail) – пренос фајлова (file transfer) – укључивање на удаљени рачунар (remote login) – дискусионе групе (usenet Internet news) Поред ових основних услуга постоје и друге, а готово свакодневно настају и нове апликације које се базирају […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 14.05.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

рад са стринговима применом модуларног програмирања


рад са стринговима применом модуларног програмирања

1. Пројектовати на језику C програмски модул за рад са стринговима који садржи следеће функције: издвајање стринга задате дужине од задате позиције датог стринга брисање стринга задате дужине од задате позиције датог стринга уметање задатог стринга на задатој позицији датог стринга одређивање броја речи (низа знакова између два размака) у датом стрингу изостављање сувишних размака […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 10.05.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

сортирање и претраживање низова применом модуларног порграмирања


сортирање и претраживање низова применом модуларног порграмирања

1. Написати програмски модул за сортирање реалних низова. Навести све функције за сортирање низова (метод селекције – основна и побољшана верзија, метод bubble sort – основна и побољшана верзија, метод уметања – основна и побољшана верзија и quick sort). Предвидети приказивање делимично сортираног низа после сваког проласка кроз циклус. Написати програмски модул за претраживање реалних […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 10.05.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Модуларно програмирање


Модуларно програмирање

Ради што веће ефикасности, сложени програмски системи се разбијају на мање целине. Те целине се називају програмски модули. Програмске модуле могу да чине: групе функција опште намене за остваривање често коришћених елементарних обрада из неке области, а које могу да се искористе у више различитих програмских система групе функција или појединачне функције за остваривање дела […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 10.05.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

решени задаци из стрингова


решени задаци из стрингова

1. Написати програм у коме се штампа табела са ASCII кодовима свих слова енглеске абецеде. #include <stdio.h> main() { int i; char c=’a’; printf(“Abeceda\n”); printf(“ASCII kod i simbol\n”); for (i=0;i<26;i++) printf(“%8d %c\n”, c+i,c+i); } 2. Написати програм у коме се уноси текст и штампа нови у коме нема размака (празнина). #include <stdio.h> #include <string.h> #include […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 10.05.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

задаци – рад са појединачним знаковима


задаци – рад са појединачним знаковима

1. Написати програм који одређује број малих и великих слова, број цифара и празнина у датом тексту. #include <stdio.h> #include <string.h> #include <ctype.h> main() { int i,n,velika=0,mala=0,cifre=0,blanko=0; char tekst[80]; puts(„Unesi tekst:\n“); gets(tekst); n=strlen(tekst); /* функција која одређује дужину унетог текста */ for (i=0;i<n;i++) { if (islower(tekst[i])) mala++; else if (isupper(tekst[i])) velika++; else if (isdigit(tekst[i])) cifre++; […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 10.05.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Стрингови


Стрингови

Стринг је енглески појам који је преведен као „знаковни низ“, „низ знакова“, „ниска“, „литерал“; али се појам стринг користи чешће од превода. Један од основних задатака који рачунар извршава, поред рачунања је и рад са текстуалним подацима. За ту сврху се користе стрингови. У програмском језику C стринг се посматра као низ знакова типа char […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 10.05.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Знаковни тип – char


Знаковни тип – char

Променљиве типа char служе за представљање појединачних знакова. Многи рачунари за представљање скупа знакова користе бинарни код ASCII у којем је сваки знак кодиран са 7 битова, а у меморији се представља једним бајтом (8 битова). Кодна таблица садржи знаке који се штампају, али и знаке који се не штампају – то су углавном управљачки […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 10.05.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Датотеке – задаци


Датотеке – задаци

1. Написати функцију за изостављање сваког појављивања задатог броја из низа целих бројева. Написати функцију за претварање низа целих бројева (који може да садржи и једнаке елементе) у скуп (чији су сви елементи различити). Написати програм који прочита целобројни низ, изоставља свако појављивање најмањег елемента из низа, претвори низ у скуп, испише добијени резултат и […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 12.04.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Сигнализација грешака


Сигнализација грешака

Свакој отвореној датотеци су придружена два логичка индикатора: индикатор краја датотеке и индикатор грешке. Већина функције из заглавља <stdio.h>, као и бочни ефекат, подешавају и та два индикатора. void clearerr (FILE *dat); Ова функција брише индикатор грешке и индикатор краја датотеке за датотеку dat. Функција не враћа никакву вредност. inf feof(FILE *dat); Ова функција исписује […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 12.04.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.