Postovi iz kategorije 'Srpski jezik i književnost'Тест


Тест

Овде ће бити убачени задаци за вежбање.


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 16.10.2011
Svrstano u: Srpski jezik i književnost | Nema komentara
Bez oznaka.

Творба речи


Творба речи

Ово је само покушај да направим категорије.


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 16.10.2011
Svrstano u: Srpski jezik i književnost | Nema komentara
Bez oznaka.

Najčešće korišćeni tipovi fajlova i njihove ekstenzije


Najčešće korišćeni tipovi fajlova i njihove ekstenzije

Fajlovi predstavljaju najmanju jedinicu za smeštanje podataka na računaru, nedeljivi su i predstavljaju jednu logičku celinu. Više različitih fajlova se može smestiti u jedan folder, a više foldera i fajlova u neki drugi     folder. Fajlovi se razlikuju prema svom sadržaju, … Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 16.10.2011
Svrstano u: Srpski jezik i književnost, Tehnika | Nema komentara
Bez oznaka.

Модел испита за школску 2011/12.годину


Модел испита за школску 2011/12.годину

Друга генерацију ученика која полаже завршни испит такодје полаже испит из два предмета: српски односно матерњи језик и математика са следећим модификацијама Тестови ће садржати 25% потпуно познатих задатака, претходно објављених у збирци задатака, 25% делимично познатих задатака насталих делимичном изменом задатака који су већ објављени у збирци задатака и 50% задатака чији садржаји и […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 15.10.2011
Svrstano u: Srpski jezik i književnost | Nema komentara
Bez oznaka.

Zdravlje, sigurnost, okolina


Zdravlje, sigurnost, okolina

    Ergonomija Ergonomija je naučna disciplina koja se bavi oblikovanjem radnog okruženja radi povećanja sigurnosti i smanjenja negativnog uticaja radnog procesa na čoveka. Iz mnogih ergonomskih istraživanja proizašle su mere za zaštitu zdravlja korisnika računara.   Za ljude koji … Nastavite sa čitanjem


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 15.10.2011
Svrstano u: Srpski jezik i književnost, Tehnika | Nema komentara
Bez oznaka.

Dobro došli!


Dobro došli!

Pozdravljam Vas na blogu posvećenom predmetu Računarstvo i Informatika!


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 10.10.2011
Svrstano u: Srpski jezik i književnost, Tehnika | Nema komentara
Bez oznaka.

ПРИПРЕМА ЗА ЧАС


ПРИПРЕМА ЗА ЧАС

СИНОНИМИ Наставна јединица: Синоними Циљ часа: богаћење лексичког фонда ученика Тип часа: утврђивање и обрада новог садржаја Облик рада: фронтални, групни, индивудуални Методе: вербално-текстуална, пројекат Наставна средства: интернет, табла Корелација са другим предметима: израда задатка у вики-алатима на часу информатике Литература:  Станојчић, Поповић: Граматика српскога језика за први, други, трећи, четврти разред средње школе Прћић, Т.: […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 17.03.2011
Svrstano u: Srpski jezik i književnost | Nema komentara
Bez oznaka.

Анализа моје наставне праксе према теоријама учења


Анализа моје наставне праксе према теоријама учења

Теорије учења су се мењале, а развијале се под утицајем психолошких теорија, анализа, а све у добробити главних актера-ученика и наставника. Као наставник српског језика, трудим се да часове организујем тако, да са сваког часа  и ученици и ја будемо … Наставите са читањем


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 03.03.2011
Svrstano u: Srpski jezik i književnost | Nema komentara
Bez oznaka.

Једно промишљање о наставној пракси


Једно промишљање о наставној пракси

Промишљајући о својој наставној пракси, схватих да сам у специфичном положају у односу на остале учеснике семинара. Имам ретку срећу да предајем само језик пошто су у Карловачкој гимназији књижевност и српски језик два предмета. Да би се изучавао језик, морају се, као и у математици, добро савладати основни појмови, научити законитости,  тако да сматрам […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 01.03.2011
Svrstano u: Srpski jezik i književnost | Nema komentara
Bez oznaka.

Примена теорија о учењу у пракси


Примена теорија о учењу у пракси

Могу ли бихевиоризам, когнитивизам и конструктивизам један без другога?  Циљ и резултат или средство? Постоји ли конективизам? Ако би се  у наставној пракси покушало са применом само једне теорије учења (што је, наравно, хипотетички захтев) резултат би био катастрофалан, баш као и кад би се покушало (опет хипотетички) да се елементи свих теорија учења примене … More Примена теорија о учењу у пракси


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 18.12.2010
Svrstano u: Srpski jezik i književnost | Nema komentara
Bez oznaka.