Postovi iz kategorije 'Računarstvo'Формуле и функције


Формуле и функције

Најважнија особина програма Excel је могућност обављања рачунских операција тако што се у ћелију табеле  упише формула помоћу које се податак израчунава. Подаци могу бити зависни једни од других и ако се промени неки податак, аутоматски се мењају и сви подаци у табели који од њега зависе.  Како се убацују формуле и функције прочитајте у […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 04.10.2015
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Eksponencijalna i logaritamska funkcija


Eksponencijalna i logaritamska funkcija

Ovde ćemo se podsetiti osnovnih definicija i grafika dve važne elementarne funkcije koje su međusobno inverzne: eksponencijalne i logaritamske funkcije. Eksponencijalna funkcija je funkcija oblika gde je b, osnova, pozitivan parametar, različit od 1; a domen je skup svih realnih brojeva. Neki primeri su: Sve eksponencijalne funkcije imaju grafike jednog od dva tipa prikazana na […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 03.10.2015
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Primena pravila stepenovanja na racionalne izložioce


Primena pravila stepenovanja na racionalne izložioce

Kada uprošćavamo izraze sa racionalnim izložiocem, sva pravila stepenovanja i dalje važe. Osim toga, primenjujemo i pravila računanja sa razlomcima. Primer 1: Uprostimo Rešenje: Ovaj primer nas podseća na pravilo proizvoda stepena, gde, ako su nam osnove iste, stepeni koji se množe, daju izložioce koji se sabiraju. Primer 2: Uprostimo Rešenje: Ovaj primer koristi pravilo […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 01.10.2015
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Racionalni eksponenti i koreni


Racionalni eksponenti i koreni

Sada kada smo se upoznali sa n-tim korenima, možemo da ih pretvorimo u eksponente. Počećemo od kvadratnog korena i videti da li postoji broj s kojim možemo da ga povežemo. Za ove potrebe, pretpostavićemo da je x pozitivan broj, da ne bi razmišljali o parnosti korena za sada. Dakle, da vidimo da li je moguće […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 29.09.2015
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Skupovi i njihove operacije


Skupovi i njihove operacije

Većinu ovoga ste već učili u osnovnoj školi. Mi ćemo ovde samo da se podsetimo… Skupovi se grafički prikazuju Venovim dijagramom: Dijagram prikazuje da u nekom univerzumu, ili univerzalnom skupu U postoje dva podskupa, A i B, koji imaju neke zajedničke elemente. U narednom primeru ćemo sliku povezati sa jednom realnom situacijom. Primer 1: U […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 28.09.2015
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

n-ti koren


n-ti koren

Do sada smo se bavili celobrojnim eksponentima i kvadratnim korenima. Cilj je da povežemo korene sa eksponentima. Pre nego što to budemo mogli, treba da definišemo i druge korene osim kvadratnog. Isto kao što su operacije kvadriranja i korenovanja međusobno obrnute, takve su i operacije kubiranja i trećeg korena. Obrnuta operacija od dizanja na četvrti […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 27.09.2015
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Parnost funkcije


Parnost funkcije

Funkcije mogu biti parne, neparne, ili ni parne ni neparne. Recimo da ste dobili za domaći zadatak da nacrtate nekoliko grafika funkcija, određujući vrednosti u nuli, pet pozitivnih i pet negativnih vrednosti. Radeći zadatak, primetili ste da vam se vrednosti funkcije za pozitivne i odgovarajuće negativne vrednosti ponavljaju, pa vam je lakše da nacrtate grafik, […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 26.09.2015
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Stepen stepena


Stepen stepena

Ovde ćemo istražiti šta je stepen stepena. Hajde da vidimo šta se dešava kada jedan stepen podignemo na još jedan stepen. Napišimo kao jedan stepen: Sada možemo brojeve zameniti slovima i dobiti formulu: koja vam je, naravno, poznata. Evo još dve koje nećemo izvoditi, samo da vas podsetim: – stepen proizvoda – stepen količnika Primer […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 25.09.2015
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Stepen čiji je eksponent ceo broj


Stepen čiji je eksponent ceo broj

Ovde ćemo se podsetiti šta se dešava sa nulom u eksponentu i upoznati sa negativnim eksponentima. Hajde da počnemo od nula-eksponenta. Napišimo u obliku jednog stepena: Hajde sada da isti izraz i izračunamo. Koliko je kada neki broj podelimo sam sa sobom, pa makar taj broj bio i stepen? Dakle, Kada brojeve zamenimo slovima dobijamo […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 24.09.2015
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Proizvod i količnik stepena


Proizvod i količnik stepena

Da se podsetimo, n-ti stepen nekog broja je taj broj pomnožen sam sa sobom n puta. Broj n se piše kao mali broj iznad i naziva se eksponent. Broj koji dižemo na stepen se zove osnova. Na primer, Stepenovanje ima nekoliko pravila. Ovde ćemo se zadržati samo na dva. Primer 1: Izračunajmo 56. Rešenje: Dakle, […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 22.09.2015
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.