Postovi iz kategorije 'Telekomunikacija'Целуларни концепт


Целуларни концепт

Целуларни радио је техника развијена са циљем да се повећа капацитет мобилног радио телефонског сервиса. Суштина целуларне мреже се састоји у коришћењу већег броја предајника мале-снаге, реда 100W или мање. С обзиром да је опсег покривања ових предајника мали област (територија) се може поделити на ћелије, при чему се сваки део територије покрива од стране…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 27.02.2014
Svrstano u: Telekomunikacija | Nema komentara
Bez oznaka.

Значај мобилних система у савременом друштву


Значај мобилних система у савременом друштву

Мобилни комуникациони системи су данас свакако међу најзначајнијим телекомуникационим системима који раде у области микроталаса. Заправо, веома брз развој мобилних комуникација представља главно обележје развоја телекомуникација на крају XX и почетком овог века. Већ у периоду 1996-97. број нових мобилних претплатника сустигао је број нових фиксних претплатника. Данас је раст мобилних мрежа много бржи у…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 27.02.2014
Svrstano u: Telekomunikacija | Nema komentara
Bez oznaka.

Врсте телефонских апарата


Врсте телефонских апарата

Телефонски апарати се израђују за различите сврхе и намене. Међутим, од свих телефонских апарата се захтева, без обзира на намену да омогуће добру разумљивост, претварање акустичке у електричну енергију и обратно са што мање губитака, могућност позивања и бирања као и контролу сопственог говора. Телефонски апарати се могу поделити у више група зависно од врсте…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 27.02.2014
Svrstano u: Telekomunikacija | Nema komentara
Bez oznaka.

Функционалне јединице телефонског апарата


Функционалне јединице телефонског апарата

Зависно од врсте и намене апарата, телефонски апарат се у основи састоји од четири функционалне јединице: комутационе, позивне, бирачке, електроакустичке. Комутациона јединица              Комутациони елемент који својим контактним перима у једном положају укључује на претплатнички вод позивне, а у другом говорне органе назива се прекидач виљушке или мењач. Помоћу ове…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 26.02.2014
Svrstano u: Telekomunikacija | Nema komentara
Bez oznaka.

Откриће телефона


Откриће телефона

Историја изума телефона је узбуркана. Већи број изумитеља је веровало да би звучни сигнал могао путовати кроз жицу (проводник). Сви су марљиво радили на томе, али први који је успео у томе је био амерички изумитељ рођен у Шкотској, Алеxандер Грахам Бел, који је био наставник језика у Бостону, Масачусетс. Белови покушаји везани за електрични…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 23.02.2014
Svrstano u: Telekomunikacija | Nema komentara
Bez oznaka.

Појам телекомуникација


Појам телекомуникација

Реч грчког порекла „ТЕЛЕКОМИНИКАЦИЈЕ“ значи: tele – далеко и communicatio – саопштавање, па се под тиме подразумева пренос порука на даљину. Потреба за преношењем порука стара је колико и људски род. Преношењем порука, вести или саопштења, схваћено у најширем смислу као комуницирање, представља веома сложен процес који се темељи на сигналима различитих облика и значења.…


Pročitaj ceo tekst »

Objavio:
Objavljeno: 23.02.2014
Svrstano u: Telekomunikacija | Nema komentara
Bez oznaka.