Postovi iz kategorije 'Računarstvo'Trouglovi i njihova podudarnost


Trouglovi i njihova podudarnost

Podsetićemo se da smo trouglove klasifikovali na nejednakostranične, jednakokrake i jednakostranične, na osnovu dužina njihovih stranica, a na oštrougle, pravougle i tupougle na osnovu mera njihovih uglova. Trougao se označava na primer sa ΔABC, gde su…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 24.03.2019
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Neke sitne razlike


Neke sitne razlike

Operatori ++ i — imaju dva oblika – prefiksni, kada se nalaze ispred imena promenljive i postfiksni kada se nalaze iza imena promenljive. Razliku između ova dva oblika najbolje ilustruje sledeći primer: Dakle, u prefiksnom obliku se prvo iz…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 23.03.2019
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

I razred – Programiranje 3


I razred – Programiranje 3

Razmisli… Tri drugarice su kupile kesicu bombona. Kesica sadrži 20 bombona. Žele da podele pombone na jednake delove. Koliko bombona će dobiti svaka od njih?   Podsetite se promenljivih i osnovnih tipova podataka kroz nekoliko zadataka. Celobrojno i realno deljenjje … Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 20.03.2019
Svrstano u: Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

I razred – Programiranje 2


I razred – Programiranje 2

Programski jezik Pajton možete preuzeti i instalirati na svom računaru. Instalacionu datoteka se preuzima na linku: https://www.python.org/downloads/ Uputstvo za instalaciju nalazi se na Petljinom sajtu među materijalima za gimnaziju: https://petlja.org/skola/gimnazija Sledeće video uputstvo će ti pomoći da instaliraš Pajton:   … Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 13.03.2019
Svrstano u: Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

I razred – Programiranje 1


I razred – Programiranje 1

Algoritam je osnovni pojam u programiranju. To je opis rešavanja nekog problema. Čini ga kanačan skup pravila. Svako pojedinačno pravilo nazova se algoritamski korak. Algoritam se može opisati: dijagramom toka, pomoću blokova (blokovsko programiranje) i pomoću programskog jezika.   Na … Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 13.03.2019
Svrstano u: Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Pseudoslučajni brojevi


Pseudoslučajni brojevi

Prošli put smo radili sa celobrojnim deljenjem i ostatkom. To su operacije koje su vrlo zgodne za kreiranje pseudoslučajnih brojeva. Zašto se zovu pseudoslučajni? Zato što nisu zaista slučajni. Mi, u stvari, prvo napravimo tabelu slučajnih brojeva, a o…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 10.03.2019
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Paralelnost i normalnost


Paralelnost i normalnost

Ovde ćemo se podsetiti odnosa koje čine paralelne i normalne prave i ravni. Kada su prave paralelne, to stvara različite odnose među uglovima koje formiraju. Nastavićemo da koristimo dokaze da bi dokazali da su prave paralelne ili normalne. Podsetite s…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 09.03.2019
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

III razred: Naredbe za organizaciju ciklusa – NAGRADNI ZADACI


III razred: Naredbe za organizaciju ciklusa – NAGRADNI ZADACI

Nakon što su učenici savladali naredbe za organizaciju ciklusa FOR, WHILE i REPEAT stečeno znanje mogu da primene na nekim praktičnim zadacima. Za rešavanje sledećih zadataka potrebno dobro poznavanje svega što smo do sada učili, ali su malo drugačiji od zadataka … Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 28.02.2019
Svrstano u: Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Dokaz u geometriji


Dokaz u geometriji

Sada kada smo se podsetili osnovnih pojmova i videli šta su aksiome i teoreme, red je da kažemo ponešto i o dokazivanju u geometriji. Počećemo naopako… prvo ćemo pokazati šta nije dokaz. Primer 1: Koliko pravih određuje n tačaka u prostoru, od ko…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 27.02.2019
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Definicija logaritma


Definicija logaritma

Verovatno možete da pogodite da je rešenje jednačine x = 3, ili da je rešenje jednačine x = 4. Ali, kako bismo izračunali x da je Do sada nismo imali inverznu funkciju eksponencijalne funkcije kojom bi ovo izračunali. Ali, pošto sada imamo nepoznatu u …


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 20.02.2019
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.