Postovi iz kategorije 'Programiranje'Хакатон – прва радионица


Хакатон – прва радионица

У уторак, 25.02.2014. године, у оквиру пројекта „Хакатон“, одржана је прва радионица, на којој су се ученици упознали са начином рада и планом реализације такмичења. Радионицу реализују сарадници компаније ComTrade Душан Петровић и Невен Баничевић Врањешевић и професорка Катарина Вељковић. На радионици је учествовало 25 ученика свих разреда наше школе. Једна од првих активности на […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 27.02.2014
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Гранање – решени задаци


Гранање – решени задаци

1. Ако је број x дељив са 3 израчунати , ако није . #include<stdio.h> main() { int x,f; printf(“unesi x”); scanf(“%d”,&x); if(x%3==0) f=4*x-5; else f=x*x+5; printf(“f=%d”,f); } 2. Написати програм за израчунавање вредности функције:  #include<stdio.h> #include<math.h> main() { double x,f; printf(“unesi x”); scanf(“%lf”,&x); if (x<1) f=2*fabs(x)-5; else if (x<5) f=cos(x+2); else f=(x+8)/(3*x-1); printf(“f=%.2f”,f); } 3. […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 24.02.2014
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Завршни сусрет полазника онлајн семинара „Визуелно програмирање и примена – програмирање робота“


Завршни сусрет полазника онлајн семинара „Визуелно програмирање и примена – програмирање робота“

У Политехничкој школи за нове технологије у Београду, у недељу 23.02.2014. године, у оквиру пројекта “Такмичење у програмирању робота“ одржан је последњи од четири завршна сусрета полазника онлајн семинара „Визуелно програмирање и примена – програмирање робота“. Циљ семинара је осособљавања наставика за коришћење нових софтверских и хардверских алата, и мотивисање наставника за примену нових технологија […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 23.02.2014
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Завршни сусрет полазника онлајн семинара „Визуелно програмирање и примена – програмирање робота“


Завршни сусрет полазника онлајн семинара „Визуелно програмирање и примена – програмирање робота“

У Средњој машинској школи у Новом Саду, у недељу 23.02.2014. године, у оквиру пројекта “Такмичење у програмирању робота“ одржан је трећи од четири завршна сусрета полазника онлајн семинара „Визуелно програмирање и примена – програмирање робота“. Циљ семинара је осособљавања наставика за коришћење нових софтверских и хардверских алата, и мотивисање наставника за примену нових технологија у […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 23.02.2014
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Претраживање низа


Претраживање низа

Проблем претраживања знатно је једноставнији од проблема сортирања. Циљ претраживања низа је пронаћи на којој позицији се налази елемент који поседује неко својство. На пример, често је потребно пронаћи где се налази елемент који је једнак некој фиксној вредности која се обично назива кључ претраге. Најједноставнији начин претраге назива се линеарно или секвенцијално претраживање, с […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 20.02.2014
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Сортирање низа


Сортирање низа

Сортирање и претраживање су операције које се у практичним применама врло често обављају над групама података: низови, матрице… Сортирање низа Сортирање низа значи поређати његове чланове у неком поретку. Бројеви се сортирају у односу на релацију < и >, односно <= и >=, а знаци и речи у односу на енглески алфабет, захваљујући чињеници да […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 15.02.2014
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Рад са више матрица (низова)


Рад са више матрица (низова)

Понекад је потребно решавати проблем који захтева рад са више матрица или више низова или матрицу и низ. Потребно је на почетку програма дефинисати СВЕ матрице и низове који ће се користити у програму, пожељно је дефинисати функције unesi, stampaj (prikazi), и по потреби још неку функцију, како би главни програм био што једноставнији. Сабирање […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 14.02.2014
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Конверзија типа


Конверзија типа

У програмском језику C дозвољено је да се у нумеричким изразима користе операнди различитих типова. Пошто бинарни оператори захтевају да оба операнда имају исте типове, у случајевима када то није испуњено, тип једног од операнада се аутоматски претвара у тип другог и ствара се резултат тог заједничког типа. Просто правило за аутоматску конверзију гласи: тип […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 13.02.2014
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Квадратна матрица


Квадратна матрица

Квадратна матрица има исти број редова и колона, што значи да обе димензије имају исту вредност па се дефинише само једна променљива n која представља и број редова и број колона. Али, за унос елемената матрице и даље су неопходне ДВА (угњеждена) циклуса и ДВА различита бројача за редове, односно колоне (иако су границе у […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 10.02.2014
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.

Матрице


Матрице

Низ чији су елементи низови простих података може да се прикаже у две димензије и зове се дводимензиони низ (матрица). Другим речима, матрице представљају низ низова. Сви елементи матрице морају да буду истог типа. Матрица Anxm је дводимензиони низ. Матрица је у суштини табела која се састоји од редова (хоризонталне групе елемената) и колона (вертикалне […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 10.02.2014
Svrstano u: Programiranje | Nema komentara
Bez oznaka.