Postovi iz kategorije 'Računarstvo'Oduzimanje racionalnih izraza


Oduzimanje racionalnih izraza

Isto kao što se racionalni izrazi sabiraju slično razlomcima, tako se i oduzimaju. Tu imamo samo jednu stvar o kojoj moramo voditi računa, a to je da se znak minus ispred racionalnog izraza odnosi na sve znakove u brojiocu racionalnog izraza, kao da su…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 07.02.2019
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Eksponencijalne funkcije


Eksponencijalne funkcije

Eksponencijalna funkcija je funkcija kod koje se nezavisno promenljiva x nalazi u eksponentu: U opštem slučaju, ova formula može biti i komplikovanija, ali ćemo polako do toga stići. Prvo da pogledamo kako izgleda grafik najjednostavnije eksponencijaln…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 06.02.2019
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Sabiranje racionalnih izraza


Sabiranje racionalnih izraza

Setimo se da kada sabiramo razlomke, imenilac mora da bude isti. Isto važi i za racionalne izraze. Imenioci moraju biti isti i onda možemo sabrati brojioce. Primer 1: Saberimo: Rešenje: Ovde su imenioci već isti, tako da možemo sabrati brojioce i skrat…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 05.02.2019
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Množenje i deljenje racionalnih izraza


Množenje i deljenje racionalnih izraza

Proširićemo prethodni koncept za jedan korak i pomnožiti dva racionalna izraza. Kada množimo racionalne izraze, to je isto kao kada množimo razlomke. Međutim, mnogo je lakše prvo rastaviti algebarske izraze na proste činioce pre množenja, jer se činioc…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 04.02.2019
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

III razred – Naredbe za organizaciju ciklusa (FOR, WHILE, REPEAT)


III razred – Naredbe za organizaciju ciklusa (FOR, WHILE, REPEAT)

Vrlo često je potrebno da se u nekom programu jedna ista naredba ponavlja više puta. Ukoliko je broj ponavljanja naredbi unapred poznat, moguće je rešiti ovakve situacije uzastopnim navođenjem iste naredbe, ali se to ne preporučuje (programski kod postaje nepregledan … Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 03.02.2019
Svrstano u: Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Formatirani izlaz i skraćivanje koda


Formatirani izlaz i skraćivanje koda

Već ste verovatno primetili da ove lekcije nisu „klasične“. U smislu da ne sadrže sve potrebne podatke za određenu tematiku programiranja. To je zato što se liste mogućih funkcija, klasa, metoda, itd. mogu „izguglati“. A sve ovo…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 03.02.2019
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Skraćivanje racionalnih algebarskih izraza


Skraćivanje racionalnih algebarskih izraza

Racionalan broj je broj koji se može napisati u obliku razlomka. Isto tako, racionalan algebarski izraz je izraz koji se može napisati kao razlomak, ili količnik dva algebarska izraza. Najčešće su ti algebarski izrazi polinomi. Ne moraju biti, ali sa t…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 23.01.2019
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Bezuov stav


Bezuov stav

U prošloj lekciji smo pominjali posledicu Bezuovog stava. Hajde da se podsetimo šta to beše… Primer 1: Podelimo sa x – 2. Rešenje: Poštujući postupak deljenja imamo: Hm! Deljivo… Znači 2 je nula polinoma i pišemo To je i govorila posl…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 20.01.2019
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Konstante


Konstante

Znate li ono večito pitanje: „Šta će mi ovo u životu?“ U pravu ste – nikada vam u životu neće trebati program koji sabira dva broja, ni nešto sa tekstom kao što ste imali za domaći. Problemi u životu su malo komplikovaniji… Ali …


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 16.01.2019
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Deljenje, realni brojevi i još ponešto


Deljenje, realni brojevi i još ponešto

Ako ste mislili da smo završili sa našim programom za sabiranje dva broja, varate se! Evo ga opet: Rekli smo da je zgodno da iskomentarišemo imena promenljivih. Ponekad to nije potrebno – možemo da im promenimo imena tako da sama po sebi imaju sm…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 12.01.2019
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.