Postovi iz kategorije 'Računarstvo'Racionalni algebarski izrazi


Racionalni algebarski izrazi

1.POLINOMI SA JEDNOM PROMENLJIVOM
2.Transformacije algebarskih izraza
3.1.RASTAVLJANJE NA CINIOCE
3.Operacije sa racionalnim algebarskim izrazima
4.LINEARNE JEDNACINE
5.LINEARNE NEJEDNACINE
6.LINEARNE JEDNACINE I NEJEDNACINE
7.NEKE VAZNIJE NEJEDNAKOSTI…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 17.05.2018
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Proporcionalnost


Proporcionalnost

1.DIREKTNA I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
2. RACUN PODELE
3. RACUN MESANJA
4.Procentni Racun
5. PROST KAMATNI RACUN
6.SLOZEN KAMATNI RACUN
Proporcije formulice


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 17.05.2018
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Slicnost


Slicnost

1.SLICNOST TROUGLOVA
2.TALESOVA TEOREMA
3.PRIMENE SLICNOSTI NA PRAVOUGLI TROUGAO
HOMOTETIJA
Slicnost- formulice


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 17.05.2018
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Geometrija


Geometrija

Uvod u geometriju Uvod u geometriju- zadaci Podudarnost trouglova – zadaci O trouglu – zadaci O trouglu – teorijske napomene O cetvorouglu – teorijske napomene 8.KONSTRUKTIVNI ZADACI-cetvorougao 7.KONSTRUKTIVNI ZADACI- trougao 6. ROTACIJA 5. translacija 4. CENTRALNA SIMETRIJA 3.OSNA SIMETRIJA 2.VEKTORI U RAVNI II deo 1.VEKTORI U RAVNI – I deo


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 17.05.2018
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Realni brojevi


Realni brojevi

1. REALNI BROJEVI-OBNAVLJANJE
2.ZAOKRUGLJIVANJE BROJEVA I OBRADA PODATAKA- obnavljanje
4. APSOLUTNA VREDNOST BROJA
3.Deljivost brojeva


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 17.05.2018
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Logika i skupovi


Logika i skupovi

Ukoliko si propustio u skoli
1.logika
2. O SKUPOVIMA
3. SKUPOVI-zadaci
4. RELACIJE
5.Funkcionalne jednacine, inverzna funkcija i kompozicija funkcija
DOKAZIVANJE SKUPOVNIH JEDNAKOSTI


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 17.05.2018
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

II razred – Predstavljanje video-zapisa u računaru


II razred – Predstavljanje video-zapisa u računaru

Do sada ste se upoznali sa predstavljanjem zvuka u računarima, kao i sa programima za obradu i reprodukciju zvuka. Došlo je vreme da naučite na koji način se u računaru predstavljaju video-datoteke. Ne zaboravite da uradite domaći zadatak 🙂 Advertisements


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 14.05.2018
Svrstano u: Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

II razred – Poštovanje autorskih prava, etičkih normi i prava privatnosti pri korišćenju zvučnih i video zapisa


II razred – Poštovanje autorskih prava, etičkih normi i prava privatnosti pri korišćenju zvučnih i video zapisa

Sve češće se u medijima spominje zaštita autorskih prava, naročito po pitanju muzike i filma, ali i fotografije. Ovo su samo neki od razloga zbog kojih učenici pokazuju veće interesovanje za ovu nastavnu jedinicu. O problemima vezanim za poštovanje autorskih prava … Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 08.05.2018
Svrstano u: Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

II razred – Programi za obradu zvuka


II razred – Programi za obradu zvuka

Često se javlja potreba za obradom zvuka na računaru.   Aplikativni softveri za obradu zvuka su danas veoma zastupljeni i imaju veoma veliku upotrebu  kod korisnika koji zele da svoj audio zapis dodatno obrade ili ga na neki način poboljšaju, … Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 08.05.2018
Svrstano u: Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Ispitivanje grafika funkcije


Ispitivanje grafika funkcije

U ovoj lekciji ćemo obnoviti sve što smo naučili o ispitivanju grafika funkcija. Pokazaćemo kako se ove različite metode koriste za ispitivanje ponašanja funkcije i kako će nam pomoći da skiciramo grafike primera reprezentativnih funkcija, posebno racionalnu, korenu i trigonometrijske funkcije. Informacije koje prikupimo o funkcijama prikazaćemo u obliku liste tačaka koje ispitujemo, koja će […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 22.04.2018
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.