Postovi iz kategorije 'Računarstvo'Vežbe iz Excela – prvi deo


Vežbe iz Excela – prvi deo

Posle ovih nekoliko lekcija  iz Excela nadam se da ćete moći da rešite naredne vežbe sa uputstvima. Ako ima nejasnoća, pitajte me. Vežbe su u fajlu: Vezbe za rad sa tabelama sa uputstvom


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 15.09.2014
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Istorija razvoja računara u svetu i kod nas


Istorija razvoja računara u svetu i kod nas

Ova priča se sastoji od dve nastavne jedinice: 1. Istorijat razvoja računara 2. Društvene promene i razvoj informacionih tehnologija u svetu i kod nas Pored upoznavanja učenika prvog razreda sa istorijom razvoja računara, cilj časova je pronaći odgovore na neka u … Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 14.09.2014
Svrstano u: Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Prikazivanje znakova. Kodiranje


Prikazivanje znakova. Kodiranje

                            Preuzmi Lekciju 2 Upoznajmo način na koji računar slova i ostale znakove pretvara u stanja bajtova, tj. jedinice i nule pojedinih bitova unutar bajta. Jedan bajt sadrži osam bitova. Jednim bajtom možemo zapisati 256 različitih kombinacija. Najveći broj koji se može […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 14.09.2014
Svrstano u: Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Crtanje grafika i ispitivanje linearne funkcije


Crtanje grafika i ispitivanje linearne funkcije

U prethodnoj lekciji smo proučili značenje parametara linearne funkcije: Parametar n nam govori gde prava seče y-osu, a parametar k pod kojim nagibom. Na osnovu te dve informacije možemo nacrtati svaki grafik linearne funkcije. Ispitivanje je već komplikovanije… Ispitati funkciju znači odrediti neke njene osobine. To je posao koji će vas pratiti kroz sve četiri […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 08.09.2014
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Parametri linearne funkcije


Parametri linearne funkcije

Da se podsetimo iz osnovne škole: linearna funkcija ima opšti oblik Brojevi k i n se nazivaju parametri, jer je njihova vrednost data, a vrednosti x i y se nazivaju promenljive, jer njihove vrednosti možemo birati tj. menjati. Sada kada nam je jasan naslov, jasno je da ćemo pričati o tim brojevima k i n. […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 07.09.2014
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Zadaci za vezbanje


Zadaci za vezbanje

Domaci 1.
Uraditi zadatke: 1. ,2., 3., 4.,5. i 6.,
zadaci za domaci i vezbanje stepenovanje i korenovanje


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 05.09.2014
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Računarstvo i društvo. Uticaj računara na zdravlje


Računarstvo i društvo. Uticaj računara na zdravlje

Računarstvo i društvo. Uticaj računara na zdravlje                                                                                 Preuzmi lekciju   Računari vise nisu luksuz, nego […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 04.09.2014
Svrstano u: Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Stepenovanje


Stepenovanje

Stepenovanje

 
1.STEPENOVANJE


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 03.09.2014
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Rad sa tabelama


Rad sa tabelama

Pored obrade teksta i crtanja, rad sa tabelama je jedna od oblasti u kojoj su računari našli veliku primenu. U praksi postoji veliki broj područja ljudske delatnosti u kojima se podaci predstavljaju u obliku tabela. Tabela  je deo dokumenta koji u kome je tekst organizovan po vrstama i kolonama međusobno odvojenih linijama. Cell – ćelija […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 01.09.2014
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

„Bolje zalud raditi, nego besposlen sedeti“


„Bolje zalud raditi, nego besposlen sedeti“

Ali teško u poslovicu poverovati. Ko prati moj rad na ovom blogu, mogao je da primeti da sam ovog leta sve svoje resurse ustremila ka jednom cilju: da pripremim elektronski materijal za buduće prvake. A onda, 27. avgusta saznam da je sve bilo uzalud i da su potpuno promenili i pokarambasali plan i program. Čak […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 31.08.2014
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.