Осцилаторно и таласно кретање. Светлосне појаве – припрема за контролни

Осцилаторно и таласно кретање. Светлосне појаве – припрема за контролни

Вежбање: Фреквенција таласа је 100 Hz, а  таласна дужина  је 2 m.Колико растојање пређе талас  за време од 2 min? Фреквенција осциловања математичког клатна је 1 Hz. Колика је дужина клатна? Дијамант има индекс преламања 2,42. Коликом се брзином светлост простире кроз дијамант? Колики је период и фреквенција осцилатора који за 10 s направи 40 […]

Pročitaj ceo tekst »
Objavio: | 17.10.2011
Svrstano u: Fizika | Nema komentara

Katalog programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju

Katalog programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju

Objavljen je Katalog programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju za školsku 2011/2012. (…Ceo tekst…)

Pročitaj ceo tekst »
Objavio: | 17.10.2011
Svrstano u: Stručno usavršavanje | Nema komentara

Кретање – припрема за контролни задатак

Кретање – припрема за контролни задатак

Вежбање: У просеку трептај ока траје 0,1 s. Борбени авион МИГ-25 прелети  100 m док пилот трепне оком .Одредите брзину  авиона и резултат изразите у km/h. Брзина човека у шетњи је 4 km/h .Изразити ту брзину у m/min . Аутомобил се креће сталном брзином и за време од 20  min пређе 2 400 m. За […]

Pročitaj ceo tekst »
Objavio: | 17.10.2011
Svrstano u: Fizika | Nema komentara

Сила и кретање – припрема за контролни задатак

Сила и кретање – припрема за контролни задатак
Pročitaj ceo tekst »
Objavio: | 17.10.2011
Svrstano u: Fizika | Nema komentara

Шта су мултимедије

Шта су мултимедије

Мултимедија представља савремен облик изражавања комбинацијом слика, анимација, звука и видеа. Мултимедијални системи се састоје од хардверских и софтверских компоненти за израду мултимедијалних садржаја у аудио и видео продукцији, оглашавању, wеб дизајну, мултимедијалним презентацијама.

Pročitaj ceo tekst »
Objavio: | 17.10.2011
Svrstano u: Multimedija | Nema komentara

Уводна реч

Уводна реч

Мултимедијалнe комуникације представљају истовремено коришћење више медија(попут филма  који обједињује слике и звук,анимације…..)или симултано коришћење више начина комуницирања (спој текста и фотографије тј.слике,графике….)

Pročitaj ceo tekst »
Objavio: | 17.10.2011
Svrstano u: Multimedija | Nema komentara

Обртно магнетно поље-„Колумбово јаје“

Обртно магнетно поље-„Колумбово јаје“

Обртно магнетно поље

Pročitaj ceo tekst »
Objavio: | 17.10.2011
Svrstano u: Matematika | Nema komentara

Električna otpornost

Električna otpornost

Električna otpornost Osobinu materijala da se suprotstavljaju proticanju električne struje nazivamo električni otpor. Eksperimentima je utvrđeno da otpor zavisi od dužine žice, njenog poprečnog preseka i vrste materijala. Za izračunavanje otpora koristi se formula R – električni otpor l – dužina žice S – poprečni presek ρ – specifični otpor   Jedinica za el. otpor […]

Pročitaj ceo tekst »
Objavio: | 17.10.2011
Svrstano u: Elektrotehnika | Nema komentara

Električna struja

Električna struja

POJAM JEDNOSMERNE STRUJE     Elektrokinetika je deo nauke o elektricitetu koja proučava usmereno kretanje električnog opterećenja,odnosno električne struje. Struja predstavlja dejstvo koje ta kretanja izazivaju u električnim kolima ili van njih. Svako usmereno kretanje električnih opterećenja (naelektrisanih čestica) jona ili elektrona naziva se struja.   Električna struja se može obrazovati u: čvrstim telima, tečnim sredinama, […]

Pročitaj ceo tekst »
Objavio: | 17.10.2011
Svrstano u: Elektrotehnika | Nema komentara

Tolerancija

Tolerancija

Živimo u jednom vremenu gde imamo sve manje vremena za druge,vreme u kome smo sve manje tolerantni jedni prema drugima.Rešite ove jednačine i otkrijte šta je tolerancija. .Jednačine-Sta_je_tolerancija 1            

Pročitaj ceo tekst »
Objavio: | 17.10.2011
Svrstano u: Matematika | Nema komentara