Postovi iz kategorije 'Računarstvo'Relacije i funkcije


Relacije i funkcije

Funkcije su veoma važan deo matematike. Tokom srednje škole izučavaćete nekoliko različitih tipova funkcija: linearne, kvadratne, trigonometrijske i mnoge druge, posebno u četvrtom razredu. Odnekud moramo početi: svaki skup uređenih parova (ili tačaka u ravni) se naziva relacija (ili preslikavanje). Relacija je takav skup tačaka koje su u nekom odnosu, ili imaju nešto zajedničko među […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 26.08.2014
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Prijavite se na vreme za nagradni konkurs…


Prijavite se na vreme za nagradni konkurs…

Nagradni konkurs projekta „Sigurnetica“ trajaće od 1. septembra do 1. oktobra 2014. godine. Predviđeno je takmičenje u tri kategorije. Takmiče se učenici svih osnovnih škola (7. i 8. razred) i svih srednjih škola u Srbiji. Više o konkursu i bezbednosti na … Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 17.08.2014
Svrstano u: Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Danas je rođendan prvog personalnog računara


Danas je rođendan prvog personalnog računara

Kompanija IBM pustila je 12. avgusta 1981. godine u prodaju prvi personalni računar (PC) koji je po ceni od 1.565 dolara postao pristupačan za kuću upotrebu u ekonomski razvijenim zemljama, čime je i počela njegova masovnija upotreba. Model 5150 je … Continue reading


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 12.08.2014
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Rotacija


Rotacija

Recimo da ste mi rekli da rotiram petougao za 90º. Koje su još dve informacije koje treba da mi date da bih mogla da Vam ispunim želju? Rotacija je još jedan od primera izometrijske transformacije. Rotacija za ugao α oko tačke O preslikava proizvoljnu tačku P u tačku P’ tako da je: Na slici ispod, […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 29.07.2014
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Translacija


Translacija

Translacije, simetrije i rotacije su sve primeri izometrijskih transformacija koje ste učili u osnovnoj školi. Ovde ćemo samo formalizovati definicije translacije i rotacije. Šta čini transformaciju izometrijskom? Gurnite svoju svesku da klizne po stolu. Sipajte sok iz konzerve u visoku čašu. Kakve veze imaju ove radnje sa transformacijama? Transformacija je funkcija koja preslkiava neke tačke […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 28.07.2014
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Jedinični vektor i razlaganje vetora


Jedinični vektor i razlaganje vetora

Jedinični vektor je vektor proizvoljnog pravca i smera čiji je intenzitet jedan. Po dogovoru, jedinični vektor u pravcu i smeru x ose se označava sa , a u pravcu i smeru y ose sa . Dakle, važi: Jedinični vektori koordinatnog sistema se mogu koristiti za predstavljanje proizvoljnog vektora na jedinstven način. U trodimenzionalnom prostoru, za […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 27.07.2014
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Употреба српске ћирилице на рачунарима


Употреба српске ћирилице на рачунарима

Велика је разлика у изгледу текста који је писан руском варијантом слова (горњи део) и нашом, српском варијантом. На слици: фонт Ресавска можете преузети ОВДЕ Детаљније


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 26.07.2014
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Množenje vektora skalarom


Množenje vektora skalarom

Kada radimo sa vektorima, uključene su dve vrste veličina. Prva je vektor, koji ima i intenzitet i pravac, i smer. Druga je skalar. Skalari su samo brojevi. Intenzitet vektora je skalar. Vektor se može pomnožiti brojem. Taj broj nazivamo skalarom. Proizvod vektora  i skalara k je vektor koji oznčavamo sa . On ima isti pravac […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 26.07.2014
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Oduzimanje vektora i primene


Oduzimanje vektora i primene

Kao što vam je već poznato, Kada oduzimamo vektore, u stvari sabiramo negativne vektore. Negativan vektor ima isti pravac i intenzitet, a suprotan smer od originalnog vektora. Da bi oduzeli dva vektora, koristićemo metode za sabiranje – metodu paralelograma ili nadovezivanja, samo što ćemo umesto da sabiramo vektore  i , sabirati vektore  i . Primer […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 25.07.2014
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Sabiranje vektora


Sabiranje vektora

Zbir dva ili više vektora se naziva rezultanta. Postoje dve metode koje možemo koristiti da bi našli rezultantu: metoda nadovezivanja i metoda paralelograma. Metoda nadovezivanja: Da bismo koristili metodu nadovezivanja, crtamo vektore jedan na drugi tako što u krajnjoj tački prvog vektora postavimo početnu tačku drugog vektora. Onda, nacrtamo rezultantu tako što povežemo početnu tačku […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 24.07.2014
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.