Postovi iz kategorije 'Računarstvo'III razred – TEORIJA: OBJEKTNO-ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE (objekti, klase, metode)


III razred – TEORIJA: OBJEKTNO-ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE (objekti, klase, metode)

U sledećem tekstu možete da se podsetite svega što ste do sada naučili o programskim jezicima, programiranju i objektno-orijentisanim programskim jezicima  :-) Do sada ste se upoznali sa algoritmima, programskim jezicima i etapama u razvoju programa. Takođe su mnogi od vas na svojim … Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 25.09.2016
Svrstano u: Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Stavovi o sličnosti trouglova


Stavovi o sličnosti trouglova

Ako su dva trougla slična, to znači da su im svi parovi odgovarajućih uglova međusobno podudarni i sve odgovarajuće stranice međusobno proporcionalne. Međutim, da bi dva trougla bila slična, ne moramo da imamo sve informacije o njihovim stranicama i uglovima. Sada ćemo samo navesti stavove o sličnosti trougla, bez dokaza (jer nemamo dovoljna znanja za […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 25.09.2016
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Digitalni zapis podatka


Digitalni zapis podatka

Evo  detaljnih prezentacija o Kodiranju podataka  


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 22.09.2016
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Predstavljanje podataka u računaru


Predstavljanje podataka u računaru

Svi podaci u računaru su predstavljeni preko nula i jedinica (binarna azbuka) zato što je računar uređaj koji se sastoji od elktronskih i magnetnih komponenti koje mogu da imaju samo dva različita stanja (jedno stanje je nula, a drugo je jedinica). Bit je nula ili jedan. Bajt je osam bitova. Podaci se u memoriji smeštaju u registre […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 22.09.2016
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Podatak, informacija, znanje


Podatak, informacija, znanje

Podatak je zapis neke činjenice dat u obliku simbola ili brojeva (kvalitaitvan-opisan ili kvantitativan-može se precizno izmeriti i predstaviti brojevima). Primer: supa je topla (kvalitativan podatak), temperatura supe u stepenima Celzijusa je 58,5 (kvantitativan podatak). Isti podatak može da se tumači na različite načine i stoga može da nosi i različitu informaciju. Informacija se dobija na osnovu podataka i uvek […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 22.09.2016
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Uticaj savremene računarske tehnologije na život ljudi


Uticaj savremene računarske tehnologije na život ljudi

Svima je poznato da su računari drastično izmenili našu svakodnevicu. Kažemo da živimo u informacionom društvu. Postoji niz oblasti u kojima se primenjuju računari. Specijalizovani računari su ugrađeni u mnoge uređaje koje neposredno ili posredno koristimo. Računari su postali nezaobilazni … Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 21.09.2016
Svrstano u: Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Domen funkcije


Domen funkcije

Područje definicije ili domena funkcije  je skup vrednosti x za koje je vrednost funkcije f(x) određena, odnosno definisana. Područje vrednosti funkcije nazivamo kodomenom. U tablici su funkcije čije područje definicije nije cijeli skup R. domen funkcije


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 21.09.2016
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Kompozicija i inverzna funkcija


Kompozicija i inverzna funkcija

kompozicija i inverzne funkcije


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 21.09.2016
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Радионица 3Д дизајна и штампе


Радионица 3Д дизајна и штампе

Kidesign је компанија основана у Лондону која користи најновије технологије попут 3Д компјутерског дизајна и 3Д штампе у сврхе креативног образовања деце школског узраста. У данашњем свету где деца проводе већину слободног времена испред екрана рачунара, телефона и телевизора, врло … Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 19.09.2016
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Talesova teorema


Talesova teorema

Kada neko kaže Talesova teorema, trebalo bi da Vam se pred očima pojavi neka ovakva slika: Dakle, Talesova teorema glasi: Ako se prave a i b seku u tački O i prave p1 i p2 seku pravu a u tačkama A1 i A2, odnosno pravu b u tačkama B1 i B2, tada važi: Ova teorema […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 18.09.2016
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.