Postovi iz kategorije 'Računarstvo'Logika i skupovi


Logika i skupovi

1-OSNOVNE-OPERACIJE-SA-ISKAZIMA
2-KVANTIFIKATORI
3-SKUPOVIOPERACIJE-SA-SKUPOVIMA
5-FUNKCIJE


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 01.10.2018
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Pajton


Pajton

ŠTA JE TO PYTHON? SVE ŠTO TREBA ZNATI ovde mozete skinuti program https://www.python.org/downloads Zašto programski jezik Python blista u domenima nauke o podacima, mašinskog obučavanja, automatizacije sistema, razvoja veba i API-a i šire. Nastao 1991, Python je relativno nov programski jezik. Od samog početka, za Python se smatralo da popunjava prazninu, da je to način pisanja … Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 01.10.2018
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

III razred – TEORIJA: Programski jezici, razvoj programa i OOP


III razred – TEORIJA: Programski jezici, razvoj programa i OOP

U nastavku teksta možete da se podsetite i naučite šta su algoritmi, koje su etape u razvoju programa, koji programski jezici postoje i koje su osnovne karakteristike objektno-orijentisanog programiranja. Više informacija o algoritmima, etapama u razvoju programa i programskim jezicima … Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 16.09.2018
Svrstano u: Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

I razred – Razvoj IKT-a u svetu i kod nas


I razred – Razvoj IKT-a u svetu i kod nas

Da bi bolje razumeli izazove korišćenja savremenih tehnologija učenici prvog razreda su se upoznali sa istorijom razvoja računara. Cilj časa je bio pronaći odgovore na neka u nizu pitanja i predstaviti razvoj informacionih tehnologija na jedan malo drugačiji način. Učenici … Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 16.09.2018
Svrstano u: Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Šta je to blog


Šta je to blog

Nešto opšte o blogu možete naći na ovom linku
autor ovog bloga: Miroslava Nikolić, profesor računarstva i informatike u XV beogradskoj gimnaziji


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 03.09.2018
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Trigonometrija


Trigonometrija

Trigonometrijske funkcije ostrog ugla


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 17.05.2018
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Racionalni algebarski izrazi


Racionalni algebarski izrazi

1.POLINOMI SA JEDNOM PROMENLJIVOM
2.Transformacije algebarskih izraza
3.1.RASTAVLJANJE NA CINIOCE
3.Operacije sa racionalnim algebarskim izrazima
4.LINEARNE JEDNACINE
5.LINEARNE NEJEDNACINE
6.LINEARNE JEDNACINE I NEJEDNACINE
7.NEKE VAZNIJE NEJEDNAKOSTI…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 17.05.2018
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Proporcionalnost


Proporcionalnost

1.DIREKTNA I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
2. RACUN PODELE
3. RACUN MESANJA
4.Procentni Racun
5. PROST KAMATNI RACUN
6.SLOZEN KAMATNI RACUN
Proporcije formulice


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 17.05.2018
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Slicnost


Slicnost

1.SLICNOST TROUGLOVA
2.TALESOVA TEOREMA
3.PRIMENE SLICNOSTI NA PRAVOUGLI TROUGAO
HOMOTETIJA
Slicnost- formulice


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 17.05.2018
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Geometrija


Geometrija

Uvod u geometriju Uvod u geometriju- zadaci Podudarnost trouglova – zadaci O trouglu – zadaci O trouglu – teorijske napomene O cetvorouglu – teorijske napomene 8.KONSTRUKTIVNI ZADACI-cetvorougao 7.KONSTRUKTIVNI ZADACI- trougao 6. ROTACIJA 5. translacija 4. CENTRALNA SIMETRIJA 3.OSNA SIMETRIJA 2.VEKTORI U RAVNI II deo 1.VEKTORI U RAVNI – I deo


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 17.05.2018
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.