Postovi iz kategorije 'Stručno usavršavanje'Profesionalna orijentacija na prelasku u srednju školu


Profesionalna orijentacija na prelasku u srednju školu

(…Ceo tekst…)


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 14.10.2011
Svrstano u: Stručno usavršavanje | Nema komentara
Bez oznaka.

„Druga šansa“ i u našoj školi


„Druga šansa“ i u našoj školi

(…Ceo tekst…)


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 14.10.2011
Svrstano u: Stručno usavršavanje | Nema komentara
Bez oznaka.

Врући кромпири у настави


Врући кромпири у настави

Увод Основне педагошке теорије (бихејвиоризам, когнитивизам и конструктивизам), између осталог, инсистирају на тестирању ученика и давању повратне информације, повезивању наставних садржаја са искуством ученика, као и на учењу као активном процесу који се мора одликовати смисленим активностима. Оно што је посебно значајно, а што истичу конструктивисти,   јесте то да  ученици морају имати времена за промишање […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 12.10.2011
Svrstano u: Stručno usavršavanje | Nema komentara
Bez oznaka.

Upotreba duvana medju srednjoškolcima – I


Upotreba duvana medju srednjoškolcima – I

                      Tab. 2. Struktura srednjoškolaca Bora po upotrebi duvana Upotreba duvana Br. Srednjoškolaca D/C*100 redovno 9 45.00% ponekad 5 25.00% nikad 6 30.00% Σ 20 100.00% Izvor: uzorak Od ukupnog broja srenjoškolaca Bora po upotrebi duvana 45% redovno puši, 25% ponekad i 30% nikad.


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 12.10.2011
Svrstano u: Stručno usavršavanje | Nema komentara
Bez oznaka.

Patike koje nose učenici ETŠ Bor – V


Patike koje nose učenici ETŠ Bor – V

Tabela br.7-Broj učenika prema vremenskom razmaku iumeđu dve kupovine patika, u mesecima Vremenski razmak u mesecima Broj učenika Sredina intervala Cum ,,ispod“ D/C*100 1-4 12 2.5 12 38.71 5-8 13 6.5 25 41.94 9-12 5 10.5 30 16.13 13 i više 1 14.5 31 3.23 Ukupno 31 / / 100 Izvor: Uzorak * Od ukupnog […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 08.10.2011
Svrstano u: Stručno usavršavanje | Nema komentara
Bez oznaka.

Искуство са Гугл Апсом


Искуство са Гугл Апсом

На сарадничком блогу о различитим облицима професионалног развоја и искуствима стручног усавршавања наставника под називом Образовно о…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 08.10.2011
Svrstano u: Stručno usavršavanje | Nema komentara
Bez oznaka.

Видео лекције уз помоћ Скринера


Видео лекције уз помоћ Скринера

За потребе свог курса о електронском учењу  често  снимам садржај екрана како бих полазницима лакше  и потпуније објаснила и демо


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 07.10.2011
Svrstano u: Stručno usavršavanje | Nema komentara
Bez oznaka.

Patike koje nose učenici ETŠ Bor – IV


Patike koje nose učenici ETŠ Bor – IV

Tabela br.6-Struktura učenika prema mestu kupovine patika Mesto kupovine broj učenika D/C*100 rodni grad 8 25.81 veći gradovi naše zemlje 16 51.61 inostranstvo 7 22.58 Ukupno 31 100 Izvor: Uzorak * Od ukupnog broja učenika 25,81% učenika kupuje patike u rodnom gradu, 51,61% učenika kupuje patike u gradovima naše zemlje, a 22,58% učenika kupuje patike […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 06.10.2011
Svrstano u: Stručno usavršavanje | Nema komentara
Bez oznaka.

Patike koje nose učenici ETŠ Bor – III


Patike koje nose učenici ETŠ Bor – III

Tabela br.5-Raspored učenika prema broju patika koje nose Broj patika Broj učenika D/C*100 Sredina intervala x*f 37-39 14 45.16 38 532 40-42 3 9.68 41 123 43-45 12 38.71 44 528 46 I vise 2 6.45 47 94 Ukupno 31 100 / 1277 Izvor: Uzorak * Od ukupnog broja učenika 45,16% učenika nosi patike od […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 28.09.2011
Svrstano u: Stručno usavršavanje | Nema komentara
Bez oznaka.

Patike koje nose učenici ETŠ Bor – II


Patike koje nose učenici ETŠ Bor – II

Tabela br.4-Raspored učenika prema ceni patika                          koju nose, u hiljadama dinara Cena patika u hiljadama Broj učenika D/C*100 Cum ,,ispod“ do 1 1 3.23 1 preko 1 do 3 1 3.23 2 preko 3 do 5 3 9.68 5 preko 5 do 7 4 12.90 9 preko 7 do 9 9 29.03 18 preko […]


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 25.09.2011
Svrstano u: Stručno usavršavanje | Nema komentara
Bez oznaka.