Postovi iz kategorije 'Srpski jezik i književnost'Шта је аутобиографија?


Шта је аутобиографија?

Аутобиографија је књижевно дело у којем аутор сам пише о свом животу.


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 29.10.2011
Svrstano u: Srpski jezik i književnost | Nema komentara
Bez oznaka.

Алузија


Алузија

Алузија (лат. allúdere – шалити се, циљати на нешто) Духовит наговештај на нешто назива се алузијом. Алузија се обично заснива се на некој познатој ситуацији (историјској или каквој другој), и стога је за њено разумевање потребно познавање те ситуације. Нпр., када неко каже за некога: „Он је прешао Рубикон“, то је алузија која значи: Он […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 29.10.2011
Svrstano u: Srpski jezik i književnost | Nema komentara
Bez oznaka.

Синопсис или прича


Синопсис или прича

Још један од класичних облика писмених вежби с креативном мотивацијом. Овде су дати примери синопсиса који ученици треба да наставе или да на основу њега напишу другу причу, кратку драму, сценарио или шта им се више свиђа. Варијанте овог вежбања су бројне. Ученицима се може дати нека незавршена прича да је они заврше, било да […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 29.10.2011
Svrstano u: Srpski jezik i književnost | Nema komentara
Bez oznaka.

Правописна правила…


Правописна правила…

У српском језику прво треба да кажеш или напишеш ИМЕ па ПРЕЗИМЕ, осим ако другачије није наглашено. ИЗВИНИТИ је глагол који значи оправдати се пред неким, замолити за опроштење (извиним, извиниш, извини, извинимо, извините, извине). ИЗВИНУТИ је глагол који значи савити, ишчашити, изврнути према горе (извинем, извинеш, извине, извинемо, извинете, извину). ТРЕБАТИ је глагол који […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 29.10.2011
Svrstano u: Srpski jezik i književnost | Nema komentara
Bez oznaka.

Зашто баш Вишњина сваштара?


Зашто баш Вишњина сваштара?

Сваштара је свеска у којој бележимо свашта… то најбоље знају моји ученици, али верујем да знате и сви ви који сте одавно изашли из школских клупа… Зашто баш Вишњина сваштара? Одговор је врло једноставан: у ову сваштару једна Вишња ће да бележи свашта… све што се њој свиђа… и што сматра да може да буде […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 29.10.2011
Svrstano u: Srpski jezik i književnost | Nema komentara
Bez oznaka.

Пустите чашу…


Пустите чашу…

Професор започе час тако што узе у руку чашу пуну воде. Подиже је увис тако да сви могу да је виде и упита: „Шта мислите колико је тешка ова чаша?“ „50 г… 100 г… 125 г…“, нагађали су студенти. „Истина је, у ствари, да ни ја не знам. И док је не измеримо не можемо […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 29.10.2011
Svrstano u: Srpski jezik i književnost | Nema komentara
Bez oznaka.

Именице


Именице

ИМЕНИЦЕ Именице су промењиве врсте речи којима се именује неко биће, предмет или појава. Граматичке категорије именице су род, број и падеж. У реченици именице су самосталне речи, а могу да врше све службе речи (субјекат, именски део предиката, објекат, апозиција, атрибут и прилошке одредбе). По роду именице се деле на : ☼ именице мушког, […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 25.10.2011
Svrstano u: Srpski jezik i književnost | Nema komentara
Bez oznaka.

Testiranje osmaka


Testiranje osmaka

Testiranje osmaka.


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 25.10.2011
Svrstano u: Srpski jezik i književnost | Nema komentara
Bez oznaka.

Глаголски облици


Глаголски облици

1. Напиши назив подвученог глаголског облика. Један глаголски облик је вишак. имперфекат аорист плусквамперфекат футур II потенцијал императив а) Шта то би! _____________________ б) Царев син иђаше по свету. _____________________ в) Молим те, понеси књигу. _____________________ г) Остећеш у тиму ако будеш дао све од себе. _______________ д) Утакмица се беше завршила, када сам стигао._______________ […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 20.10.2011
Svrstano u: Srpski jezik i književnost | Nema komentara
Bez oznaka.

Глаголски облици


Глаголски облици

1. Допуни следеће реченице аористом глагола који је у загради. а) ________________________ (пући) гром! б) ________________________ (написати) ли ти то писмо? в) ________________________ (отићи) нам аутобус ! г) Ја ______________________ (попити) сок. д) Пази, ___________________ (пасти) ти бојие са стола. 2. Допуни следеће реченице облицима футура II глагола датих у загради. а) Кад _______________________ (научити) […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 20.10.2011
Svrstano u: Srpski jezik i književnost | Nema komentara
Bez oznaka.