Postovi iz kategorije 'Programiranje'Функције – решени задаци


Функције – решени задаци

1. Дефинисати функцију која израчунава површину правоугаоника. У главном програму треба одредити укупну површину n унетих правоугаоника. #include<stdio.h> float p(float a, float b) { return a*b; } int main() { float a,b,pu; int i,n; printf(“une…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 12.11.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Показивачи – решени задаци


Показивачи – решени задаци

1. Написати програм у коме се помоћу показивача уносе два цела броја у програм. Извршити њихово сабирање најпре без показивача и приказати добијени резултат. Након тога, извршити сабирање ова два броја применом показивача. #include<stdio.h> int…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 12.11.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Задаци у програмском језику C++


Задаци у програмском језику C++

1. Написати програм у програмском језику C++ који израчунава збир елемената низа. // Zbir niza celih brojeva. #include <iostream> using namespace std; int main () { const int DUZ = 100; while (true) { cout << “\nDuzina niza? “; int n; c…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 18.10.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Динамички подаци


Динамички подаци

Статички типови података чувају се у делу меморије за податке. Њихов број (тј. меморија коју ће заузети) се декларише на почетку програма. Дакле, њихов број мора бити унапред познат. Програмер мора често да одвоји више меморијских локација за податке н…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 18.10.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Упућивачи (референце)


Упућивачи (референце)

У програмском језику С++ се често користе и упућивачи. Упућивачи се разликују од показивача. Они: 1. не заузимају меморију, 2. не узимају никакву вредност и 3. показују на променљиву само по референци. Улога референце је да чува адресу неке друге проме…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 18.10.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Наредбе улаза и излаза


Наредбе улаза и излаза

У програмском језику С користи се наредба printf за приказ података, а да би се ова наредба искористила мора да се користи и стандардна библиотека stdio.h. У програмском језику С++ се као наредба за приказ података користи: cout ова наредба има следећу…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 18.10.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Вредност израза као l-вредност


Вредност израза као l-вредност

Поред оператора за посредни приступ (*) и индексирање ([]) у језику C++ још неколико оператора даје резултат l-вредност. Израз l-вредност користи се за вредности које означавају податке у меморији рачунара. Скраћеница је од „лева вредност“, а односи се…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 18.10.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Набрајања у програмском језику C++


Набрајања у програмском језику C++

Свако набрајање у језику C++ је целобројни тип података који дефинише низ симболичких константи. Сва набрајања се сматрају различитим типовима како међусобно, тако и у односу на основне целобројне типове char,int,short и long. За податке типова набраја…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 18.10.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Дефинисање типова у програмском језику C++


Дефинисање типова у програмском језику C++

Идентификатори набрајања, структура и унија у језику C++ могу да се користе као идентификатори типа без службених речи enum, struct, union под условом да су јединствени у својим досезима. Ово може да се схвати као да се за ове идентификаторе аутоматки …


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 18.10.2018
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Основне разлике програмских језика С и С++ у процедуралном погледу