Postovi iz kategorije 'Računarstvo'Struktura softvera


Struktura softvera
Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 23.04.2015
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Merenje uglova u koordinatnoj ravni


Merenje uglova u koordinatnoj ravni

Do sada smo sve zadatke rešavali mereći rastojanja u koordinatnoj ravni. Rastojanja smo računali pomoću Pitagorine teoreme: Ako je dat pravougli trougao sa katetama a i b i hipotenuzom c, važi: Primenjeno na koordinatnu ravan, to izgleda ovako: Dakle, ako su date tačke onda je njihovo rastojanje Primer 1: Nađimo rastojanje između (1, 5) i […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 21.04.2015
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Četvorouglovi u koordinatnoj ravni


Četvorouglovi u koordinatnoj ravni

Počeli smo da se igramo sa četvorouglovima, pa da nastavimo… Igramo se detektiva. Primer 1: Kojoj vrsti paralelograma pripada TUNE, ako je T(0, 10), U(4, 2), N(-2, -1) i E(-6, 7)? Rešenje: Prvo crtež. Već znamo da je paralelogram u pitanju, dakle dijagonale se polove. Ako su jednake, u pitanju je pravougaonik, ako se seku […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 18.04.2015
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Još malo o trouglovima i četvorouglovima u koordinatnoj ravni


Još malo o trouglovima i četvorouglovima u koordinatnoj ravni

Primer 1: Ako su središta stranica trougla tačke A(1, 5), B(4, -2) i C(-5, 1), nađimo koordinate njegovih temena. Rešenje: Iskoristićemo ono što znamo iz prošle lekcije. Dakle, stranice trougla će biti paralelne po jednoj srednjoj liniji i prolaziće kroz treće središte: Na kraju, temena ćemo dobiti u preseku dobijenih pravih Sad da se podsetimo […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 14.04.2015
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Elektronska pošta


Elektronska pošta

Najstariji internet servis je elektronska pošta. Mnogi korisnici interneta inaju bar jednu ličnu adresu za primanje i slanje elektronske pošte. Ipak često se pitam koliko su korisnici zaista upoznati sa mogućnostima korišćenja ove vrste internet usluge.  O mogućnostima i načinima … Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 13.04.2015
Svrstano u: Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Poštovanje autorskih prava, etičkih normi i prava privatnosti pri korišćenju zvučnih i video zapisa


Poštovanje autorskih prava, etičkih normi i prava privatnosti pri korišćenju zvučnih i video zapisa

Sve češće se u medijima spominje zaštita autorskih prava, naročito po pitanju muzike i filma, ali i fotografije. Ovo su samo neki od razloga zbog kojih učenici pokazuju veće interesovanje za ovu nastavnu jedinicu. O problemima vezanim za poštovanje autorskih prava … Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 13.04.2015
Svrstano u: Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Одржана eTwinning радионица у Новом Саду


Одржана eTwinning радионица у Новом Саду

Почетком 2015. године Србија је постала учесница  eTwinning-а који је део Erasmus+ програма Европске Комисије.  eTwinning је безбедан интернет портал намењен запосленима у васпитно-образовним установама са циљем да користећи информационо комуникационе технологије осмишљавају заједничке пројекте, размењују идеје, повезују учионице, професионално се усавршавају и обогаћују наставу. Како би представили eTwinning портал и могућности које пружа, Фондација…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 13.04.2015
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Trougao u koordinatnom sistemu


Trougao u koordinatnom sistemu

Prvo malo podsećanje… Dva trougla su podudarna ako su im podudarne sve odgovarajuće stranice i svi odgovarajući uglovi. Srećom, ovu definiciju podudarnosti ne moramo da koristimo u zadacima. Za to postoje stavovi o podudarnosti trouglova. Nama će ovde biti najinteresantiji stav SSS, jer znamo da računamo rastojanje tačaka, odnosno dužine stranica. SSS: Dva trougla su […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 13.04.2015
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Još malo o pravama u koordinatnom sistemu


Još malo o pravama u koordinatnom sistemu

Rastojanje između dve paralelne prave je dužina odsečka zajedničke normale između njih. Primetite kako su sva rastojanja međusobno jednaka. Zato smemo da proizvoljno izaberemo jednu tačku sa jedne od pravih. Primer 1: Nađimo rastojanje između x = 3 i x = -5. Rešenje: Ovo su vertikalne prave i normalne su na jednu od osa. Zato […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 12.04.2015
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Rastojanje dve tačke i tačke i prave u koordinatnoj ravni


Rastojanje dve tačke i tačke i prave u koordinatnoj ravni

Pre nego što pređem na temu, da napomenem da se prava u koordinatnom sistemu može zadati i implicitno, u obliku Ax + By + C = 0. Evo i primera da ilustrujem… Primer 1: Nacrtajmo prave 3x – 4y – 8 = 0 i 4x + 3y – 15 = 0. Odredimo da li su […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 11.04.2015
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.