Postovi iz kategorije 'Srpski jezik i književnost'Testiranje osmaka


Testiranje osmaka

Testiranje osmaka.


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 25.10.2011
Svrstano u: Srpski jezik i književnost | Nema komentara
Bez oznaka.

Глаголски облици


Глаголски облици

1. Напиши назив подвученог глаголског облика. Један глаголски облик је вишак. имперфекат аорист плусквамперфекат футур II потенцијал императив а) Шта то би! _____________________ б) Царев син иђаше по свету. _____________________ в) Молим те, понеси књигу. _____________________ г) Остећеш у тиму ако будеш дао све од себе. _______________ д) Утакмица се беше завршила, када сам стигао._______________ […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 20.10.2011
Svrstano u: Srpski jezik i književnost | Nema komentara
Bez oznaka.

Глаголски облици


Глаголски облици

1. Допуни следеће реченице аористом глагола који је у загради. а) ________________________ (пући) гром! б) ________________________ (написати) ли ти то писмо? в) ________________________ (отићи) нам аутобус ! г) Ја ______________________ (попити) сок. д) Пази, ___________________ (пасти) ти бојие са стола. 2. Допуни следеће реченице облицима футура II глагола датих у загради. а) Кад _______________________ (научити) […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 20.10.2011
Svrstano u: Srpski jezik i književnost | Nema komentara
Bez oznaka.

Пробни тест 1


Пробни тест 1

1. Прочитај два текста о Илији Бирчанину. Испод сваког текста напиши да ли је у њему Илија Бирчанин представљен као књижевни лик или као историјска личност. Илија Бирчанин, оберкнез у Ваљевској Док погубим Бирчанин Илију Подгорини. Био је међу првима на које Оберкнеза испод Међедника; […] су Турци ударили у „сечи кнезова“. Он буздован о […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 20.10.2011
Svrstano u: Srpski jezik i književnost | Nema komentara
Bez oznaka.

Upotreba informacionih tehnologija u svakodnevnom životu


Upotreba informacionih tehnologija u svakodnevnom životu

Na linku ispod nalazi se Power Point prezentacija vezana za upotrebu informacionih tehnologija Informacione tehnologije u savremenom životu


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 16.10.2011
Svrstano u: Srpski jezik i književnost, Tehnika | Nema komentara
Bez oznaka.

Excel vežba


Excel vežba

Na vezi ispod možete skinuti tabelu za vežbanje funkcija u Excelu. Vežba u Excelu – funkcije


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 16.10.2011
Svrstano u: Srpski jezik i književnost, Tehnika | Nema komentara
Bez oznaka.

E-sanduče


E-sanduče

Na linku ispod nalazi se uputstvo i vežba vezano za nalog na Hotmailu. E – sanduče – Hotmail


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 16.10.2011
Svrstano u: Srpski jezik i književnost, Tehnika | Nema komentara
Bez oznaka.

Настава српског језика


Настава српског језика

Циљ наставе српског језика јесте да ученици оваладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна, позоришна, филмска и друга уметничка остварења из српске и светске баштине.    Задатак наставе је развијање љубави према матерњем језику и потребе да се […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 16.10.2011
Svrstano u: Razredna nastava, Srpski jezik i književnost | Nema komentara
Bez oznaka.

Тест


Тест

Овде ће бити убачени задаци за вежбање.


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 16.10.2011
Svrstano u: Srpski jezik i književnost | Nema komentara
Bez oznaka.

Творба речи


Творба речи

Ово је само покушај да направим категорије.


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 16.10.2011
Svrstano u: Srpski jezik i književnost | Nema komentara
Bez oznaka.