Postovi iz kategorije 'Računarstvo'Promenljive i konstante


Promenljive i konstante

Šta su promenljive Promenljive su imena koja dajemo delovima memorije računara. Imena se koriste da bi čuvali vrednosti u tim delovima memorije. Promenljive mogu biti brojevi, stringovi ili logičke vrednosti. Znamo šta su brojevi. Stringovi se sas…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 13.11.2011
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Boje, koordinate, prozori i zvuk


Boje, koordinate, prozori i zvuk

Ova lekcija je mali odmor od „ozbiljnog“ programiranja. Zabavite se! Boje Da bismo promenili boju teksta ispisanog na ekranu, koristimo naredbu TextColor (boja teksta). program Boje; uses    crt; begin    TextColor(Red);    Writeln…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 13.11.2011
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Opisivanje podataka: prikazivanje i proučavanje podataka


Opisivanje podataka: prikazivanje i proučavanje podataka

Prethodna lekcija Vas je upoznala sa nekoliko pozicionih mera kao što su sredina i medjana koje nam dozvoljavaju da izvestimo o tipičnoj vrednosti u skupu obeležja. Takođe ste računali nekoliko mera disperzije kao što su sredina i standardna devi…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 13.11.2011
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Binomna i Puasonova raspodela


Binomna i Puasonova raspodela

Binomna raspodela se primenjuje u slučaju eksperimenata koji zadovoljavaju uslove binomnog eksperimenta, a to su: Eksperiment se ponavlja n puta Svaka realizacija ima samo dva moguća ishoda (uspeh i neuspeh) Verovatnoće uspeha p i neuspeha q = 1 &#8…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 13.11.2011
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Crtanje grafika kvadratne funkcije u kanonskom obliku


Crtanje grafika kvadratne funkcije u kanonskom obliku

Verovatno jedna od najboljih primena dopune do kvadrata je kod prevođenja kvadratne funkcije u kanonski oblik. Kanonski oblik kvadratne funkcije je: y = a(x – k)2 + h Ovaj oblik je veoma koristan za crtanje jer daje odmah teme parabole. Teme je …


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 11.11.2011
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Kanonski oblik kvadratne funkcije


Kanonski oblik kvadratne funkcije

Sećate li se da ako imate kvadratnu jednačinu oblika (x – 2)2 = 5, možete je lako rešiti korenovanjem obe strane: x – 2 = √5 i x – 2 = -√5 Uprošćavanjem dobijate: x = 2 + √5 ≈ 4,24 i x = 2 – √5 ≈ -0,24 A šta raditi sa j…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 10.11.2011
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Vežba 3.1 Memorije


Vežba 3.1 Memorije

U ovoj vežbi ćemo pomoću programa CPU-Z pronaći detaljne karakterstike memorije instalirane na računaru. Koristićemo kartice Memory i SPD (Serial Presence Detect) da bismo zapisali sledeće informacije o memoriji: tip memorije, proizvođača, veličinu, maksimalni protok, CAS # Latency (CL), RAS# … Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 09.11.2011
Svrstano u: Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Vežba 2.4 Procesori


Vežba 2.4 Procesori

Napišite ako ste uočili neko pravilo za davanje imena procesorima.
Selektujte grupe procesora sa sličnim karakteristikama, napišite u čemu se razlikuju. Pronađite cene za jednu grupu sličnih procesora. Napišite ako ste uočili zbog čega cena …


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 09.11.2011
Svrstano u: Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Vežba 2.3 Procesori


Vežba 2.3 Procesori

Koristeći Internet pronađite i zapišite podatke i cene o sledećih procesora:  AMD Athlon II X3 455, AMD Athlon II X3 450, AMD Athlon II X3 460, INTEL Pentium Dual Core G620, INTEL Pentium Dual Core G840, INTEL Pentium Dual Core … Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 09.11.2011
Svrstano u: Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.

Opisivanje podataka: numeričke deskriptivne mere – vežbe


Opisivanje podataka: numeričke deskriptivne mere – vežbe

Vežba 1: (sredina, medijana i mod) Elektrodistribucija je izabrala 20 potrošača građana. Slede iznosi, zaokruženi na 50 dinara, korisničkih računa za struju prošlog meseca: 2700    2400    2900    2500    1250    2350    3750


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 07.11.2011
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara
Bez oznaka.