Postovi iz kategorije 'Računarstvo'Dvojni razlomci


Dvojni razlomci

Iz Osnovne škole znate šta su dvojni razlomci… Dvojni razlomak je razlomak u čijem se brojiocu i/ili imeniocu nalazi još jedan razlomak. U opštem slučaju, on je oblika: i rešava se kao deljenje dva razlomka, ovako: što kraće pamtimo kao „sp…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 10.02.2019
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Još jedan tip podataka i neki operatori


Još jedan tip podataka i neki operatori

Ovde ćemo da obradimo još jedan tip podataka, koji služi za računarsko beleženje slova i znakova. Posle toga ćemo pogledati kakve sve znakove programski jezik koristi kao znakove operacija nad različitim tipovima podataka. Na kraju ćete još malo crtati…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 10.02.2019
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Još grafika eksponencijalnih funkcija


Još grafika eksponencijalnih funkcija

U prošloj lekciji smo analizirali samo eksponencijalne funkcije kod kojih je osnova bila veća od 1 (a > 1). Šta se dešava kada je a manje od 1? Hajde da vidimo… Primer 1: Skicirati grafik i ispitati funkciju: Rešenje: Prvo primetimo da je pa …


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 08.02.2019
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Oduzimanje racionalnih izraza


Oduzimanje racionalnih izraza

Isto kao što se racionalni izrazi sabiraju slično razlomcima, tako se i oduzimaju. Tu imamo samo jednu stvar o kojoj moramo voditi računa, a to je da se znak minus ispred racionalnog izraza odnosi na sve znakove u brojiocu racionalnog izraza, kao da su…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 07.02.2019
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Eksponencijalne funkcije


Eksponencijalne funkcije

Eksponencijalna funkcija je funkcija kod koje se nezavisno promenljiva x nalazi u eksponentu: U opštem slučaju, ova formula može biti i komplikovanija, ali ćemo polako do toga stići. Prvo da pogledamo kako izgleda grafik najjednostavnije eksponencijaln…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 06.02.2019
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Sabiranje racionalnih izraza


Sabiranje racionalnih izraza

Setimo se da kada sabiramo razlomke, imenilac mora da bude isti. Isto važi i za racionalne izraze. Imenioci moraju biti isti i onda možemo sabrati brojioce. Primer 1: Saberimo: Rešenje: Ovde su imenioci već isti, tako da možemo sabrati brojioce i skrat…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 05.02.2019
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Množenje i deljenje racionalnih izraza


Množenje i deljenje racionalnih izraza

Proširićemo prethodni koncept za jedan korak i pomnožiti dva racionalna izraza. Kada množimo racionalne izraze, to je isto kao kada množimo razlomke. Međutim, mnogo je lakše prvo rastaviti algebarske izraze na proste činioce pre množenja, jer se činioc…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 04.02.2019
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

III razred – Naredbe za organizaciju ciklusa (FOR, WHILE, REPEAT)


III razred – Naredbe za organizaciju ciklusa (FOR, WHILE, REPEAT)

Vrlo često je potrebno da se u nekom programu jedna ista naredba ponavlja više puta. Ukoliko je broj ponavljanja naredbi unapred poznat, moguće je rešiti ovakve situacije uzastopnim navođenjem iste naredbe, ali se to ne preporučuje (programski kod postaje nepregledan … Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 03.02.2019
Svrstano u: Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Formatirani izlaz i skraćivanje koda


Formatirani izlaz i skraćivanje koda

Već ste verovatno primetili da ove lekcije nisu „klasične“. U smislu da ne sadrže sve potrebne podatke za određenu tematiku programiranja. To je zato što se liste mogućih funkcija, klasa, metoda, itd. mogu „izguglati“. A sve ovo…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 03.02.2019
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Skraćivanje racionalnih algebarskih izraza


Skraćivanje racionalnih algebarskih izraza

Racionalan broj je broj koji se može napisati u obliku razlomka. Isto tako, racionalan algebarski izraz je izraz koji se može napisati kao razlomak, ili količnik dva algebarska izraza. Najčešće su ti algebarski izrazi polinomi. Ne moraju biti, ali sa t…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 23.01.2019
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.