Postovi iz kategorije 'Sociologija'Porodica


Porodica

Porodica je nezamenljiva sredina u kojoj se covek formira kao licnost, u kojoj živi zadovoljavajuci neke od svojih najbitnijih potreba koje se samo u porodici i mogu da zadovolje. Porodica je specificna bio-socijalna zajednica ljudi. Ona ima veoma znacajnu ulogu u razvoju coveka, ali ne samo coveka nego društva uopšte. Porodica je posrednik izmedu društva […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 10.03.2013
Svrstano u: Sociologija | Nema komentara
Bez oznaka.

Pojedinac, kultura i društvo


Pojedinac, kultura i društvo

Još od najranijih dana ljudi su se bavili proučavanjem ljudske prirode. Većina mislilaca se slaže kada je reč o ljudskoj prirodi, da je to nešto što nije jednom zauvek dato i nepromenljivo, već se ljudska priroda neprestano menja, ili kako je to jedan filosof rekao: ljudska priroda nije data, ona je zadata. Ljudska priroda je […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 10.03.2013
Svrstano u: Sociologija | Nema komentara
Bez oznaka.

Sociologija 2013-03-10 22:42:10


Sociologija 2013-03-10 22:42:10

U cilju naučnog objašnjenja društvenih pojava sociologija koristi kvalitativne i kvantitativne metode ili tehnike. Svaka etapa istraživanja ima svoje metode.Metodi za prikupljanje podataka: Posmatranje je osnovni i ujedno najstariji metod za prikupljanje podataka o društvenim pojavama. Posmatranje se sastoji u neposrednom čulnom opažanju koje se odvija prema unapred uspostavljenom planu istraživanja i sa određenim saznajnim […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 10.03.2013
Svrstano u: Sociologija | Nema komentara
Bez oznaka.

Sociologija 2013-03-10 22:26:33


Sociologija 2013-03-10 22:26:33

Kao zasebna nauka o društvu sociologija je nastala u prvoj polovini 19. veka. U to vreme su neke prirodne nauke, kao što su biologija i fizika, bile veoma razvijene, te su poslužile kao uzor za formiranje nove nauke koja bi izučavala društvo. Kao što je već rečeno, društvo je i ranije bilo predmet izučavanja pojedinih […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 10.03.2013
Svrstano u: Sociologija | Nema komentara
Bez oznaka.

„Pravo obrazovanje je zabranjeno“


„Pravo obrazovanje je zabranjeno“

Španski dokumentarac o smislu i  statusu obrazovanja. Za prevod na srpski kliknuti na cc oznaku na traci! http://www.youtube.com/watch?v=98kMrdMQv_4&feature=share


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 24.02.2013
Svrstano u: Sociologija | Nema komentara
Bez oznaka.

Bitka za Internet


Bitka za Internet

Može li se debati o slobodi Interneta pristupiti a da se ne mere njegova socijalna energija i socijalni potencijal? Treba li nam novi okvir za razmatranje tog pitanja, pošto su današnje pravne i političke norme izgleda nedovoljne za tu procenu? Postoji li čisto etička dimenzija u kojoj se pitanje o „koristi i šteti“ prava na slobodu […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 19.02.2013
Svrstano u: Sociologija | Nema komentara
Bez oznaka.

GMO 2


GMO 2

Na priloženoj listi nalaze se linkovi ka video, dokumentarnim i tekstualnim materijalima koji omogućuju multidisciplinaran pristup ovoj temi. Materijal za temu GMO


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 13.02.2013
Svrstano u: Sociologija | Nema komentara
Bez oznaka.

Eutanazija


Eutanazija

Razmatranje etičkih aspekata (ne)dobrovoljne eutanazije u poglavlju knjige „Praktična etika“ Pitera Singera, Eutanazija (prve dve stranice u kopiji omaškom duplirane, početi sa čitanjem od treće, pod naslovom 7. Oduzimanje života ljudi).


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 22.01.2013
Svrstano u: Sociologija | Nema komentara
Bez oznaka.

Siromaštvo


Siromaštvo

Da li je svaki dobrotvorni prilog podjedanako dobrotvoran? I “dobar” – sa stanovišta praktične etike? Neka razmišljanja o velikodušnosti s novogodišnjim povodom, u članku Pitera Singera.Napisano pod: Siromaštvo Tagged: Singer, Siromaštvo


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 02.01.2013
Svrstano u: Sociologija | Nema komentara
Bez oznaka.

Test po Belbinu


Test po Belbinu

Timske uloge po Belbinu
 


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 04.02.2012
Svrstano u: Sociologija | Nema komentara
Bez oznaka.