Postovi iz kategorije 'Računarstvo'Izvod inverzne funkcije


Izvod inverzne funkcije

Neka je data funkcija f i njoj inverzna funkcija g: Podsetimo se da važi: Kada nađemo izvod obe strane ove jednakosti, dobijamo: Odavde možemo dobiti formulu za izvod inverzne funkcije: Ako je primenimo na neke funkcije koje poznajemo, dobićemo još interesantnih formula za izvod funkcije za koje ne moramo da koristimo definiciju izvoda. Izvod logaritamske […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 18.03.2018
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Excel funkcije datuma i vremena, matematičke f-je i tekstualne funkcije


Excel funkcije datuma i vremena, matematičke f-je i tekstualne funkcije

Advertisements

__ATA.cmd.push(function() {
__ATA.initSlot(‘atatags-26942-5ab0e36776b76′, {
collapseEmpty: ‘before’,
sectionId: ’26942′,
width: 300,
height: 250
});
});

__AT…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 15.03.2018
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Računarske komunikacije


Računarske komunikacije

Kako i zašto se računari povezuju, možete da saznate u sledećem tekstu: Mreze Kada ga pročitajte, moćićete da odgovorite na sledeća pitanja: Šta je mreža? Zašto je dobro umrežiti računare? Koje vrste mreža postoje? Koja je razlika između peer to peer i client/server mreže? Šta je NIC? Šta je protokol? Šta  je topologija mreže? Koji […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 12.03.2018
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

II razred – Programi razgranate strukture (Pajton)


II razred – Programi razgranate strukture (Pajton)

Prošle godine ste naučili da pored linijskih programam postoje i programi razgranate strukture. U njima se neke naredbe izvršavaju samo ako je određeni uslov tačan. 1. Video lekcija – Grananje 2. Lekcija „Grananje“ u priručniku 3. Zadatak: Napisati program koji … Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 01.03.2018
Svrstano u: Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

II razred – Niske (stringovi) i strukture podataka (Pajton)


II razred – Niske (stringovi) i strukture podataka (Pajton)

Tеkst sе sastoji od slova (malih i vеlikih), cifara, razmaka, intеrpunkcijskih znakova (na primеr tačaka, zarеza, upitnika, uzvičnika) i slično. Svе tе znakovе jеdnim imеnom nazivamo karaktеri. Niz karaktеra čini nisku ili string (od еnglеskе rеči string koja znači niska). … Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 01.03.2018
Svrstano u: Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

II razred – Realno i celobrojno deljenje (Pajton)


II razred – Realno i celobrojno deljenje (Pajton)

Nakon što ste se upoznali sa osnovnim elementima programiranja u programskom jeziku došlo je vreme da naučite razliku između realnog i celobrojnog deljenja u programiranju. Objašnjenje i zadaci za vežbanje nalaze se u prezentaciji sa časa Programiranje 3


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 12.02.2018
Svrstano u: Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Izvod proizvoda i količnika funkcija


Izvod proizvoda i količnika funkcija

U ovoj lekciji ćemo pokazati neke primere koji obezbeđuju osnove za formule i teoreme koje će zameniti definiciju izvoda preko limesa efikasnijim i bržim načinima za nalaženje izvoda. Primer 1: Nađimo izvod funkcije f(x) = 16. Rešenje: Upotrebimo definiciju: Ovaj primer se može generalizovati u sledeće pravilo izvoda konstante. Teorema: Ako je f(x) = c, […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 08.02.2018
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

II razred – Uvod u programiranje (Pajton)


II razred – Uvod u programiranje (Pajton)

U prvom razredu ste se upoznali sa pojmom algoritma, njegovim osobinama i različitim strukturama. Lekcije se možete podsetiti OVDE Ove godine naučićete da pišete programe u jednom tekstualnom programskom jeziku – Python. Prezentacije koje smo koristili na časovima možete preuzeti … Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 07.02.2018
Svrstano u: Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Pojam izvoda funkcije


Pojam izvoda funkcije

Setite se od prošle godine, koeficijent pravca prave kroz dve date tačke je Naravno, ako pustimo da x1 teži x0 onda će Q težiti P duž grafika y = f(x), pa će zato koeficijent prave (sečice krive) težiti koeficijentu tangente krive. Zato će gornja formula postati Da bi uprostili oznake, ako kažemo da je x1 […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 05.02.2018
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

IV razred – TEORIJA: IP adresa i sistem domenskih imena – DNS


IV razred – TEORIJA: IP adresa i sistem domenskih imena – DNS

Kada smo govorili o računarskim mrežama naveli smo pet osnovnih slojeva u računarskim mrežama: aplikativni sloj transportni sloj mrežni sloj sloj veze podataka i fizički sloj. Dva osnovna zadatka mrežnog sloja su adresiranje i rutiranje. Adresiranje je neophodno da bi se mogao jedinstveno odrediti uređaj do … Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 01.02.2018
Svrstano u: Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.