ISDN

ISDN

ISDN (Integrated Services Digital Network) ISDN je trebalo da zameni postojeći telefonski sistem. Ideja na kojoj je ISDN zasnovan bila je zamena svih telefona i njihovih kola digitalnim uređajima i komunikacionim linijama. Deo telefonske mreže od aparata do telefonske centrale … Nastavite sa čitanjem

Pročitaj ceo tekst »
Objavio: | 22.10.2011
Svrstano u: Elektrotehnika, Računarstvo | Nema komentara

Moja priča – EHO ŠKOLE

Moja priča – EHO ŠKOLE

Ovo sam stavila kao naslov, mada, verujte mi, nemam ni jednu čvrstu ideju ili temu o kojoj bih pisala. Da pišem o školi i školskim događanjima? To vam se može učiniti čudno, ali verujte mi, za mene je škola živo biće koje postoji samo kada su prisutni i đaci. Oni su potrebni da bi jedan […]

Pročitaj ceo tekst »
Objavio: | 22.10.2011
Svrstano u: Biologija | Nema komentara

Dela Salvadora Dalija

Dela Salvadora Dalija

Salvador Dali je jedan od najvećih slikara prošlog veka koji je pomerao granice kako u umetnosti, tako i u životu, Salvador Dali, za neke je bio živi genije, dok su ga drugi smatrali poremećenim ekscentrikom čija dela nemju vrednost. Mada su ga španski likovni kritičari uvek smatrali za nadobudnog i netalentovanog šarlatana, popularnost i prodajna […]

Pročitaj ceo tekst »
Objavio: | 22.10.2011
Svrstano u: Geografija | Nema komentara

Заштићено: dnevni red I roditeljskog sastanka

Заштићено: dnevni red I roditeljskog sastanka

Нема исечка јер је ово заштићен чланак.

Pročitaj ceo tekst »
Objavio: | 22.10.2011
Svrstano u: Biologija | Nema komentara

Organogeneza

Organogeneza

Čas sa ovim naslovom zahteva od učenika prethodno poznavanje razvoja osnovnih embrionalnih razvojnih stadijuma: morule, blastule i gastrule i njenih slojeva tj. klicinih listova – ektoderma, endoderma i mezoderma. Pošto se tokom ovog časa objašnjava primarna i sekundarna indukcija među ćelijama klicinih listova, neophodno je koristiti odgovarajuće slike poprečnog preseka gastrule u stadijumu kad je […]

Pročitaj ceo tekst »
Objavio: | 22.10.2011
Svrstano u: Biologija | Nema komentara

О блогу

О блогу

Блог намењен ученицима ради лакшег коришћења наставног материјала. Материјал садржи текстове у електронској форми, као и мултимедијални садржај, што би наставу требало да учини занимљивијом.

Pročitaj ceo tekst »
Objavio: | 22.10.2011
Svrstano u: Elektrotehnika | Nema komentara

Priprema vežbi iz biologije

Priprema vežbi iz biologije

Priprema vežbi iz biologije je veoma važan segment uspešnog časa. Đacima se mora objasniti koji materijal će koristiti i kakav postupak će primenjivati ali osnova svega je da se na početku objasni šta je svrha vežbe i šta njome dokazujemo. Ako svi đaci to dobro razumeju, pola posla je gotovo i tada su objašnjenja vezana […]

Pročitaj ceo tekst »
Objavio: | 22.10.2011
Svrstano u: Biologija | Nema komentara

Domaći zadatak

Domaći zadatak

Domaći zadatak za učenike odeljenja PA23 i FA22: Napišite kratak izveštaj sa današnjeg časa i mail-om ga pošaljite profesorki. Rok za izradu domaćeg zadataka je četvrtak, 27.10.2011. u 20 sati.

Pročitaj ceo tekst »
Objavio: | 22.10.2011
Svrstano u: Informatika | Nema komentara

Priča o Aždaji

Priča o Aždaji

Bila jednom jedna Aždaja. Živela je u pećini, na ivici litice iznad malog planinskog sela. Često je, u senci stene ispred svoje pećine, posmatrala stanovnike sela. Zamišljala je kako silazi u selo i šeta ulicom, a ljudi joj se osmehuju i pozdravljaju je. Poneko zastane, pita je kako je, ima li šta novo na njenoj […]

Pročitaj ceo tekst »
Objavio: | 22.10.2011
Svrstano u: Informatika | Nema komentara

Асоцијације

Асоцијације

Асоцијације. – Сва пољa су у старту отворена. Задатак је да се за сваку колону открије која се физичка величина тражи и одреди њена вредност. Исто важи и за коначно решење.

Pročitaj ceo tekst »
Objavio: | 22.10.2011
Svrstano u: Fizika | Nema komentara