Postovi iz kategorije 'Računarstvo'Izrada slajd prezentacija – domaći zadatak


Izrada slajd prezentacija – domaći zadatak

Pod pojmom prezentacije smatra se predstavljanje neke ideje, rada stanja u preduzeću, proizvoda itd. širem krugu ljudi. Prezentacija može imati različite namene: izlaganje gradivana školskom času, izlaganje maturskih radova, predstavljanje rezultata naučnog rada, predstavljanje godišnjih rezultata rada preduzeća… Kratak podsetnik za izradu … Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 24.05.2015
Svrstano u: Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Model diferencijala – praktična vežba za sedmake


Model diferencijala – praktična vežba za sedmake

Prikaz diferencijala kod automobila….. praktična vežba za sedmake    VIDEO


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 18.05.2015
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Rad u oblaku


Rad u oblaku

Pojam servis u “ Oblaku“ podazumeva primene standardnih poslova svojstvene ličnom računar ali primenjene na virtuelnom računaru na nekom od servera. Primeri poslova koje možete obavljati su: Skladištenje podataka na serveru – zamena za fleš disk ili bilo koje vrste prenosive memorije  Zajednički rad na  wordovim dokumentima – zamena za klasičan program  za obradu teksta  … Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 11.05.2015
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Задаци за вежбу – repeat наредба


Задаци за вежбу – repeat наредба

ЈОШ НЕКОЛИКО ЗАДАТАКА ЗА УПОТРЕБУ НАРЕДБЕ REPEAT 1.Исписати степене броја 2 који су у интервалу [20,200]. 2.Израчунати и штампати суму  S=20+21+22+23+24+…   елемената (суме) који су мањи од 500. 3.Израчунај и штампај производ непарних бројева који су дељиви са 3 а који припадају интервалу [ 50, 500]. 4.Преброј и штампај колико има природних парних бројева који су дељиви са…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 29.04.2015
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Struktura softvera


Struktura softvera
Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 23.04.2015
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Merenje uglova u koordinatnoj ravni


Merenje uglova u koordinatnoj ravni

Do sada smo sve zadatke rešavali mereći rastojanja u koordinatnoj ravni. Rastojanja smo računali pomoću Pitagorine teoreme: Ako je dat pravougli trougao sa katetama a i b i hipotenuzom c, važi: Primenjeno na koordinatnu ravan, to izgleda ovako: Dakle, ako su date tačke onda je njihovo rastojanje Primer 1: Nađimo rastojanje između (1, 5) i […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 21.04.2015
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Četvorouglovi u koordinatnoj ravni


Četvorouglovi u koordinatnoj ravni

Počeli smo da se igramo sa četvorouglovima, pa da nastavimo… Igramo se detektiva. Primer 1: Kojoj vrsti paralelograma pripada TUNE, ako je T(0, 10), U(4, 2), N(-2, -1) i E(-6, 7)? Rešenje: Prvo crtež. Već znamo da je paralelogram u pitanju, dakle dijagonale se polove. Ako su jednake, u pitanju je pravougaonik, ako se seku […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 18.04.2015
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Još malo o trouglovima i četvorouglovima u koordinatnoj ravni


Još malo o trouglovima i četvorouglovima u koordinatnoj ravni

Primer 1: Ako su središta stranica trougla tačke A(1, 5), B(4, -2) i C(-5, 1), nađimo koordinate njegovih temena. Rešenje: Iskoristićemo ono što znamo iz prošle lekcije. Dakle, stranice trougla će biti paralelne po jednoj srednjoj liniji i prolaziće kroz treće središte: Na kraju, temena ćemo dobiti u preseku dobijenih pravih Sad da se podsetimo […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 14.04.2015
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Elektronska pošta


Elektronska pošta

Najstariji internet servis je elektronska pošta. Mnogi korisnici interneta inaju bar jednu ličnu adresu za primanje i slanje elektronske pošte. Ipak često se pitam koliko su korisnici zaista upoznati sa mogućnostima korišćenja ove vrste internet usluge.  O mogućnostima i načinima … Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 13.04.2015
Svrstano u: Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Poštovanje autorskih prava, etičkih normi i prava privatnosti pri korišćenju zvučnih i video zapisa


Poštovanje autorskih prava, etičkih normi i prava privatnosti pri korišćenju zvučnih i video zapisa

Sve češće se u medijima spominje zaštita autorskih prava, naročito po pitanju muzike i filma, ali i fotografije. Ovo su samo neki od razloga zbog kojih učenici pokazuju veće interesovanje za ovu nastavnu jedinicu. O problemima vezanim za poštovanje autorskih prava … Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 13.04.2015
Svrstano u: Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.