Хардвер персоналног рачунара

Хардвер персоналног рачунара

О хардверу персоналног рачунара погледајте у фајлу https://drive.google.com/file/d/0B_kzRmOOig7uZjl3ajhmcnNJZTA/view?usp=sharing Да проверите своје знање решите асоцијецију у фајлу https://drive.google.com/file/d/0B_kzRmOOig7uNl8xNHBvVUluczA/view?usp=sharing     Advertisements

Pročitaj ceo tekst »
Objavio: | 15.10.2017
Svrstano u: Informatika, Računarstvo | Nema komentara

Опрезно са ватром и водом

Опрезно са ватром и водом

У петак, 13. октобра 2017. одржано је предавање сектора за ванредне ситуације наше општине, у оквиру низа предавања предвиђених у смислу повећања безбедности деце. Тема је била: Заштита од пожара и заштита од техничко-технолошких опасности и природних непогода. Ученицима четвртог и шестог разреда је о могућим опасностима и одговорном односу према себи и другима, говорио […]

Pročitaj ceo tekst »
Objavio: | 15.10.2017
Svrstano u: Razredna nastava | Nema komentara

12. Машине јсс са полупроводничким комутатором

12. Машине јсс са полупроводничким комутатором

12.Masine jss sa poluprovodnickim komutatorom

Pročitaj ceo tekst »
Objavio: | 15.10.2017
Svrstano u: Elektrotehnika | Nema komentara

Придевска деклинација

Придевска деклинација

Сви они се мењају по падежима на исти начин и то независно од придева, значи и када стоје само са именицом. Њихова промена је увек иста без обзира да ли после њих стоји придев или не. Придев је тај који добија наставке.
Овде гледаш на следећи начин:

па упореди.
2. Када треба да одредиш наставак ти погледај неодређени члан или већ то што је испред именице и замисли како би на његовом месту изгледао одређени члан. Ако би исто изгледали тј. имали исти наставак на придев додајеш наставак EN.
meinem guten Lehrer
3. Ако неодређени члан и одређени који би био на његовом месту немају исти наставак онд на придев додајеш наставак тј. слово на које се завршава одрешени члан
mein guter Lehrer – овде би одређени члан био der зато што је номинатив , значи не поклапају се неодређени и одређени и придев добија наставак одређеног члана.
Изузеци:
1. номинатив и акузатив женског рода . требало би да EN иде али ипак је Е
Ако нешто не разумеш питај!

Pročitaj ceo tekst »
Objavio: | 14.10.2017
Svrstano u: Lični osvrt | Nema komentara

Придевска деклинација

Придевска деклинација

guten Lehrer
члан је den

и множину. ИзузецуИзузеци су
1. генитив мушког рода – наставак је N уместо S
2. генитив средњег рода -наставак је N уместо S
Слаба деклинација
У слабој деклинацији придев нема неку специјалну улогу јер испред њега стоји одређени члан der, die, das или следеће заменице dieser, diese, dieses; jeder, jede, jedes; jener, jene, jenes; welcher, welche, welches; има заменица alle у множини.
У овом случају постоје само два наставка Е и EN. Правило је да у номинативу једнине иде наставак Е а у свим осталим падежима EN. Изузеци су:
1. акузатив женског и средњег рода где би требало ЕN али иде ипак Е зато што у тим падежима члан изгледа исто као у номинативу
У множини је увек EN.
Мешовита деклинација
У овој деклинацији испред придева стоји
1. неодређени члан ein, eine, ein
2. присвојни придев mein,meine, mein; dein,deine, dein; sein,seine,sein; ihr,ihre,ihr; unser, unsere, unser; euer, eure, euer; ihr, ihre, ihr
3. kein, keine, kein
Сви они се мењају по падежима на исти начин и то независно од придева, значи и када стоје само са именицом. Њихова промена је увек иста без обзира да ли после њих стоји придев или не. Придев је тај који добија наставке.
Овде гледаш на следећи начин:
1. треба да знаш да се неодређени члан мења као и одређени тј. да има исте наставке у скоро свим падежима. Погледај табеле па упореди.
2. Када треба да одредиш наставак ти погледај неодређени члан или већ то што је испред именице и замисли како би на његовом месту изгледао одређени члан. Ако би исто изгледали тј. имали исти наставак на придев додајеш наставак EN.
3. Ако неодређени члан и одређени који би био на његовом месту немају исти наставак онд на придев додајеш наставак тј. слово на које се завршава одрешени члан
mein guter Lehrer – овде би одређени члан био der зато што је номинатив , значи не поклапају се неодређени и одређени и придев добија наставак одређеног члана.
Изузеци:
1. номинатив и акузатив женског рода . требало би да EN иде али ипак је Е

Pročitaj ceo tekst »
Objavio: | 14.10.2017
Svrstano u: Lični osvrt | Nema komentara

Форум – додатна за пети разред (2014):

Форум – додатна за пети разред (2014):

У реду је

Pročitaj ceo tekst »
Objavio: | 14.10.2017
Svrstano u: Lični osvrt | Nema komentara

Veliki brojevi

Veliki brojevi

Pretpostavimo da je veliki komad papira, debljine hiljaditog dela centimetra, presavijen tačno na pola, a zatim da je dobijeni komad ponovo presavijen. Ako bi se ovaj proces presavijanja papira izvršio 50 puta, kolika bi bila visina dobijene gomile papira? Mnogi će na ovo pitanje odgovoriti metar ili dva, oni oprezniji rekli bi možda 1 kilometar … Pročitajte više Veliki brojevi

Pročitaj ceo tekst »
Objavio: | 14.10.2017
Svrstano u: Informatika | Nema komentara

Форум – додатна за пети разред (2014):

Форум – додатна за пети разред (2014):

Danke a dali je ovo plus ili treba opet da radim.

Pročitaj ceo tekst »
Objavio: | 14.10.2017
Svrstano u: Lični osvrt | Nema komentara

Придевска деклинација

Придевска деклинација

1. генитив мушког рода – наставак је N уместо S
2. генитив средњег рода -наставак је N уместо S
Слаба деклинација
У слабој деклинацији придев нема неку специјалну улогу јер испред њега стоји одређени члан der, die, das или следеће заменице dieser, diese, dieses; jeder, jede, jedes; jener, jene, jenes; welcher, welche, welches; има заменица alle у множини.

Pročitaj ceo tekst »
Objavio: | 14.10.2017
Svrstano u: Lični osvrt | Nema komentara

tamarina skola

tamarina skola

del.ws-diff-delete, span.ws-diff-delete {
background-color: #F88;
color: #800;
text-decoration: inherit;
border: 1px solid #F88;
}
ins.ws-diff-insert, span.ws-diff-insert {
background-color: #AFA;
color: #080;
text-de…

Pročitaj ceo tekst »
Objavio: | 14.10.2017
Svrstano u: Lični osvrt | Nema komentara