Postovi iz kategorije 'Računarstvo'Trigonometrija


Trigonometrija

Trigonometrijske funkcije ostrog ugla


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 17.05.2018
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Racionalni algebarski izrazi


Racionalni algebarski izrazi

1.POLINOMI SA JEDNOM PROMENLJIVOM
2.Transformacije algebarskih izraza
3.1.RASTAVLJANJE NA CINIOCE
3.Operacije sa racionalnim algebarskim izrazima
4.LINEARNE JEDNACINE
5.LINEARNE NEJEDNACINE
6.LINEARNE JEDNACINE I NEJEDNACINE
7.NEKE VAZNIJE NEJEDNAKOSTI…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 17.05.2018
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Proporcionalnost


Proporcionalnost

1.DIREKTNA I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
2. RACUN PODELE
3. RACUN MESANJA
4.Procentni Racun
5. PROST KAMATNI RACUN
6.SLOZEN KAMATNI RACUN
Proporcije formulice


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 17.05.2018
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Slicnost


Slicnost

1.SLICNOST TROUGLOVA
2.TALESOVA TEOREMA
3.PRIMENE SLICNOSTI NA PRAVOUGLI TROUGAO
HOMOTETIJA
Slicnost- formulice


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 17.05.2018
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Geometrija


Geometrija

Uvod u geometriju Uvod u geometriju- zadaci Podudarnost trouglova – zadaci O trouglu – zadaci O trouglu – teorijske napomene O cetvorouglu – teorijske napomene 8.KONSTRUKTIVNI ZADACI-cetvorougao 7.KONSTRUKTIVNI ZADACI- trougao 6. ROTACIJA 5. translacija 4. CENTRALNA SIMETRIJA 3.OSNA SIMETRIJA 2.VEKTORI U RAVNI II deo 1.VEKTORI U RAVNI – I deo


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 17.05.2018
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Realni brojevi


Realni brojevi

1. REALNI BROJEVI-OBNAVLJANJE
2.ZAOKRUGLJIVANJE BROJEVA I OBRADA PODATAKA- obnavljanje
4. APSOLUTNA VREDNOST BROJA
3.Deljivost brojeva


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 17.05.2018
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Logika i skupovi


Logika i skupovi

Ukoliko si propustio u skoli
1.logika
2. O SKUPOVIMA
3. SKUPOVI-zadaci
4. RELACIJE
5.Funkcionalne jednacine, inverzna funkcija i kompozicija funkcija
DOKAZIVANJE SKUPOVNIH JEDNAKOSTI


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 17.05.2018
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

II razred – Predstavljanje video-zapisa u računaru


II razred – Predstavljanje video-zapisa u računaru

Do sada ste se upoznali sa predstavljanjem zvuka u računarima, kao i sa programima za obradu i reprodukciju zvuka. Došlo je vreme da naučite na koji način se u računaru predstavljaju video-datoteke. Ne zaboravite da uradite domaći zadatak 🙂 Advertisements


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 14.05.2018
Svrstano u: Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

II razred – Poštovanje autorskih prava, etičkih normi i prava privatnosti pri korišćenju zvučnih i video zapisa


II razred – Poštovanje autorskih prava, etičkih normi i prava privatnosti pri korišćenju zvučnih i video zapisa

Sve češće se u medijima spominje zaštita autorskih prava, naročito po pitanju muzike i filma, ali i fotografije. Ovo su samo neki od razloga zbog kojih učenici pokazuju veće interesovanje za ovu nastavnu jedinicu. O problemima vezanim za poštovanje autorskih prava … Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 08.05.2018
Svrstano u: Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

II razred – Programi za obradu zvuka


II razred – Programi za obradu zvuka

Često se javlja potreba za obradom zvuka na računaru.   Aplikativni softveri za obradu zvuka su danas veoma zastupljeni i imaju veoma veliku upotrebu  kod korisnika koji zele da svoj audio zapis dodatno obrade ili ga na neki način poboljšaju, … Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 08.05.2018
Svrstano u: Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.