Postovi iz kategorije 'Sociologija'Moralno poboljšanje ljudi


Moralno poboljšanje ljudi

Tema: Moralno poboljšanje Da li moralno „popravljanje“ ljudi i dalje prepustiti tradicionalnim vaspitnim sredstvima, tako sporohodnim i sa nepouzdanim efektima? Da li smo s postojećim moralnim kapacitetom i alatkama u stanju da adekvatno prosuđujemo i reagujemo na obim i brzinu promena u socijalnom okruženju koji je odavno globalan? Neki poremećaji ponašanja uveliko se regulišu lekovima. Kakve […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 24.08.2013
Svrstano u: Sociologija | Nema komentara
Bez oznaka.

Pacifizam


Pacifizam

Šta je pacifizam i kakav je njegov doprinos uspostavljaju i očuvanju svetskog mira? O tome u tekst Ričarda Hera: Mir https://docs.google.com/file/d/0B3s9T-Ek3zu3WmhCVUZxY0Q0dGs/edit?usp=sharing Da li je uporeba sile opšte i nužno moralno neispravna? Postoje li realističnije varijante pacifizma? O tome kod Krejga Ihare: U odbranu jedne verzije pacifizma https://docs.google.com/file/d/0B3s9T-Ek3zu3eDhmbXpwSGIyRU0/edit?usp=sharing


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 11.05.2013
Svrstano u: Sociologija | Nema komentara
Bez oznaka.

Šta označava pojam birokratija


Šta označava pojam birokratija

Termin je skovao francuski ekonomista Vinsent De Gurnej 1745. polazeći od reči bourret kao naziva za grubu zelenu tkaninu kojom su se presvlačili  radni stolovi kraljevih činovnika. Reč biro je prvobitno označavala pisaći ili radni sto, a zatim se njeno značenje proširilo obuhvatajući sobu u kojoj se takav posao nalazi, pa ured koji takvu sobu upotrebljava […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 24.03.2013
Svrstano u: Sociologija | Nema komentara
Bez oznaka.

Zenonov paradoks


Zenonov paradoks

Trenutak za razmišljanje  Kretanje je, prema Zenonu, nemoguće. Onaj koji se kreće, da bi stigao do kraja, mora proći kroz sredinu, pre toga kroz sredinu te sredine, itd. 


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 24.03.2013
Svrstano u: Sociologija | Nema komentara
Bez oznaka.

Mini pojmovnik


Mini pojmovnik

Nekoliko pojmova koje nećete tražiti u rečniku..  BABL (bubble) – termin se najčešće koristi u ekonomskom smislu i odnosi se na spekulativne tržišne uslove u kojima cene nekih proizvoda ili usluga rastu do apsurdnih i neodrživih nivoa, što obično dovodi do prskanja mehura i naglog pada cena.  Y2K – uobičajena skraćenica za tzv.milenijumsku bubu (bug), tj. […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 24.03.2013
Svrstano u: Sociologija | Nema komentara
Bez oznaka.

Da li je umnost isto što i moralnost?


Da li je umnost isto što i moralnost?

Mnogi naši postupci motivisani su različitim svrhama i često im služe samo kao sredstvo. Ali, i kada smatramo da su plemeniti i nesebično posvećeni opštem dobru , to ne mora uvek biti slučaj. Povrh toga, sve i da postoji jasan kriterijum koji neka radnja treba da zadovolji da bi se mogla smatrati moralnom, da li je […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 19.03.2013
Svrstano u: Sociologija | Nema komentara
Bez oznaka.

Društvene grupe


Društvene grupe

Društvene grupe su skupine ljudi koje povezuje zajednička delatnost, poreklo i društveni položaj, pa time i zajednički interesi, potrebe i vrednosti pripadnika a takođe i osećaj pripadnosti jednoj grupi. Klasifikacija u sociologiji se najčešće vrši primenom složenih kriterijumima koji su nastali od prostijih. Takvim postupkom dolazimo do jednu od najčešćih klasifikacija:   Srodničke društvene grupe […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 18.03.2013
Svrstano u: Sociologija | Nema komentara
Bez oznaka.

Godišnji nastavni plan – Muzička škola


Godišnji nastavni plan – Muzička škola

GODIŠNJI PLAN OBRAZOVNO – VASPITNOG RADA  Predmet: sociologija   Cilj i zadaci predmeta: Cilj – upoznavanjei ovladavanje osnovnim sociološkim pojmovima i problemima. Zadaci- 1) Shvatanje značaja rada i pozitivnih društvenih vrednosti 2) Upoznavanje sa suštinskim problemima savremene civilizacije i načinima njihovog prevazilaženja; upoznavanje sa različitim društvenim grupama, religijama i kulturama 3) Razvijanje svesti o načinu […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 14.03.2013
Svrstano u: Sociologija | Nema komentara
Bez oznaka.

„Primitivna kultura“ Edvarda Tejlora, ogled o animizmu


„Primitivna kultura“ Edvarda Tejlora, ogled o animizmu

Sir Edward Burnett Taylor (u daljem tekstu Edvard Tejlor) rođen je 1832. godine u Kambervelu, predgrađu Londona, a umro je u 84. godini u Velingtonu, 2. januara 1917. godine. U društvenoj nauci je ostao poznat kao učitelj Džejmsa Frejzera koji je postavio temelje antropološkog učenja o magiji i religiji, a kasnije i na sociološko shvatanje […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 14.03.2013
Svrstano u: Sociologija | Nema komentara
Bez oznaka.

Religija


Religija

Religija je jedan od najstarijih oblika društvene svesti, koji na mističan način održava objektivni svet. Ona život ljudi održava iskrivljeno i lažno. Religiju možemo definisati i kao duhovnu povezanost jedne grupe ljudi sa nekim višim, svetim biđem, odnosno Bogom . Bog (na sanskritskom „gospodar hleba“) je ljudska zamisao o nakoj ndprirodnoj, onostranoj sili. Zato se […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 10.03.2013
Svrstano u: Sociologija | Nema komentara
Bez oznaka.