Postovi iz kategorije 'Računarstvo'I razred- programiranje2


I razred- programiranje2

Programski jezik Pajton možete preuzeti i instalirati na svom računaru. Instalacionu datoteka se preuzima na linku: https://www.python.org/downloads/ Uputstvo za instalaciju nalazi se na Petljinom sajtu među materijalima za gimnaziju: https://petlja.org/skola/gimnazija Sledeće video uputstvo će ti pomoći da instaliraš Pajton:   Osnovne aritmetičke operacije Promenljive i tipovi podataka Domaći zadatak: Ulogujte se na sajt petlja.org sa svojim korisničkim imenom […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 29.05.2019
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

I razred- programiranje1


I razred- programiranje1

Algoritam– osnovni pojam u programiranju. Za algoritam se može reči da je opis rešavanja nekog problema Algoritam je kao recept za kolače. Tu je naveden tačan redosled radnji koje treba da obavimo od početka do kraja kako bismo dobili rezultat (kolač). Čini ga kanačan skup pravila. Svako pojedinačno pravilo nazova se algoritamski korak. def. Algoritam […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 29.05.2019
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

PODSETNIK: Najčešće greške prilikom izrade referata, maturskih i seminarskih radova


PODSETNIK: Najčešće greške prilikom izrade referata, maturskih i seminarskih radova

Bez obzira da li je reč o izradi referata, seminarskih ili maturskih radova, učenici ponavljaju uglavnom iste greške. Pre nekoliko godina odlučila sam da na jednom mestu navedem najčešće greške i savete za njihov izbegavanje u nadi da će se … Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 20.05.2019
Svrstano u: Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Odlučivanje u programu


Odlučivanje u programu

Već smo primetili da nam je potrebna biblioteka cmath da bismo izveli neka izračunavanja u programu. Na priloženom linku možete naći sve matematičke funkcije kojima biblioteka raspolaže. Probajte da kliknete na ime neke od njih. Na primer pow()… …


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 23.04.2019
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Osobine tačaka, duži i uglova trougla


Osobine tačaka, duži i uglova trougla

Srednja linija trougla je duž koja povezuje dva središta susednih stranica trougla. Svaki trougao ima tri srednje linije. Pokušajte sada sami, pomoću GeoGebre, da nacrtate trougao sa temenima L(4, 5), M(-2, -7) i N(-8, 3) i nacrtate njegove srednje lin…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 08.04.2019
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Grafik logaritamske funkcije


Grafik logaritamske funkcije

Sada kada nam je logično da koristimo logaritamsku funkciju kao inverz eksponencijalne, iskoristimo tu ideju da nacrtamo grafik logaritamske funkcije. Dakle, ako je znači da se grafik logaritamske funkcije dobija od grafika eksponencijalne funkcije kad…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 31.03.2019
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Inverzne osobine logaritamske funkcije


Inverzne osobine logaritamske funkcije

Logaritam je po definiciji inverzna operacija nekog eksponenta. Zato je logaritamska funkcija inverzna funkcija eksponencijalne funkcije. Sećate li se šta znači inverzna funkcija? Kada napravimo kompoziciju dve međusobno inverzne funkcije, dobijamo x, …


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 26.03.2019
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Trouglovi i njihova podudarnost


Trouglovi i njihova podudarnost

Podsetićemo se da smo trouglove klasifikovali na nejednakostranične, jednakokrake i jednakostranične, na osnovu dužina njihovih stranica, a na oštrougle, pravougle i tupougle na osnovu mera njihovih uglova. Trougao se označava na primer sa ΔABC, gde su…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 24.03.2019
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Neke sitne razlike


Neke sitne razlike

Operatori ++ i — imaju dva oblika – prefiksni, kada se nalaze ispred imena promenljive i postfiksni kada se nalaze iza imena promenljive. Razliku između ova dva oblika najbolje ilustruje sledeći primer: Dakle, u prefiksnom obliku se prvo iz…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 23.03.2019
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

I razred – Programiranje 3


I razred – Programiranje 3

Razmisli… Tri drugarice su kupile kesicu bombona. Kesica sadrži 20 bombona. Žele da podele pombone na jednake delove. Koliko bombona će dobiti svaka od njih?   Podsetite se promenljivih i osnovnih tipova podataka kroz nekoliko zadataka. Celobrojno i realno deljenjje … Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 20.03.2019
Svrstano u: Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.