Postovi iz kategorije 'Razredna nastava'“Срећни смо што смо родитељи”


“Срећни смо што смо родитељи”

Одломак из књиге “Мала књига за велике родитеље”аутора З.Миливојевића,К.Билбан,В.Кокељ,М.Крамбергер,Т.Штајнер,Б.Кожуха “Људи се не рађају као добри родитељи.Добрим родитељем се постаје.И што је најважније,свако може бити добар родитељ. Ми верујемо да проблеми у васпитавању деце најчешће настају из два разлога:1)или дете роди особа која није спремна за родитељску улогу, 2)или родитељ васпитава дете не промисливши довољно свој [...]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 19.10.2011
Svrstano u: Razredna nastava | Nema komentara
Bez oznaka.

Дан школе “ Ђура Јакшић“ 2011.


Дан школе “ Ђура Јакшић“ 2011.

У суботу, 22.октобра 2011. године ОШ ” Ђура Јакшић” је прославила свој 78-ми рођендан. Свечаности су присуствовали ученици, наставници и радниц


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 19.10.2011
Svrstano u: Razredna nastava | Nema komentara
Bez oznaka.

Ликовно – угледни час


Ликовно – угледни час
Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 19.10.2011
Svrstano u: Razredna nastava | Nema komentara
Bez oznaka.

Примери добре праксе


Примери добре праксе

Низом радова презентованих на скуповима учитеља показала сам неке нове и неке осваремењене начине рад са децом нижешколског узраста. Трудим се да пратим кретања у образовању, најпре у Европи, али и шире. На основу тих сазнања конципиране су поједине наставне јединице, које прилажем, с надом да ће и другима помоћи да осавремене свој рад. Inkluzija [...]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 19.10.2011
Svrstano u: Razredna nastava | Nema komentara
Bez oznaka.

Математика 4-октобар


Математика 4-октобар

1.Напиши све декадне јединице од милион до билион у облику степена броја 10. 2.Од цифара 2,3,5,7,8,9 и 0 напиши највећи и најмањи седмоцифрени непаран број у коме су све цифре различите. 3.Напиши све природнр бројеве који се налазе између бројева: 3008 и 3015 450 095 и 450 103 921 309 и 921 317 4.Изрази у квадратним [...]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 19.10.2011
Svrstano u: Razredna nastava | Nema komentara
Bez oznaka.

Математика кроз игру


Математика кроз игру

http://www.inet.hr/~lfalak/brojev-niz-10.htm


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 18.10.2011
Svrstano u: Razredna nastava | Nema komentara
Bez oznaka.

Задатак за е-семинар


Задатак за е-семинар

Овај блог је отворен за ученика за потребе млађих раzреда основне школе. Уједно представља задатак на овом семинару. Ово су моји први почетнички кораци у креирању мог блога, а овај семинар представлја право освежење у мојој настави.


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 18.10.2011
Svrstano u: Ekologija, Razredna nastava | Nema komentara
Bez oznaka.

Математика-октобар


Математика-октобар

1.Следеће бројеве напиши као збир једноцифрених и двоцифрених бројева. 84 = 80 + 4                                     28 =___+___                                77=___+___                               69=___+___ 44=___+___                                 36=___+___                                 57=___+___                                 91=___+___ 2.На једној полици има 45 књига а на другој 9 више.Колико књига има на другој полици? 3.-Збиру бројева 26 и 3 додај број 5.   -Броју 8 додај збир бројева 12 и 7. 4.Брат [...]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 18.10.2011
Svrstano u: Razredna nastava | Nema komentara
Bez oznaka.

Циљеви наставе у природи


Циљеви наставе у природи

Циљеви одмора, рекреације, климатског опоравка и наставе у природи јесу: 1) подстицање правилног психофизичког и социјалног развоја и помоћ у отклањању или кориговању негативних чинилаца развоја; 2) стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина живота и коришћења слободног времена; 3) стицање искуства у колективном животу и заједништву, уз развијање толеранције у односима међу […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 18.10.2011
Svrstano u: Razredna nastava | Nema komentara
Bez oznaka.

Мишљења колега


Мишљења колега

Каква су Ваша искуства везана за социјализацију ученика када су на Настави у природи.


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 18.10.2011
Svrstano u: Razredna nastava | Nema komentara
Bez oznaka.